Facebook

Competition Notice – Sweden

Information och villkor för tävlingen

Genom att delta i UNIVERSUMS KARRIÄRTEST som startade 4/10/18 av UNIVERSUM COMMUNICATION SWEDEN AB, accepterar deltagaren de allmänna villkoren som fastställs i detta dokument enligt villkoren nedan:

Priser för tävlingen genom Universums Karriärtest i Sverige

Denna tävling kommer att ha 50 (femtio) olika vinnare och får följande pris:

1. En digital filmbiljett på Filmstaden. Den digitala biljetten består av en 11-siffrig värdekod som gäller i utbyte mot en ordinarie biljett (värd ca 130 kr) hos Filmstaden (SF Bio) och Svenska Bio.

Den digitala filmbiljetten skickas till 50 (femtio) vinnare via e-post. Filmstadens allmänna villkor och villkor för användning av den digitala filmbiljetten gäller.

Tävlingsperiod

Tävlingen börjar den 1 december 2018 och slutar den 20 januari 2019.

Stödberättigade deltagare och villkor

1. Samtliga nuvarande studenter som är registrerade vid ett universitet i Sverige, över 18 år vid deltagandet, bosatta i Sverige, som genomförde Universums Karriärtest 2019 i Sverige och registrerade sig efter avslutad undersökning.

2. Högst ett deltagande är tillåtet för samma person.

Information om tävlingen                                                                                     

1. Tävlingen är gratis och för att delta måste du bara svara på en sista fråga, efter att ha avslutat undersökningen, “Vilken är din favoritfilm och varför?”.

2. De mest kreativa 50 (femtio) svaren vinner en digtal biobiljett.

3. Svaren kommer att ses över och vinnarna kommer att väljas en juryn som består av tre medlemmar, Alexandra Eklöf, Maria Klebanova och Rejane Arruda. Alla vinnare måste enhälligt godkännas.

4. Vinnarna kommer att meddelas via e-post inom 5 arbetsdagar efter att tävlingen är avslutad den 20 januari 2019. Resultatet kommer också att meddelas på Universums webbplats. Vinnarnas för- och efternamn kommer att annonseras på hemsidan och kommer bli borttagna efter två månader.

5. Priset kan inte hävdas före den 20 januari 2019.

6. Svaren från någon deltagare kommer inte att användas i något marknadsföringsmaterial eller liknande för framtiden.

7. Eventuell skatt betalas av vinnaren.

8. Läs Universums allmänna integritetspolicy för ytterligare information.

9. Tävlingen sker i enlighet med Universums allmänna villkor för deltagande i tävlingar.

Användning av priser:

1. Alla utmärkelser kommer att vara giltiga för att användas av vinnarna från 25/01/2019 till 25/01/2020.

2. Priserna är personliga och ej överförbara.

Meddelas efter tävlingens slut.