Datapohjainen työnantajakuvaus | Universum Skip to main content

Datapohjainen työnantajakuva

Datapohjaisen lähestymistavan hyödyntäminen työnantajakuvan kehittämisessä on ratkaisevaa strategian menestyksen kannalta. Viestinnän sisällön, tavan ja kanavien valitseminen oikeanlaisten osaajien houkuttelemiseksi on vaikeampaa kuin koskaan.

Miksi työnantajakuvan kehittäminen edellyttää datapohjaista lähestymistapaa

Universum toi yli 30 vuotta sitten datapohjaisen työnantajakuvan kehittämisen markkinoille, jotta yritykset voisivat houkutella, rekrytoida ja pitää osaajia entistä paremmin. Nykyään datapohjaisesta lähestymistavasta on tullut yleisesti tunnustettu tavoite liiketoiminnassa. Tästäkin huolimatta moni yritys epäonnistuu datapohjaisen strategian toteuttamisessa. Olipa kyse sitten digitalisoitumisesta, markkinointitoimista tai rekrytoinnista, dataa pidetään joka yrityksen ydinasiana – sekä ulkoisessa että sisäisessä päätöksenteossa.

On entistä selvempää, että datapohjaisen lähestymistavan hyödyntäminen työnantajakuvan kehittämisessä on ratkaisevaa strategian menestyksen kannalta. Viestinnän sisällön, tavan ja kanavien valitseminen oikeanlaisten osaajien houkuttelemiseksi on vaikeampaa kuin koskaan. Ilman datan antamaa tukea todennäköisyys siihen, ettei haluttuja osaajia onnistuta houkuttelemaan, kasvaa.

Me Universumilla ymmärrämme datapohjaisen analyysin tärkeyden rekrytointiprosessin yhteydessä. Datasta saamamme näkymät osoittavat, että uusi työelämään astuva sukupolvi on enemmän arvojen ohjaamaa ja sosiaalisesti verkostoitunutta kuin koskaan ennen. Tämä tarkoittaa, että osaajien houkutteluun, rekrytointiin ja säilyttämiseen on olemassa uusia tapoja. Datapohjaisen lähestymistavan avulla voit minimoida riskin, että epäonnistut huippuosaajien houkuttelussa, ja voit sen sijaan löytää kultasuonen.

Mitä datapohjainen lähestymistapa merkitsee rekrytoinnin kannalta

Data on tukenut päätöksentekoprosesseja jo pitkään myös rekrytoinnin ja osaajien houkuttelun saralla. Me Universumilla tunnemme erityisen hyvin datapohjaisen lähestymistavan tärkeyden työnantajakuvan kehittämisen kannalta. Universum teki ensimmäisen opiskelijatutkimuksensa yli 30 vuotta sitten. Tämä tutkimus valotti sitä, miten yritykset voivat kehittää viestintäänsä datapohjaisen lähestymistavan avulla.

Tänä päivänä meillä on maailman laajin uramieltymyksiä kuvaava tietoaineisto, ja pystymme tarjoamaan yrityksille uniikkeja näkymiä siitä, mihin heidän työnantajakuvansa sijoittuu markkinoilla. Datapohjaisen lähestymistavan hyödyntäminen työnantajakuvan kehittämisessä merkitsee käytännössä sitä, että yritys pystyy houkuttelemaan enemmän oikeanlaisia osaajia. Eikä tässä vielä kaikki. Lähestymistavan hyödyntäminen paitsi säästää kustannuksia, se myös pienentää vaihtuvuusprosenttia ja rohkaisee huippuosaajia kasvamaan yrityksen verkoston sisällä.

Kuinka hyödyntää datapohjaista lähestymistapaa rekrytoinnissa

Omaa työnantajakuvaa on tärkeää ymmärtää ulkopuolisen näkökulmasta. Tämä auttaa hallitsemaan osaajien odotuksia sekä sitä, mitä odotusten täyttäminen tai jopa ylittäminen vaatii. Universumin analytiikka on tässä mielessä uniikissa asemassa. Ymmärrämme tutkimuksemme avulla, millaisia mieltymyksiä, toiveita ja haaveita osaajien ihanteelliseen työnantajaan liittyy. Siksi pystymmekin tarjoamaan tästä uudesta uraa tavoittelevasta sukupolvesta ainutlaatuisia yleisöjä viestisi kohteeksi.

Saatat pohtia, miten tämä sitten auttaa sinua työnantajakuvan kehittämistoimissa. Hyödyt siten, että voit asemoitua tehokkaimmalla mahdollisimmalla tavalla houkutellaksesi huippuosaajia ja pitääksesi heidät yrityksessäsi. Data auttaa sinua tekemään valistuneita viestintästrategiaa koskevia päätöksiä – strategiaa, joka on luotu yrityksen ulkopuolisesta näkökulmasta. Älä kuitenkaan tee katteettomia lupauksia, joita et lopulta pysty toteuttamaan. Sisäisen ja ulkoisen näkökulman on oltava yhtenäisiä, jotta yrityksen oma työnantajalupaus voidaan muotoilla, ja oma asema sekä strategiset tavoitteet täyttää. Tämä auttaa yritystä täyttämään osaajien odotukset ja eliminoimaan mahdolliset pettymykset sekä saada lopulta osaajat pysymään yrityksessä.

Näin saat kaiken irti datapohjaisesta lähestymistavasta

Keskustelunavaajat

Laadullisen, luotettavista tutkimuksista saadun datan hyödyntäminen toimii helppona jäänmurtajana yrityksen ja potentiaalisten työntekijöiden välillä. Kun tiedät, mitä valtaosa osaajista odottaa yritykseltä, voit porautua syvemmälle yksityiskohtiin ja tarjota henkilökohtaisen kokemuksen.

Data ei pysähdy koskaan

Jos jokin on varmaa, niin se, että data ei lopu ikinä kesken. Kaikki riippuu etsimäsi datan laadusta ja relevanssista rekrytointiprosessin kannalta. Jatkuvan datan avulla yrityksesi voi pysytellä mukana viimeisimmissä trendeissä ja sopeutua muutoksiin.

Pääse lähemmäs osaajia

On tärkeää tietää, missä ja miten osaajat etsivät tietoa työnantajista. Sen lisäksi, että saat tietää, mitä osaaja hakee ihanteellisilta työnantajilta, tällä on vaikutusta myös viestintätapoihisi. Datan huomioiminen viestinnässä on ratkaisevaa, jos haluaa pysyä askeleen edellä kilpailijoista. Harkitse käyttäväsi monipuolisempaa ja laajempaa sisältöä, joka on työntekijälähtöistä ja tarinapohjaista.

Verkon oppimis- ja kasvumahdollisuudet

Tutkimuksemme osoittaa, että nuoremmalla sukupolvella on uudenlaiset oppimismieltymykset. Perinteisen luokkaympäristön sijaan he oppivat mieluummin kokemusten kautta. Siksi verkko-oppimisesta on tullut aiempaa helpommin lähestyttävää ja hyväksytympää. Työnantajien tulisi tunnistaa tämä suuntaus sekä rohkaista ja ruokkia sitä. Etsi siis uudenlaisia näkökulmia ja tapoja haastaa kilpailijat sekä uusia keinoja avartaa ihmisten ajatusmaailmaa.

Ota yhteyttä jos haluat lisätietoa