Facebook

Employer branding-priser

Varje år uppmärksammar Universum personer och företag som sticker ut från mängden genom sitt engagemang och sin kunskap inom employer branding. Det handlar om personer och företag som har en tydlig strategi för vilka talanger de vill rekrytera, som erbjuder spännande karriär- och utvecklingsmöjligheter och som vågar utmana och tänka nytt för att nå ut till Sveriges young professionals och få ett försprång i kampen om talangerna.

Vill du nominera någon? Maila personens/organisationens namn, kategori samt en motivering till karin.johansson@universumglobal.com.

Här under presenteras årets vinnare.

Årets Employer branding person – Anna Collin, SEB

Anna Collin har en gedigen kunskap om employer branding och en förmåga att sprida sitt intresse och engagemang för talangfrågor till hela organisationen. Hennes fokus på att synliggöra de karriärmöjligheter som finns inom SEB har skapat stolta och lojala medarbetare och gjort SEB till en av de mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige.

Årets Personaldirektör – Elisabeth Wallin Mononen, Lantmännen

Elisabeth Wallin Mononen har varit drivande i att utveckla Lantmännens employer branding-strategi och står bakom den förändringsresa företaget genomgått i sin strävan att locka till sig de bästa talangerna. Hennes fokus på att HR hela tiden måste ligga ett steg före har lett till att man utgående ifrån affärsplanen fokuserar på de långsiktiga såväl som de kortsiktiga rekryteringsbehoven, och det har gett henne en självklar roll i företagets övergripande strategiarbete.

Årets Employer Branding-företag – Tetra Pak

Tetra Pak har under lång tid jobbat strukturerat och fokuserat med att bygga och stärka sitt employer brand, både i Sverige och globalt. Att förmedla samma värderingar världen över, men anpassa dem till lokala preferenser, har visat sig vara en nyckelfaktor för deras framgång. Genom att utgå ifrån affärsplanen ringar man in sina framtida kompetensbehov och kan rikta sina insatser mot relevanta målgrupper för att hitta sina framtid nyckelspelare.

Årets Employer Branding-kommun – Norrköpings kommun

Norrköpings kommun lyckas trots utmaningen med att nå ut till många olika målgrupper förmedla medarbetarnas möjlighet att göra skillnad och skapa mening. Man uppmuntrar medarbetarnas vilja att vara med och påverka och förändra, både i det lilla och i det stora. Genom att prioritera en god arbetsmiljö och många utvecklingsmöjligheter har man profilerat sig som en arbetsgivare som är med och konkurrerar om de bästa talangerna.

Årets Hederspris – Lars Erik Bjuhr, COWI

Lars Erik Bjuhr har genom ett starkt fokus på att bygga ett tydligt och attraktivt employer brand gjort COWI till en aktör att räkna med i kampen om talangerna. Hans tro på att erbjuda medarbetarna påverkningsmöjligheter skapar engagemang och lojalitet. Genom att initiera ett nära samarbete mellan HR- och kommunikationsavdelningen har man på ett framgångsrikt sätt säkerställt att COWI talar med en och samma röst för att nå ut till talangerna.

Årets Nykomling – Alten

Altens trumfkort för att locka till sig och behålla talangerna är valfrihet och eget ansvar. Genom att ge medarbetarna själva ansvar för att hitta sina karriärvägar har man lyckats skapa en entreprenöriell atmosfär som får talangerna att blomstra. Trots utmaningen med ett nyligt namnbyte har man behållit sitt fokus på en stark kultur och tydliga kärnvärden, vilket gjort att de egna medarbetarna blivit positiva ambassadörer och de viktigaste kulturbärarna.

Årets Employer Branding manager – Malin Sandström, SCA

Malin Sandström brinner för att visa upp de karriärvägar som SCA kan erbjuda sina medarbetare, och hon är en drivande kraft i arbetet med att skapa ett starkt och enhetligt employer brand. Genom att fokusera på den öppna kulturen, hållbarhet och utvecklingsmöjligheter förmedlas en bild av en arbetsgivare som tar ansvar och bryr sig om sina medarbetare och sin omvärld, och som lägger stor vikt vid en öppen och ärlig kommunikation med talangerna – något som är helt avgörande för att bli en attraktiv arbetsgivare.

 

Årets Innovatör – COWI

COWI har på kort tid blivit ett av de heta namnen inom teknikkonsultbanschen. Medarbetarnas engagemang och stolthet över sin arbetsgivare är påtaglig och en avgörande nyckelfaktor för att nå ut genom bruset. Genom att erbjuda sina medarbetare spännande uppdrag, delaktighet och flexibla arbetsvillkor lyckas de sätta fingret på vad de unga talangerna är på jakt efter hos en arbetsgivare.