Employer Branding NOW 2017: Miten alan parhaat yritykset kehittävät työnantajakuvaansa?

Employer Branding NOW 2017-tutkimus selvittää:
Miten alan parhaat yritykset kehittävät työnantajakuvaansa?

Universumin Employer Branding NOW 2017 tutkimuksen mukaan 79% Maailman ihanteellisimmista työnantajista kertoo työnantajakuvan kehittämisen olevan yksi heidän tulevan vuoden tärkeimmistä tavoitteista. Suomessa yli 49% vastaajista ilmoittaa työnantajakuvan kehittämisen olevan yksi tärkeimmistä tai tärkein prioriteetti tulevalle vuodelle.

“Suomessa yli 49% vastaajista ilmoittaa työnantajakuvan kehittämisen olevan yksi tärkeimmistä tai tärkein prioriteetti tulevalle vuodelle.”

Employer Branding NOW – tutkimus kartoittaa vuosittain alan ammattilaisten asenteita ja näkemyksiä sekä analysoi kansainvälisiä talent acquisitionin ja työnantajakuvan kehittämisen trendejä. Tänä vuonna tutkimukseen vastasi 2,490 ammattilaista 50 maasta ja Suomesta osallistui 81 alan ammattilaista.


Suomalaiset työnantajat jäljessä työnantajalupauksissa (EVP)

Suomessa 29,6% organisaatioista sanoo kehittäneensä työnantajalupauksen (Employer Value Proposition, EVP) ja 26,7% suunnittelee tekevänsä sellaisen. Ero on merkittävä verrattuna maailman ihanteellisimpiin työnantajiin, joista 84%:lla on työnantajalupaus jo tehtynä.

Suomen ulkopuolella näkyy selvästi, että mitä suurempi yritys sitä todennäköisemmin organisaatio on panostanut työnantajalupaukseensa. Edellisvuoteen verrattuna, niin suurissa kuin keskikokoisissakin yrityksissä, luku on kasvanut noin 20%. Suurista organisaatioista kenellä ei ole työnantajalupausta, niin yli puolet (64%) harkitsee työnantajalupauksen tekemistä tulevaisuudessa.

Ilahduttavan moni kotimainen työnantajakin on havahtunut siihen, että työnantajalupaus ei ole pelkkä slogan tai muutama kiireessä tekaistu lause. Kun maailman johtavat työnantajat kehittävät työnantajalupaustaan he uskovat vahvasti siihen, että työnantajalupauksen tulee olla linjassa yrityksen kokonaisstrategian kanssa. Kuten alla olevasta kuvasta nähdään, sekä kotimaisten ja maailman ihanteellisimpien työnantajien työnantajalupaukset ovat tyypillisesti linjassa yrityksen vision ja mission kanssa. Vaikka arvokeskustelu käy tällä hetkellä kuumana HR-kentässä, on yllättävää nähdä, että kuitenkin vain 45% kotimaisista vastaajista on sitä mieltä, että heidän työnantajalupaukset ovat linjassa yrityksen ydinarvojen kanssa.

 

Työnantajakuvan erillinen ohjeistus vielä harvojen herkkua:

Mielenkiintoista on myös havaita alla olevasta kuvasta, että vain kolmannes (33%) työnantajista Suomessa on tehnyt erillisen työnantajakuvan ohjeistuksen (Employer Brand Guidelines). Selvästi myös havaitaan, että mitä suurempi työnantaja sitä todennäköisemmin he ovat luoneet erillisen työnantajakuvan ohjeistuksen.

 

Selvitimme myös mitä työnantajakuvan ohjeistukset tyypillisesti pitävät sisällään. Suomessa sijaitsevien työnantajien ohjeistuksista eniten löytyy työnantajalupauksen määritelmä (58%) sekä visuaalinen- ja graafinen ohjeistus (54%). Vähiten otetaan kantaa rekrytointiviestinnän ohjeistukseen (34%),a tosin Suomessa useilla työnantajilla nämä on jo jollain tasolla kuvattu graafisessa ohjeistuksessa.

 

Maailmalla työnantajakuvaviestinnässä tiukka brändikuri murtumassa, räätälöinti ja työntekijälähettilyys kasvussa.

Maailman johtavat työnantajat panostavat paljon yhtenäiseen brändikokemuksen, mutta vieläkin enemmän kohderyhmittäin optimoituun ja räätälöityyn työnantajakuvaviestintään. Suomessa pääpaino on yhtenäisessä työnantajakuvaviestinnässä kaikille kohderyhmille ja ensisijaisena tavoitteena yleisen tunnettavuuden kasvattaminen.

Mitä viestintäkanaviin tulee, tällä saralla ei tutkimuksessa suuria yllätyksiä tule.. Työnantajat tulevat investoimaan entistä enemmän sosiaaliseen mediaan niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. Yksittäisistä kanavista vahvasti nousussa ovat Youtube ja Instragramin joiden käyttö on kansainvälisesti lisääntynyt 15%. Kaikki mukana olleet suomalaisyritykset uskovat investointien sosiaaliseen mediaan pysyvän samalla tasolla tai lisääntyvän edellisvuoteen verrattuna.

Tutkimuksesta mielenkiintoinen havainto on, että Suomessa 35% vastaajista uskoo investointien työnantekijöiden suosittelu -ohjelmiin lisääntyvän edellisvuoteen verrattuna. Employee Referrals-ohjelmiin liittyen myös maailman ihanteellisimmista työnantajista 41% nostaa työntekijälähettilyyden yhdeksi tärkeimmäksi työnantajakuvaviestinnän tavoitteeksi. Eniten budjettia kiristetään yleisestä printtimainonnasta niin maailmalla kuin Suomessakin.

Lisätietoja ja koko raportti

Paljon muuta mielenkiintoista ja kattavan e-kirjan löydät meidän Employer Branding NOW sivustolta.

Employer Branding NOW 2017 e-kirja

Lue lisää »

 

Työnantajakuvan strateginen kehittäminen

Työnantajakuvan kehittäminen on pitkäjänteistä työtä

Lue lisää »

Toki olen myös mielelläni avuksi liittyen tutkimukseen tai työnantajakuvan kehittämisen:
micke@universumglobal.com

 

Kirjoittaja: Micke on Universumin Suomen maajohtaja ja hän auttaa päivittäin asiakkaita ymmärtämään ja kehittämään työnantajakuviaan. Micken sydäntä lähellä on monimutkaisten asioiden kiteyttäminen ja selkeyttäminen. Mickellä on vahva tausta HR:n, hankinnan, henkilöstöpalveluiden, ulkoistuspalveluiden johtamisesta sekä konsultoinnista. Lisäksi Micke auttaa nuoria työllistymään mentorina Suomen Mentoreissa. Asiakkaita Micke on auttanut laidasta laitaan mm. pörssiyhtiötä, startup-yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita.

micke@universumglobal.com | https://twitter.com/Mikkevist | +358 400 237 774