Mikä tekee työnantajalupauksesta tärkeän | Universum Skip to main content

Mikä tekee työnantajalupauksesta tärkeän?

Työnantajalupaus on työnantajakuvan ydin, joka määrittää sen aseman ja strategisen suunnan. Tehokkaan työnantajalupauksen tulisi heijastaa yrityksen ulkoisia tarpeita, kilpailua, sisäistä todellisuutta ja strategista kontekstia. Lisäksi sen on sisällettävä yrityksen edustamat arvot ja periaatteet.

Mikä tekee työnantajalupauksesta tärkeän?

Työnantajalupaus (Employer Value Proposition eli EVP) on työnantajakuvan ydin, joka määrittää sen aseman ja strategisen suunnan. Tehokkaan työnantajalupauksen tulisi heijastaa yrityksen ulkoisia tarpeita, kilpailua, sisäistä todellisuutta ja strategista kontekstia. Lisäksi sen on sisällettävä yrityksen edustamat arvot ja periaatteet.

Miksi vahva työnantajakuva edellyttää selkeää työnantajalupausta?

Kuvittele mielessäsi brändi, josta pidät. Se voi olla mikä tahansa brändi. Minkä takia pidät siitä? Kaikilla vahvoilla brändeillä on jotain yhteistä: ne kaikki välittävät luotettavia ja positiivisia mielleyhtymiä. Siksi ne rakennetaan yleensä uniikin ja yhtenäisen brändiviestinnän avulla. Koska nykypäivän nuorten osaajien sukupolvi, jota myös z-sukupolveksi kutsutaan, keskittyy vahvasti jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen, viestinnän on oltava kristallinkirkasta. Lisäksi viestinnän on vastattava sitä, mitä brändi edustaa ja mitä etuja brändilupaukset tarjoavat.

Me Universumilla tiedämme, että tehokkaat asiakas- ja kuluttajabrändit perustuvat aina jonkinlaiseen lupaukseen. Tämä lupaus määrittää tärkeimmät edut, jotka brändisuhde tarjoaa. Sama pätee myös työnantajakuvaan. Työnantajalupaus auttaa samaan tapaan tarjoamaan yhtenäisen vertailupohjan kaikelle, mitä yritys sanoo ja tekee. Mitä positiivisen brändimaineen ja -kokemuksen edistämiseen tulee, työnantajalupaus ja työnantajakuvan kehittäminen toimivat käsi kädessä. Molemmat auttavat yritystä osaajien houkuttelemisessa, rekrytoinnissa ja säilyttämisessä.

Työnantajakuvan kehittämisen ja työnantajalupauksen roolit

Jos yrityksellä on jo työnantajakuvan kehittämisstrategia, mihin työnantajalupausta sitten tarvitaan? On helppoa ajatella, että termi ’työnantajakuva’ riittää. Jos vahvan työnantajakuvan rakentaminen on kuitenkin sinun vastuullasi, tarvitset todennäköisesti sanastoosi pari teknistä lisätermiä onnistuaksesi tehtävässäsi.

Ajattele asiaa tältä kannalta:

Sinun ei tarvitse tuntea insinöörisanastoa, jotta voit nauttia huippuautolla ajamisesta. Siitä on kuitenkin takuulla hyötyä, jos tehtävänäsi on suunnitella moottori, joka tehostaa kokemusta. Jaamme hienomekaniikan hengessä oman näkökulmamme tärkeimmistä termeistä, jotka työnantajakuvan kehityksestä vastaavien johtajien tarvitsee ymmärtää:

  • työnantajakuva – kuvaa ihmisten käsitystä yrityksestä työnantajana (hyvä, paha tai neutraali)
  • työnantajalupaus (EVP) – määrittää, millaisena työnantajana haluat muiden näkevän yrityksen
  • työnantajakuvan kehittäminen – kuvaa organisaation tekemiä toimia, jotta se voi viestiä haluttua työnantajakuvaa
  • työnantajakuvan hallinta – kuvaa kaikkia toimia, jotka yhdistetään sekä yhtenäisen työnantajakuvan että -kokemuksen tarjoamiseksi

Miten työnantajalupaus luodaan

Mihin suuntaan tästä pitäisi sitten lähteä? Työnantajakuvan kehittämisen globaaleina ajatusjohtajina me Universumilla olemme sitä mieltä, ettei kaikkiin neljään termiin kannata keskittyä yhdellä kertaa. Sen sijaan niitä kannattaa työstää yksi kerrallaan. Tämä tapa tarjoaa paremman ymmärryksen työnantajakuvan kehittämisen koko laajuudesta. Lisäksi se auttaa saavuttamaan tehokkaita tuloksia.

Lue lisää siitä, miten autamme yrityksiä määrittämään ja ilmaisemaan ominaisuudet, jotka tekevät niistä erityisiä.

Työnantajalupauksen luominen edellyttää vahvaa perustaa. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että se sopii yhteen yrityksen strategisen kontekstin kanssa. Samalla myös työnantajakuvan sisäiset ja ulkoiset käsitykset on yhdenmukaistettava. Ajattele asiaa kolmijalkaisena tuolina: jos irrotat yhden jalan, se ei pysy pystyssä. Täysin sama pätee myös työnantajalupaukseen.

Työnantajalupauksen luomisen ydin

Me Universumilla uskomme, että ratkaiseva menestystekijä osaajien houkuttelussa, rekrytoinnissa ja säilyttämisessä piilee datapohjaisen lähestymistavan hyödyntämisessä kaikissa työnantajakuvan kehitystoimissa. Tämä auttaa tarkastelemaan asioita laajemmista näkökulmista.

On tärkeää, että yritys ymmärtää, määrittää ja ottaa käyttöön työnantajalupauksen, joka on:

  • uskollinen – sille, mitä yrityksesi edustaa ja tarjoaa
  • uskottava – jotta työnantajakuva on varmasti järkeenkäypä ja luotettava
  • relevantti – siinä mielessä, että lupaus sopii nykypäivän huippuosaajille
  • erottuva– jotta yrityksesi erottuisi kilpailijoista
  • tavoitteellinen – jotta huippuosaajilla on mahdollisuus kasvaa, saada lisäarvoa ja nähdä tarkoitusta yritykseesi panostaessaan

Tässä on paras vinkkimme:

Älä yritä viestiä olevasi jotain, mitä et oikeasti ole – se ei ikinä toimi. Johdon ja työntekijöiden käytös vaikuttaa osaajien kokemukseen sekä muovaa yrityksen brändiä ja imagoa. Työntekijät ovat parhaita mahdollisia sanansaattajiasi, mitä tulee työnantajakuvan kehittämisestä ja työnantajalupauksesta viestimiseen sekä ulkoisten sidosryhmien sitouttamiseen.

Ota yhteyttä jos haluat lisätietoa