7 TAPAA TUHOTA TYÖNANTAJAKUVASI – KAIKKI PÄÄTÖKSET JOHTORYHMÄSSÄ

 

Download the eBook »

Vaikka tämä saattaa vaikuttaa kaukaa haetulta, on yllättävää, miten usein luovat päätökset työnantajakuvaan liittyen työnnetään ylöspäin johtotiimille. Vaikka johtotiimin koostumus on harvoin näin kapea-alainen, se on yleensä hyvin etäinen kohdeyleisöön nähden. Seuraavassa tavallisimmat syyt tälle:

  • Luovaan kampanjaan liittyy merkittävä taloudellinen investointi, ja kukkaron nyörejä pitelee yleensä johtotiimi. Siksi heistä on luonnollista, että he ovat myös lopullisen päätöksen tekijöitä.
  • Organisaation kyky palkata oikea osaaja nähdään yhä ratkaisevampana liiketoiminnan yleisen menestyksen kannalta. Siksi johtotiimistä tuntuu, että heidän pitäisi olla mukana määrittämässä sitä, millaisena yritys näyttäytyy tulevaisuuden osaajille.
  • Johtotiimi osallistuu enimmäkseen tosi tylsistä asioista päättämiseen. He osoittavat usein suoraa kiinnostusta luoviin kampanjoihin siitä yksinkertaisesta syystä, että ne tarjoavat paljon mielenkiintoisemman aiheen heidän arvioitavakseen.

 

On toki tärkeää, että johtotiimit saavat tietoa työnantajakuvasta ja rekrytointimarkkinoinnista vastaavan tiimin tekemistä päätöksistä. Keskeinen ongelma johtotiimin osallistumisessa suoraan tämän kaltaiseen luovaan päätöksentekoon on kuitenkin se, että heidän päätöksensä ovat hyvin usein harhaanjohtavia. Yleisimpiä syitä tähän ovat:

  • Johtohenkilöt yliarvioivat usein luovaa mainontaa koskevaa asiantuntemustaan, koska he ovat kuluttaneet sitä niin paljon vuosien varrella. Yleensä osaaminen keskittyy kuitenkin sen arvioimiseen, mikä heitä itseään miellyttää tai ei miellytä, eikä siihen, mikä toimii kohdeyleisöön.
  • Johtotiimien kokoonpano ei yleensä mene yksiin (iän/sukupuolen/taustan jne. puolesta) kohdeyleisön kokoonpanon kanssa. Tämä tekee arvailusta erittäin vaikeaa.
  • Johtotiimit ovat tietyntyyppinen komitea, ja komiteoilla on yleensä taipumusta “laventaa” luovia ideoita yrittäessään varmistaa, että kaikkien näkemykset otetaan huomioon. Lopputulos saattaa miellyttää johtokomiteaa, mutta ei niinkään kohdeyleisöä.

 

Close