Facebook

Employer branding-priser

Varje år uppmärksammar Universum personer och företag som sticker ut från mängden genom sitt engagemang och sin kunskap inom employer branding. Det handlar om personer och företag som har en tydlig strategi för vilka talanger de vill rekrytera, som erbjuder spännande karriär- och utvecklingsmöjligheter och som vågar utmana och tänka nytt för att nå ut till Sveriges young professionals och få ett försprång i kampen om talangerna.

Här under presenteras årets vinnare.

Årets Personaldirektör – Johanna Flanke, Volvo IT

Denna person har tagit ett nytt grepp om företagets employer branding-arbete och implementerat det som en självklar del i företagets verksamhet. Utifrån den övergripande affärsplanen har hon ansvarat för att ta fram en långsiktig employer branding-strategi med fokus på kompetensutveckling och värderingar, vilket vi tror är nyckeln till ett framgångsrikt talangarbete.

Priset tilldelas en personaldirektör som insett vikten av att aktivt jobba med employer branding och som förankrat frågan i företagets ledningsgrupp, samt aktivt tar del av och stöttar de aktiviteter som genomförs.

Årets Employer Branding-person – Pierre Olofsson, Skanska

Denna person har genom sitt engagemang i, och intresse för, talangfrågor lyft employer branding-arbetet till ledningsnivå. Hans fasta övertygelse är att kompetenta medarbetare är en avgörande framgångsfaktor, och han stöder därmed aktivt arbetet med att attrahera och utveckla unga talanger. I sin roll som vd sprider han intresset för employer branding i organisationen. Hans engagemang är föredömligt och vi hoppas att han kan verka som en inspirationskälla för andra företagsledare i Sverige.

Priset tilldelas en person som genom sina insatser bidragit till att öka engagemanget och intresset för employer branding inom sin organisation.

Årets Employer Branding-företag – Unilever

Detta företag har kommit långt i sitt employer branding-arbete, och upplevs som en attraktiv arbetsgivare bland dagens unga talanger. Genom att sätta individen i fokus tar man ansvar för att utveckla sina medarbetare och jobbar aktivt för att behålla dem. Då man använder de egna medarbetarna som ambassadörer skapas ett internt engagemang som säkerställer att de unga talangerna får en sann och attraktiv bild av företaget.

Priset tilldelas ett företag som aktivt involverar hela organisationen, från ledningsgrupp till linje, i employer branding-frågor och jobbar på ett strategiskt och inspirerande sätt.

Årets Employer Branding-kommun – Helsingborgs stad

Denna kommun jobbar fokuserat och långsiktigt för att bli en attraktiv arbetsgivare, både för nuvarande och framtida medarbetare. Tydligt formulerade värderingar och en gemensam vision gör att samtliga medarbetare, oavsett bakgrund, kompetens och erfarenhet, inser att de bidrar till en större helhet. Genom att våga sticka ut hakan och sätta tydliga mål skapar man dessutom ett engagemang och en stolthet som gör varje medarbetare till en positiv ambassadör gentemot unga talanger.

Priset tilldelas en kommun som aktivt involverar hela organisationen i employer branding-frågorna och som jobbar på ett strategiskt och inspirerande sätt.

 Årets Employer Branding-manager – Francisco Leal, Xylem

Denna person har tack vare en långsiktig strategi och en tydlig plan säkerställt att man bibehållit sin attraktivitet som arbetsgivare trots en re-brandingprocess. Genom ett starkt fokus på kommunikation med målgruppen och ett tydligt budskap har man byggt ett starkt employer brand, både internt och externt. Tack vare detta vet både nuvarande och potentiella medarbetare vad företaget står för och hur man som medarbetare är med och bidrar till en hållbar framtid.

Priset tilldelas en Employer Branding-ansvarig som i sitt arbete lagt extra stor vikt vid att attrahera och rekrytera talanger på ett effektivt och innovativt sätt.

Årets Nykomling – Norrköpings Kommun

Denna kommun har antagit utmaningen att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare för unga talanger, i hård konkurrens med såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Genom att visa upp de karriärvägar kommunen erbjuder har man profilerat sig som en attraktiv arbetsgivare; en satsning som med stor kontinuitet drivits av personaldirektör Per-Olov Strandberg.

Priset tilldelas en organisation som relativt nyligen tagit sig an Employer Branding-utmaningen och utvecklat en tydlig strategi för frågorna, vilket gjort att de blivit en aktör att räkna med.

Årets Innovatör – Ann Ericsson, Skanska

Denna person har en gedigen erfarenhet av rekrytering och employer branding, men gör trots det aldrig avkall på nytänkande och innovation. Genom att variera valet av kommunikationskanaler för att nå ut till potentiella medarbetare lyckas hon visa på de intressanta möjligheter som företaget kan erbjuda. Hennes engagemang har bidragit till att förvandla organisationen till en spännande och attraktiv arbetsgivare för unga talanger. Hennes positiva attityd gör henne dessutom till en inspirationskälla för alla i hennes omgivning.

Priset tilldelas en person som tänker på ett nytt sätt och genomdriver nya och innovativa idéer relaterade till Employer Branding inom sin organisation.

Årets Hederspris – Tobias Frohm, Systembolaget

Denna person har en gedigen erfarenhet av att driva employer branding-arbete från flera olika organisationer och branscher. Han har därigenom förstått vikten av ett strukturerat och långsiktigt employer branding-arbete som är väl förankrat i organisationen. Genom att fokusera på hörnstenar såsom ledarskap och kompetensutveckling har han bidragit till att lyfta fram de organisationer han varit verksam inom som attraktiva arbetsgivare för unga talanger.

Priset tilldelas en person som utmärker sig pga. sitt intresse för och kunskap om employer branding, och som har lyft frågorna inte bara inom sitt företag utan i hela branschen.