Skip to main content

Webinar: Social hållbarhet

Tuesday 1st December, 2:00 PM - 3:00 PM

Sweden

Social hållbarhet – så stärker ni ert Employer Brand

Allt fler av dagens talanger vill jobba på företag som gör skillnad i samhället. Medarbetare efterfrågar möjligheter att engagera sig. Social hållbarhet börjar komma upp på företagsledningens agenda, inte bara klimat och miljö. Men hur gör företag som har hittat former för att engagera medarbetare i social hållbarhet? Vad skapar det för värde för medarbetarna och företaget? Vilka utmaningar och lärdomar finns och vilken utveckling ser vi framåt? 

Registrera dig här >>


Claes Peyron

Universum

Jonas Bygdeson

My Dream Now

Kristina Hernnäs

Stockholm Exergi

Erika Brännström

Amendo Group AB