Erottuvan ja kohderyhmää kiinnostavan tarinan kertominen on paras keino kehittää työnantajakuvaa toivottuun suuntaan.

Muuttuvassa maailmassa me kaikki käytämme entistä  monipuolisimpia viestintäkanavia ja vietämme niissä aina vain enemmän aikaa. Viestinnän määrän kasvaessa on entistä vaikeampaa kiinnittää kohderyhmän kiinnostus yksittäiseen viestiin.

Näin ollen on koko ajan tärkeämpää harkiten valita se mitä pyritään sanomaan.  Viestien on oltava autenttisia, luotettavia ja erottuvia, jotta työnantajalupaus ja sen käytännön merkitys työntekijöille välittyy kohderyhmälle.

Jokaisella organisaatiolla on valtavasti hyviä tarinoita, joiden avulla voidaan kertoa millainen työnantaja se oikeasti on.