Universum är ledande inom arbetsgivares varumärkesutveckling baserat på outtömliga mängder marknadsundersökningar. Med över 25 års erfarenhet och kontor över hela världen har vi möjlighet att hjälpa multinationella bolag med att hitta och attrahera talanger. Vi hjälper er få en bättre arbetsstyrka, helt enkelt.

Här är Nordens Mest Attraktiva Arbetsgivare 2019!

 

Varje år genomför Universum Sveriges största karriärundersökning – FöretagsBarometern. Men det är inte enbart lokalt i Sverige som undersökningen genomförs utan den utförs på global nivå vilket innebär att vi sitter på en otroligt stor mängd data från hela världen.

Det finns ett flertal globala trender vi tydligt kan se men något vi tycker är extra intressant är att jämföra de nordiska länderna med varandra. Därför sammanställer vi undersökningarna från Sverige, Norge, Danmark och Finland för att se hur de olika länderna skiljer sig åt.

Med alla fyra nordiska länders undersökningar sammanställda har vi svar från hela 67 000 studenter i hela Norden! Rankingen inkluderar samtliga arbetsgivare som hamnat i topp 90% i minst 2 av 4 länder, resultatet är även viktat baserat på GDP för att ge ett så sanningsenligt resultat som möjligt.

På grund av lika kulturer så finns det många faktorer som samtliga nordiska länder finner attraktivt hos en arbetsgivare, men vi ser även många stora skillnader i bland annat löneförväntan mellan män och kvinnor. Här kan du ladda ner vår e-book som mer utförligt går igenom årets trender.

Två arbetsgivare som ökat stort i år är Nordea som hoppar hela +5 placeringar till en fjärdeplats inom Ekonomi och L’Oréal som går från plats 10 (2018) till plats 6 i år. Deras snabba ökning innebär således även att flera arbetsgivare tappar placeringar. Topplaceringarna inom Ingenjörer och IT ligger generellt oförändrade men vi ser att mycket händer utanför topp 10-listan inom IT där exempelvis Deloitte klättrar hela +17 placeringar sedan förra året till en 13:e plats i år.