Datadrevet Employer Branding | Universum Skip to main content

Fordelene ved å bruke datadrevet Employer Branding

Hvorfor du trenger en datadrevet tilnærming til din Employer Branding

For over 30 år siden introduserte Universum datadrevet employer branding slik at bedrifter lettere kunne tiltrekke, rekruttere og beholde talentene. I dag har det å ha en datadrevet tilnærming til forretningstiltak blitt et vanlig erklært mål. Likevel er det mange bedrifter som mislykkes med å iverksette en datadrevet strategi. Men enten det er knyttet til digital transformasjon, markedsføringstiltak eller rekruttering spiller data en sentral rolle for enhver bedrift, uavhengig av om det handler om ekstern eller intern beslutningstaking.

Det blir stadig tydeligere at det å ha en datadrevet tilnærming til Employer Branding er avgjørende for at strategien din skal lykkes. Men det har heller aldri vært vanskeligere å bestemme seg for hva, hvordan og hvor man skal kommunisere for å tiltrekke de riktige talentene. Og det å ikke ha data som støtter planen din, vil dessuten øke sannsynligheten for at du ikke tiltrekker de talentene du ønsker.

I Universum forstår vi viktigheten av datadrevet analyse i forbindelse med rekrutteringsprosessen din. Våre innsikter forteller oss at den nye generasjonen som trer inn i arbeidsmarkedet, er mer formålsdrevet og sosialt tilkoblet enn noen gang før. Dette betyr at det finnes nye måter å tiltrekke, rekruttere og beholde talentene på. Med hjelp av en datadrevet tilnærming kan du begrense risikoen for å gå glipp av dem. I stedet kan du skyte gullfuglen når det kommer til det å tiltrekke de beste talentene.

Hva en datadrevet tilnærming betyr for rekrutteringen

Når det kommer til rekruttering og det å tiltrekke talenter, har det faktisk eksistert data for å støtte beslutningsprosessen lenge. Vi i Universum vet veldig godt hvor viktig det er å ha en datadrevet tilnærming til Employer Branding. Det er over 30 år siden at Universum gjennomførte den første studentundersøkelsen. Den undersøkelsen kastet lys over hvordan bedrifter kunne forbedre kommunikasjonen sin ved å ha en datadrevet tilnærming. I dag kan vi, ved å ha den mest omfattende datasamlingen for karrierepreferanse i verden, tilby bedrifter unike innsikter i posisjoneringen av sitt Employer Brand. Det å ha en datadrevet tilnærming til Employer Branding betyr at du kan tiltrekke flere relevante talenter til bedriften din. Men det er ikke alt. Å bruke denne tilnærmingen vil ikke bare redusere kostnadene dine. Den vil også øke retensjonsgraden din, og oppmuntre topptalentene dine til å utvikle seg innenfor nettverket ditt.

Slik bruker du en datadrevet tilnærming i rekrutteringen

Du trenger å forstå det eksterne perspektivet på ditt Employer Brand. Dette vil hjelpe deg med å håndtere forventningene som talentene har, og hva du trenger å gjøre for å oppfylle eller til og med overgå disse forventningene. Universums analyser er unikt posisjonert i så måte. Gjennom vår forskning forstår vi hvilke preferanser, håp og drømmer talentene har for sin foretrukne arbeidsgiver. Dermed kan vi levere nøkkelinnsikter i denne nye generasjonen med karrieresøkere.

Du undrer dessuten kanskje på hvordan dette vil hjelpe deg med tiltakene du treffer innen Employer Branding. Du drar nytte av å kunne posisjonere deg på den mest effektive måten for å tiltrekke og beholde topptalentene. Ved å bruke data kan du dermed ta velinformerte beslutninger for kommunikasjonsstrategien din, en strategi som er basert på bedriftens eksterne perspektiv. Gi imidlertid ikke falske løfter som du til slutt ikke vil kunne innfri. Det interne perspektivet må forenes med det eksterne slik at du kan utforme din EVP for å nå målene dine for posisjonering og strategi. Dette vil hjelpe deg til å innfri deres forventninger, og rydde unna potensielle skuffelser, og til slutt få talentene til å bli værende.

Å få mest ut av en datadrevet tilnærming

Samtalestartere
Ved å bruke kvalitative data fra pålitelige undersøkelser kan bedriften din enkelt bryte isen med potensielle arbeidstakere. Ved å vite hva flertallet av talentene søker etter i en bedrift, har du dermed muligheten til å dykke dypere ned i detaljene og skape en personlig opplevelse.

Aldri mangel på data
Om det er én ting som er sikkert, er det at det vil aldri bli mangel på data. Når det kommer til rekrutteringsprosessen, handler det egentlig mer om kvaliteten på og relevansen av dataene som du leter etter. Dette innebærer at bedriften din kan holde tritt med de nyeste trendene, og tilpasse deg de skiftende forholdene.

Kom nærmere talentene
Det er viktig å vite hvor og hvordan talentene finner informasjon om arbeidsgivere. I tillegg til å forstå hva talentene ser etter i ideelle arbeidsgivere har dette konsekvenser for hvordan du kommuniserer. Å innlemme data i budskapet ditt er avgjørende for å være i forkant av konkurrentene. Tenk på å bruke rikere og bredere innhold, som er arbeidstakerdrevet og historiebasert.

Nettbaserte muligheter for å lære og vokse
Vår forskning viser at den yngre generasjonen har en ny preferanse for læring. I motsetning til det tradisjonelle klassemiljøet foretrekker de å lære gjennom erfaring. Og derfor har nettbasert læring blitt mer tilgjengelig og akseptabelt. Og det er noe arbeidsgiverne bør anerkjenne, oppmuntre til og legge til rette for. Det handler om å finne nye innfallsvinkler, nye måter å utfordre kompetanse på og nye måter å utvide folks sinn på.

Analytics

Lær hvordan du tiltrekker målgruppen din

Universums analyseløsninger hjelper arbeidstakerne til å bedre forstå varemerkeimaget sitt, publikummet sitt og konkurrentene sine.