Universum är ledande inom arbetsgivares varumärkesutveckling baserat på outtömliga mängder marknadsundersökningar. Med över 25 års erfarenhet och kontor över hela världen har vi möjlighet att hjälpa multinationella bolag med att hitta och attrahera talanger. Vi hjälper er få en bättre arbetsstyrka, helt enkelt.

Universum i Almedalen

Universum var givetvis på plats i Almedalen och undersökte vilka som är de viktigaste faktorerna 2018 för att definiera en attraktiv arbetsgivare. Employer branding har aldrig varit så aktuellt och viktigt som i år.  Nedan har vi listat några av de mest frekventa och utstickande lärdomarna från Almedalen 2018 som kan hjälpa dig att bli en attraktiv arbetsgivare samt behålla och attrahera de vassaste talangerna.

Värderingar. Definiera vilka ni är, era mål och er vision. Var tydlig i er kommunikation – såväl internt som externt. Lev som ni lär. Fråga medarbetarna hur det verkligen är att arbeta i er organisation så det genuint löper en transparens genom hela företaget. Arbetsgivare som vågar ställa svåra frågor och även svara på dem, exempelvis gällande jämlikhet och mångfald, kommer få tillbaka dubbelt upp i form av gemenskap, respekt och förtroende.

Nära ledarskap. Tidigare har man pratat mycket om vikten av förebilder och ett inspirerande ledarskap. Detta är fortsatt relevant, men det har även utvidgats till önskat närmre relationer mellan chefer och anställda. Chefer behöver generellt sett bli bättre på dialoger och att våga vara närvarande och personliga. Lev nära era medarbetare och försök att känna lite på stämningen runt omkring er. Relationer prioriteras – liksom ett glatt och vänligt arbetsklimat. 

Feedback. Känner du igen processen av ett utvecklingssamtal i januari och sedan eventuell uppföljning i september? Vår generation vill ha snabba återkopplingar och kontinuerlig feedback. Vi är inte rädda för kritik och förändringar. Se på sociala medier; omedelbar bekräftelse och betygssättning vilket resulterar i möjligheten att göra aktiva förändringar. Det sker just nu en kulturtransformation där vi går från traditionella utvecklingssamtal till kontinuerlig feedback som i sin tur gynnar hela organisationen.

Högre syfte. Identifiera vilket syfte er organisation har i samhället, men även vilket syfte varje individ har på företaget och dess karriärutvecklingsmöjligheter. Unga känner ett starkt behov av att arbeta med någonting meningsfullt som bidrar till ett högre syfte, exempelvis jämlikhet, rättvisa, hållbarhet etc. Genom att måla upp syftet och koppla arbetet till något större kan vi driva engagemang. Volvo berättar exempelvis hur de erbjuder fler och fler halvtidstjänster som öppnar upp för möjligheten att exempelvis volontärarbeta resterande 50% på annan plats för att fylla behovet av ett högre syfte i livet.

Flexibilitet. Balans mellan hem och arbete är ett hett ämne som är avgörande för många. Ledares roll blir att skapa förutsättningar för engagemang och gärna själva ta ett steg tillbaka för att ge frihet under ansvar. Dessutom blir det allt vanligare att anställda ska kunna lämna ett företag och sedan vara välkomna tillbaka, så de får möjlighet att utvecklas på sina personliga plan. 

Det råder idag en brist på kompetens vilket resulterar i att det blir företagens roll att ta ansvar i att kompetensutveckla sina anställda för att forma talanger och stilla behov. Om vi istället går till botten med problemen med hjälp av ett profissionellt employer branding arbete och en tydlig kommunikation kan vi minimera problemen från början, istället för att fokusera på att lösa dem.