Ammattilaiset 2022 - Universum Finland Skip to main content

Ammattilaiset 2022

Olemme toteuttaneet Universumin osaajatutkimusta yli 32 vuotta, yli 60 maassa. Tutkimuksiin osallistuu joka vuosi noin 1 000 000 vastaajaa. Universumin tutkimus ei ole vain Suomen suurin ja kattavin, vaan myös maailman suurin ja kattavin osaajatutkimus. 

Suomen ammattilaistutkimukseen 2022  osallistui  noin 9400 ammattilaista. 

Tutkimus tuo esiin sen mitkä työnantajat ovat kaikkein houkuttelevimpia ammattilaisten mielestä, mitä he haluavat ihanteelliselta työnantajaltaan, mitä urahaaveita heillä on sekä sen mitä työnantajan ominaisuuksia he yhdistävät työnantajiin (monipuoliset työtehtävät, työsuhteen varmuus, työ ja vapaa-ajan tasapaino, esimiehet, jotka tukevat kehittymistä, korkea ansiotaso tulevaisuudessa etc.). Tutkimuksesta selviää myös miksi jotkut yritykset eivät tule valituksi ihannetyöantajaksi ja paljon muita asioita, jotka ovat ratkaisevia, kun ammattilaiset valitsevat seuraavaa työantajaa. 

Tämän datalähtöisen lähestymistapamme sekä ainutlaatuisen kohdentamismenetelmämme ansiosta pystymme tukemaan työnantajia merkityksellisen ja sitouttavan työnantajakuvasisällön kehittämisessä ja viestimisessä. 

Tutkimuksessa mukana olleilla työnantajilla on jatkuvasti myös avoimia työpaikkoja. Niistä löydät lisää tietoa yhteistyökumppanimme Rekrytointi.comin sivuilta.

Contact:
Mika Sallinen
Maajohtaja, Universum Finland
040 5279149
mika.sallinen@universumglobal.com

 

 


Top 3


Ammattilaiset 2022

Ammattilaiset 2021

Ammattilaiset 2020Mitä on työnantajakuvan kehittäminen?

Työnantajakuva kertoo sen, mitä ihmiset ajattelevat sinusta työnantajana. Se ei ole pelkästään työnantajan maine, vaan yhdistelmä mainetta, aitoja kokemuksia ja tehtyä viestintää. Kaikilla työnantajilla on työnantajakuva, riippumatta siitä, tekeekö sen muokkaamiseksi mitään. Työnantajakuvaa muokataan viestimällä itsestään työnantajana juuri niille kohderyhmille, joita tarvitaan menestyäkseen tulevaisuudessakin.

Read More

Mikä tekee työnantajalupauksesta tärkeän?

Työnantajalupaus on työnantajakuvan ydin ja tulisi heijastaa yrityksen ulkoisia tarpeita, kilpailua, sisäistä todellisuutta ja strategista kontekstia. Lisäksi sen on sisällettävä yrityksen edustamat arvot ja periaatteet.

Read More