Hva er Employer Branding? | Employer Branding | Universum Skip to main content

Hva er Employer Branding?

Hvorfor Employer Branding er viktig

Employer Branding er et mangeårig konsept som har grepet om seg i den sammenkoblede verden. Det står for prosessen med å markedsføre en bedrift, eller en organisasjon, som den foretrukne arbeidsgiveren for en ønsket målgruppe. Dette er en gruppe som en bedrift trenger og ønsker å tiltrekke seg, rekruttere og beholde.

Ved Universum har vi mer enn 30 års erfaring med å legge til rette for at våre kunder skal kunne tiltrekke seg, rekruttere og beholde de ideelle arbeidstakerne – som innenfor rekrutteringsverdenen blir kalt “topptalenter”. Denne rekrutteringen vil kunne bidra sterkt til at bedriften din får realisert sine forretningsplaner. Hvis derimot bedriften ikke klarer å tiltrekke seg talentene som trengs for å oppfylle dine strategiske mål, utnytter du ikke ditt Employer Brand. Og det påvirker virksomheten som et hele. Om ikke det var nok, er det å skaffe seg de rette talentene for å dekke bærekraftige behov i ferd med å bli høyt prioritert av bedriftsstyrer og toppledere.

Vi må imidlertid få de grunnleggende faktaene på plass, og sortere ut begrepene i Employer Branding-terminologien.

Hva er et Employer Brand?

Bedriften din har et Employer Brand, enten du har jobbet aktivt for å få det eller ikke. Det innebærer at enhver bedrift sender ut signaler om hva kandidater kan forvente, få ut av og lære av å jobbe der. Om Employer Branding er prosessen, er Employer Brand identiteten til en bedrift som en foretrukket arbeidsgiver. Etter hvert som den digitale tidsalderen utvikler seg, blir det å tiltrekke seg talenter ikke bare vanskeligere, men også viktigere. I en verden som er i konstant endring, er HR-avdelingene under hardt press for å navigere i nye generasjoner og teknikker. Og dermed kvitter de seg også med gamle rekrutteringsprosesser. Om ikke det var nok, byr de digitale omgivelsene også på mange distraksjoner, og du må ha et skarpt fokus for å tiltrekke deg talentenes oppmerksomhet.

For å kunne markedsføre varemerket ditt effektivt kan bedriften din kun tiltrekke seg nåværende og framtidige arbeidstakere hvis den har en klar strategi. Du trenger en Employer Branding-strategi som er ekte og troverdig, som skiller seg ut og som er ambisiøs.

Hvordan kan jeg utforme en Employer Branding-strategi?

Det å etablere et tiltalende Employer Brand, både internt og eksternt, krever en forståelse av både talentets og bedriftens behov og ønsker.

Spør deg selv:

  • Hvilke karriereforventninger har dagens talenter?
  • Hvilke strategiske mål har bedriften din?

Det er anbefalt at en bedrift har en dataledet tilnærming for å fjerne subjektivitet i utformingen av Employer Branding-strategien sin. Etter at du har samlet inn denne informasjonen, kan bedriften så begynne å definere sin unike identitet. Innenfor Employer Branding er denne identiteten kjent som bedriftens Employer Value Proposition (EVP). Employer Value Proposition er i sin essens et sett med unike tilbud fra arbeidsgiveren. Talenter verdsetter å få unike tilbud når de skal ta sine karrierevalg.

Hvordan det kan hjelpe virksomheten din 

Ved hjelp av et sterkt Employer Brand vil bedriften din være i stand til å øke antall kvalitetssøkere, redusere rekrutteringskostnadene og skille seg ut fra konkurrentene. Ønsker du å utvikle ferdighetene til å utforme, utvikle og iverksette en Employer Branding-strategi? Vi hjelper ikke bare folk og bedrifter til å forstå sin Employer Branding. Vi ønsker også å gjøre disse strategiene tilgjengelig for alle. For å fullt ut utnytte kraften som varemerket ditt har, trenger du derfor å forstå de grunnleggende prinsippene. Først og fremst handler det om hvordan du kombinerer interne og eksterne perspektiver for å skape din Employer Value Proposition, hvordan du søker talenter, og sist, men ikke minst, hvordan du bruker data for å ta disse avgjørelsene.

Employer Branding Academy

Via Employer Branding Academy (EBA) tilbyr Universum en Employer Branding-kvalifikasjon i verdensklasse. Akademiet er et 8 uker langt sertifisert opplæringsprogram i strategisk Employer Branding. Akademiet vårt er et metodisk, testet og merkevarebeskyttet opplæringsprogram for fagpersoner innen HR og Employer Branding. Ved hjelp av EBA vil du kunne forstå de grunnleggende prinsippene for det å utforme, utvikle og iverksette din Employer Branding-strategi – både internt og eksternt. I tillegg til å lære deg de grunnleggende prinsippene og hvordan du utnytter ditt Employer Brand, vil du også kunne:

  • Øke din karriereverdi som fagperson med en gang
  • Bygge et verdensledende nettverk av likesinnede eksperter
  • Lære deg nøyaktig de ferdighetene som du trenger, for å tiltrekke deg og beholde de beste talentene i bedriften din

The Employer Branding Academy was a fantastic learning experience. I came out feeling more confident about the path we are taking, as well as empowered with the knowledge and tools you provided and inspired by the amazing things that others are doing. Really excited to start bringing the learnings to life as part of our program and keeping in touch with you and the network to continue progressing and evolving our efforts as time goes by.”

Alina Chernin

Senior Manager, Global Internal Communications, Sciex

Academy

Lær hvordan DU kan vinne krigen om talentene!

Ta det neste steget i karrieren din og bli sertifisert innen Employer Branding!

Kontakt oss for å lære mer.