Arbetsgivare inom offentlig sektor vars Employer Branding arbete ligger i framkant - Universum Sweden Skip to main content

Arbetsgivare inom offentlig sektor vars Employer Branding-arbete ligger i framkant

By Lovisa Karsten on 03/05/2023

Har ni svårt att rekrytera lärare, sjuksköterskor, socionomer, läkare, ekonomer, jurister, ingenjörer eller it-kompetens? Vi har data på alla dessa grupper – ibland till och med data på er som arbetsgivare.

Tre arbetsgivare inom offentlig sektor som ligger i framkant

Kompetensbristen är stor i Sverige och inom offentlig sektor märks den kanske mer än på andra håll. Hur ska man då som arbetsgivare inom offentlig sektor lyckas attrahera och rekrytera i denna tuffa marknad? Vi har intervjuat Linus Holmgren från Nacka Kommun, Pouneh Sahlin från Stockholms stad samt Hanna Wedin och Eva Svensson från Göteborgs stad. Tre arbetsgivare inom offentlig sektor vars Employer Branding-arbete ligger i framkant.

49% av svenska studenter och 52% av svenska yrkesverksamma är intresserade av att arbeta statligt. Trygg anställning, hög framtida inkomst och goda referenser för framtida karriär är topp tre prioriteringarna för de som vill arbeta statligt (Universums Studentundersökning 2023 & Universums undersökning för yrkesverksamma 2022). Hur detta ser ut för lärare, sjuksköterskor, ingenjörer och inte minst män och kvinnor varierar. Det som förenar framgångsrika arbetsgivare inom offentlig sektor är att de arbetar datadrivet baserat på insikter om de målgrupper som just de vill attrahera. Nedan ser du tre utmärkta exempel på sådana arbetsgivare.


Nacka Kommun

Linus Holmgren

Employer brandingchef, Nacka Kommun


Stockholms stad

Pouneh Sahlin

HR Strategist, Stockholms stad


Göteborgs stad

Hanna Wedin & Eva Svensson

Utvecklingsledare Employer Branding, Göteborgs stad


Lyssna på vårt webinar inriktat på Regioner och Kommuner tillsammans med Claes Peyron och Emma Gillberg från Universum!

Claes och Emma gästas av en inspirerande panel bestående av Elin Carholt från Region Jönköpings län, Linus Holmgren från Nacka Kommun, Patrik Reman från Gävle Kommun.

Panelen diskuterar den rådande kompetensbristen samt delar med sig av sina erfarenheter och expertis gällande hur man skapar mandat i organisationen för att arbeta långsiktigt med strategisk kompetensförsörjning. Frågor som berörs är bland annat:

–       Hur kommer man igång att attrahera talanger? Var börjar man?

–       Är lönen allt? Hur hanterar man utmaningar och eventuella fördomar som kommer med offentlig sektor?

–       Hur följer man upp på sitt arbete och mäter ROI på insatserna?

Slutligen ger alla fem talare varsitt tips på förbättrad kompetensförsörjning inom kommun och region.


När strategi och data på riktigt styr Employer Branding-arbetet

Trafikverket skulle bygga ut, rusta och modernisera Sveriges infrastruktur för minst 700 miljarder kronor de närmaste 10 åren. För att klara den utmaningen behövde branschen både utbilda och rekrytera ett stort antal unga som ville satsa på en framtid inom framför allt järnvägen.