Employer Branding Awards och Number One - Universum Sweden Skip to main content

Employer Branding Awards och Number One

By Beatrice Odin on 05/07/2021

Vad är Employer Branding Awards?

Employer Branding Awards
Vid sidan av Universum årliga talangundersökningar där Sveriges mest attraktiva arbetsgivare utses, riktar vi också ljuset mot duktiga personer och arbetsgivare som gjort det där lilla extra, som förtjänar att lyftas fram och få välförtjänt uppmärksamhet. Vi hyllar arbetsgivare och enskilda individer som med hela sitt hjärta lägger extra krut på att bygga ett starkt Employer Brand gentemot talanger runt om i landet. 

Dessa priser kallar vi Universums Employer Branding-priser och de presenteras under varumärket Number One. Vi delar ut dessa priser två gånger per år under Employer Branding Awards, en gång under våren med fokus på studentmålgruppen och en gång under hösten, där fokus ligger på det som gjorts mot de yrkesverksamma talangerna.

Varför delar Universum ut dessa priser?
Universum är ett av de första bolagen i världen att jobba med Employer Branding, att bygga attraktiva arbetsgivarvarumärken. Sedan bolaget grundades, 1988 har vi jobbat med 10 000-tals arbetsgivare över hela världen. Varje år genomför vi världens största karriärundersökning med över 1 miljon svarande talanger. Dessa undersökningar ligger till grund för våra årliga rankingar av de mest attraktiva arbetsgivarna, besvarade av studenter och talanger.

Som pionjär i branschen har vi som bolag velat vara med och driva frågan Employer Branding inom näringslivet i Sverige. Som en del i detta har vi utöver de databaserade rankingarna, valt att dela ut ett antal Employer Branding-priser varje år till arbetsgivare och personer som jobbar aktivt med frågan Employer Branding. Här riktar vi ljuset mot duktiga personer och arbetsgivare som gjort det där lilla extra, som förtjänar att lyftas fram och få välförtjänt uppmärksamhet.

Hur går tävlingen till?
Tävlingen grundar sig på att du som arbetsgivare eller yrkesverksam blir nominerad genom ett forumlär, se här. Vinnarna avgörs av en jury, bestående av HR experter. Baserat på urvalet så väljer juryn ut en grupp finalister som sedan granskas ytterligare. Du kan läsa mer om juryarbetet längre ner. Vinnarna presenteras på Universum Employer Branding Awards i juni och i september.

Läs mer här om de olika priskategorierna, hur man nomineras, hur juryn arbetar och hur dessa duktiga personer och arbetsgivare lyfts fram på våra event och i publikationen Number One.

Så nominerar/nomineras du

Universum får varje år in en mängd nominerade till våra Employer Branding-priser. Dessa kommer främst från följande källor:

Nominering från någon i branschen via vårt nomineringsformulär (se nedan)
Nominering från Universums medarbetare med nära kontakt med branschen
Nominering från juryn (i dessa fall får juryn inte delta i vinnardiskussionen)

Känner du någon person eller arbetsgivare som har gjort det extra bra och som borde nomineras? Nominera här:

Missade du Employer Branding Awards i juni 2021?


Ingen fara. Eventet tog plats virtuellt i Studio Adapt och går att streama och dela här. Vi hade flera spännande talare på plats, bland annat representanter från Ericsson, Fastighetsbyrån och Skanska.

Kategorier du kan tävla i

Årets Hederpris inom Employer Branding

Priset tilldelas en person eller en arbetsgivare som utmärker sig på grund av sitt intresse för och kunskap om employer branding. Inte bara inom företaget utan i hela branschen.

Årets VD inom Employer Branding

Priset tilldelas en vd som till fullo förstår vikten av ett aktivt arbete med talangfrågorna. Denna förståelse yttrar sig genom ett starkt engagemang i frågorna och ett aktivt stöd till de som ansvarar för organisationens talangarbete.

Årets HR-direktör inom Employer Branding

Priset tilldelas en HR-direktör som insett vikten av att aktivt jobba med employer branding och som förankrat frågan i företagets ledningsgrupp, samt aktivt tar del av och stöttar de aktiviteter som genomförs.

