Hva er en EVP? — Employer Value Proposition | Universum Skip to main content

Hva er en Employer Value Proposition?

Hvorfor en Employer Value Proposition er viktig

Employer Value Proposition (EVP) er kjernen i ditt Employer Brand, som definerer dets posisjonering og strategiske retning. En effektiv Employer Value Proposition bør reflektere eksterne krav, konkurransen du møter, den interne virkeligheten i bedriften din og dens strategiske innhold. Dessuten bør du inkludere verdiene og prinsippene som bedriften din representerer.

Hvorfor et sterkt Employer Brand trenger en tydelig Employer Value Proposition

Tenk på et varemerke du liker; det kan være et hvilket som helst varemerke. Hva er det som gjør at du liker det? Alle sterke varemerker har noe til felles. De gir alle tillitsvekkende og positive assosiasjoner. Det er fordi de er utviklet gjennom unik og sammenhengende varemerkekommunikasjon. Ettersom dagens unge generasjon med talenter, kalt ‘Generasjon Z’, er svært fokuserte på kontinuerlig læring og forbedring, må budskapet ditt være krystallklart. Det innebærer blant annet at du gjør det tydelig hva varemerket ditt står for, og fordelene som det lover å levere.

I Universum vet vi at effektive varemerker for kunder og forbrukere er basert på en ‘proposisjon’. Dette definerer de viktigste fordelene en vil få fra å knytte seg til varemerket. Dette gjelder også for Employer Brands. Employer Value Proposition hjelper deg til å få et lignende solid referansepunkt for alt du sier og gjør. Når det gjelder å fremme et positivt rykte og positive opplevelser knyttet til et varemerke, fungerer EVP og Employer Branding side om side. De hjelper deg med å tiltrekke, rekruttere og beholde talenter i bedriften din.

Rollene til Employer Branding og EVP

Hvis du allerede har en strategi for Employer Branding på plass, hvorfor trenger du da en Employer Value Proposition? Det er lett å tenke at begrepet ‘Employer Brand’ ville være nok, men hvis det er din oppgave å skape et sterkt Employer Brand, trenger du generelt noen flere tekniske begrep i vokabularet for å få jobben gjort.

Tenk på det på denne måten:

Du trenger ikke å være kjent med terminologien innen ingeniørkunst for å nyte å kjøre en høyytelsesbil. Det hjelper imidlertid veldig hvis det er din jobb å designe motoren som skal drive opplevelsen. Her er, i den presise ingeniørkunstens ånd, vårt perspektiv på nøkkelbegrepene som en Employer Brand Manager trenger å lære og forstå:

  • Et Employer Brand – beskriver de oppfatningene folk har av deg som arbeidsgiver (bra, dårlig eller likegyldig)
  • Employer Value Proposition (EVP) – definerer hvordan du ønsker å bli oppfattet som arbeidsgiver
  • Employer Branding – beskriver aktivitetene som en organisasjon gjennomfører for å kommunisere dette ønskede Employer Brand-imaget
  • Employer Brand Management – beskriver det fulle spekter av aktiviteter som du organiserer for å kunne levere både et konsekvent image og opplevelser knyttet til varemerket ditt

Slik skaper du en Employer Value Proposition

Så hvor skal du gå videre fra dette? Som globale tankeledere innen Employer Branding foreslår vi i Universum at du unngår å sette søkelys på alle de fire begrepene samtidig, men snarere tar dem for deg hver for seg. Denne fremgangsmåten gir deg en mer presis forståelse av det fulle spekter av Employer Branding. Dessuten vil det hjelpe deg til å oppnå et topp resultat.

Les mer om hvordan vi hjelper bedrifter med å definere og formulere hvilke egenskaper som gjør dem så spesielle.

Å skape en EVP krever et ordentlig fundament. Derfor er det viktig at den er tilpasset bedriftens strategiske kontekst. Samtidig må du også tilpasse de interne og eksterne oppfatningene av varemerket til den. Tenk på det som en trebent stol: Hvis du fjerner ett ben, vil ikke stolen stå. Det samme gjelder for EVP.

Kjernen i det å skape en Employer Value Proposition

I Universum tror vi at den avgjørende suksessfaktoren for å tiltrekke, rekruttere og beholde talentene handler om én magisk formel: Å bruke en datadrevet tilnærming for alle dine aktiviteter innen Employer Branding – som vil gjøre at du ser ting i bredere perspektiv.

Det er viktig at bedriften din forstår, definerer og aktiverer en EVP som er:

  • Trofast – mot hva bedriften din står for og tilbyr
  • Pålitelig – for å sikre at varemerket ditt er troverdig og tillitsvekkende
  • Relevant – slik at det du tilbyr, kan appellere til dagens topptalenter
  • Unik – slik at du skiller deg ut fra konkurrentene dine
  • Ambisiøs – som gjør at topptalentene kan se at det å investere i bedriften din er meningsfullt, og kan bidra til å skape vekst og verdier

Her er et nøkkeltips:

Ikke prøv å signalisere noe du ikke er – det fungerer aldri. Hvordan ledelsen, lederne og de ansatte opptrer, påvirker opplevelsen og former din bedrifts varemerke og image. De ansatte er de beste ambassadørene du har for å kommunisere din Employer Branding og EVP, og med det kunne nå fram til og engasjere eksterne interessenter.

Advisory

Lær hvordan vi hjelper deg til å få en strategisk tilnærming

I Universum gir vi deg råd om hvordan du kan utvikle og ta i bruk en sterk Employer Value Proposition (EVP), som vil være det strategiske grunnlaget for all fremtidig kommunikasjon, og forme opplevelsen for arbeidstakerne.