Opiskelijat 2021 - Universum Finland Skip to main content

Opiskelijat 2021

Olemme toteuttaneet Universumin osaajatutkimusta yli 33 vuotta, yli 60 maassa. Tutkimuksiin osallistuu joka vuosi yli 1 500 000 vastaajaa. Universumin tutkimus ei ole vain Suomen suurin ja kattavin, vaan myös maailman suurin ja kattavin osaajatutkimus.

Suomen Opiskelijatutkimukseen 2021 osallistui 14.000 opiskelijaa.

Raportti tuo esiin sen mitkä työnantajat ovat kaikkein houkuttelevimpia opiskelijoiden mielestä, mitä he haluavat ihanteelliselta työnantajaltaan, mitä työnantajan ominaisuuksia he yhdistävät työnantajiin (monipuoliset työtehtävät, työsuhteen varmuus, työ ja vapaa-ajan tasapaino, esimiehet, jotka tukevat kehittymistä, korkea ansiotaso tulevaisuudessa etc.). Tutkimuksesta selviää myös miksi jotkut yritykset eivät tule valituksi ihannetyönantajaksi ja paljon muita asioita, jotka ovat ratkaisevia, kun opiskelijat valitsevat tulevaa työnantajaansa. Vastaajat paljastavat myös mistä he etsivät tietoa työnantajista ja mitä missäkin kanavassa kannattaisi kommunikoida. Tämä tieto on kriittistä, kun pyritään ymmärtämään oman työnantajakuvan nykytilannetta organisaation ulkopuolella.

Tämän datalähtöisen lähestymistapamme sekä ainutlaatuisen kohdentamismenetelmämme ansiosta pystymme tukemaan työnantajia merkityksellisen ja sitouttavan työnantajakuvasisällön kehittämisessä ja viestimisessä.


Top 3


Opiskelijat 2021

Opiskelijat 2020

Opiskelijat 2019


finland

Yhteystiedot

Loading…

Anna Mulari

Digital Communications Strategist

Bettina Lindahl

Country Coordinator Finland

Mika Sallinen

Country Manager Finland


Mitä on työnantajakuvan kehittäminen?

Työnantajakuva kertoo sen, mitä ihmiset ajattelevat sinusta työnantajana. Se ei ole pelkästään työnantajan maine, vaan yhdistelmä mainetta, aitoja kokemuksia ja tehtyä viestintää. Kaikilla työnantajilla on työnantajakuva, riippumatta siitä, tekeekö sen muokkaamiseksi mitään. Työnantajakuvaa muokataan viestimällä itsestään työnantajana juuri niille kohderyhmille, joita tarvitaan menestyäkseen tulevaisuudessakin.

Read More

Kuinka tavoittaa kohdeyleisö dataa käyttämällä

On tärkeää fokusoida, kun määrittelet kohderyhmäänne. Millaisen kohderyhmän haluat tavoittaa? Miten määrittelet pääkohderyhmän? Ja millainen sisältö kiinnostaa tätä kohderyhmää?

Read More