Årets Innovatör inom Employer Branding

Priset tilldelas en person som vågar tänka på ett nytt sätt och genomdriver nya och innovativa idéer för att stärka sitt employer brand.

Årets Employer Branding-företag

Priset tilldelas ett företag som aktivt involverar hela organisationen, från ledningsgrupp till linje, i employer branding-frågor och jobbar på ett strategiskt och inspirerande sätt.

Årets Employer Branding-person

Priset tilldelas en person som genom sina insatser bidragit till att öka engagemanget och intresset för employer branding inom sin organisation.

Årets Nykomling inom Employer Branding

Priset tilldelas en organisation som relativt nyligen tagit sig an employer branding-utmaningen och utvecklat en tydlig strategi för frågorna, vilket gjort att de blivit en aktör att räkna med.

Årets Employer Branding Manager

Priset tilldelas en employer branding-ansvarig som i sitt arbete lagt extra stor vikt vid att attrahera och rekrytera talanger på ett effektivt och innovativt sätt.

Möt juryn:

Juryn består av tre HR-veteraner med stor passion och lång erfarenhet inom både HR-branschen och Employer Branding. Två externa personer, samt en representant från Universum.

Eva Ottne

HR-direktör och styrelseledamot, Almi Företagspartner AB

Ann Surtell

Koncern HR Chef på Team Olivia AB

Claes Peyron

Chef för Universum Norden, UK & Irland

Juryn träffas vid fyra tillfällen/år:

Feb: Beslut om shortlist nominerade EB-priser Student inför nästa år
Feb: Beslut om vinnare EB-priser Student/EB Awards i juni innevarande år
Maj: Beslut om vinnare EB-priser Professionals/EB Awards i sep innevarande år
Juni: Beslut om shortlist nominerade EB-priser Professionals inför nästa år

Viktiga datum att hålla reda på

  • Nomineringsperiod EB-priser Studenter: Okt-Feb
  • Nomineringsperiod EB-Priser Professionals: Jan-Jun
  • Fastställande av finaliser EB-priser efterföljande år, Studenter: Feb
  • Fastställande av finalister EB-priser efterföljande år, Professionals: Jun
  • Vinnare utses EB-priser för innevarande år Studenter: Feb
  • Vinnare utses EB-priser för innevarande år Professionals: Maj
  • Event EB Awards/Number One Studenter: Juni
  • Event EB Awards/Number One Professionals: September

Employer Branding Awards – våra event

Två gånger per år går Employer Branding Awards/Number one av stapeln, antingen som ett digitalt eller fysiskt event, beroende på förutsättningarna. I juni fokuserar vi på arbetsgivare och personer som särskiljt sig i sina arbeten med studenter som målgrupp och i september ligger fokus på de yrkesverksamma.

Här presenteras vinnarna av Universums Employer Branding-priser – samtliga utsedda av juryn som presenteras ovan. OBS! Inte att förväxla med rankingpriserna som presenteras på Universum Awards. Rankingpriserna grundar sig på de två stora talangundersökningarna besvarade av studenter eller young professionals.

Employer Branding Awards eventen består av två delar; en kunskapsdel där tidigare vinnare delar med sig av sina kunskaper. Samt, en Awards-del där vinnarna tilldelas priser, intervjuas och firas. Allt i ett välproducerat och snyggt format. Eventen är kostnadsfria och öppna för alla som vill ta del av det spännande innehållet.

Om publikationen Number One

Publikationen Number One är precis vad det låter som, ett sammanhang där finalister och vinnare presenteras med välproducerade intervjuer. Number One är en möjlighet för både arbetsgivare och personer att synas i ett väldigt positivt sammanhang och exponeras för både sin bransch och de relevanta talangmålgrupperna. Att medverka i Number One är såklart valfritt och de medverkande betalar för sin medverkan.

Number One ges ut både i tryckt och digital form och släpps två gånger/år:

Number One Studenter: Juni

Number One Professionals: December

Redo att tävla?

Fyll i dina uppgifter här, lycka till!