Skip to main content

Employer Branding med LinkedIn

By annasjoberg on 05/12/2018

Som det största professionella nätverket i hela världen är LinkedIn en av de få platserna där man kan nå och engagera potentiella medarbetare med sitt arbetsgivarvarumärke genom hela deras karriär. Oavsett om kandidaterna precis har börjat undersöka nya arbetsgivare eller om de aktivt söker nya jobb, så kan man som företag genom LinkedIn hamna i framkant bland talangerna genom att marknadsföra sig samt informera om tillgängliga positioner. Nedan har vi listat några tips på hur man på bästa och mest effektiva sätt använder plattformen LinkedIn för att främja sitt arbetsgivarvarumärke.

Utöka räckvidden – uppmuntra medarbetare att sprida företagets rykte internt och externt.

1 av 4 kandidater tittar på medarbetarnas profiler efter att ha läst om en öppen position på ett företag. Därför bör man lägga stor vikt vid medarbetarna och hur de använder LinkedIn för att sprida företagets namn – en marknadsföringskälla som ofta förbises. Genom sina medarbetares profiler kan man synas i ett nätverk hela 10 gånger större än företagets egna nätverk av följare.

Skapa engagemang för företaget – attrahera nya medarbetare till företaget genom Företags- och Karriärsidor.

Fokusera på att dela kvalitativt innehåll som företagets nätverk värderar. Eftersom majoriteten av nätverket är intresserade av öppna positioner hos företaget bör man dela innehåll som motiverar dem att ansöka. Exempelvis

  • Artiklar som visar företagets milstolpar.
  • Bilder som fångar hur företagets medarbetare har kul på jobbet.
  • SlideShare-presentationer som summerar företagets kultur och värderingar.
  • Dela firande av medarbetares framgång.
  • Öppna positioner inom företaget.

Kom ihåg att uppmuntra medarbetare att gilla, kommentera och dela innehållet som publiceras.

Öka jobbintresset hos potentiella medarbetare – visa på företagskulturen i arbetsbeskrivningar.

Komplicera inte arbetsbeskrivningar för att de ska sticka ut, detta kan leda till att kandidater inte förstår positionen och avstår från att ansöka. Håll det koncist! Visa på företagskulturen i arbetsbeskrivningen för att göra annonsen mer attraktiv, detta gör även att kandidater får en inblick i hur det är att arbeta hos företaget.

Hjälp medarbetare – bana väg för avancemang.

Om företag visar ett intresse i sina medarbetare och lägger ner tid på dem och deras professionella utveckling så kommer medarbetarna bli mer engagerade, få positivare inställning till sina arbetsgivare och därmed ökar chanserna att de delar händelser, nyheter och bilder från sina arbetsplatser i sina nätverk. Om arbetsgivare visar att de bryr sig om sina anställda och visar på vilja att alla ska trivas, så kommer medarbetarna med största sannolikhet att bry sig om arbetsgivare och därmed ökar sannolikheten att de sprider sitt engagemang på LinkedIn.

En undersökning av Universum visar att hälften av potentiella kandidater inte kan tänka sig att arbeta för ett företag med ett dåligt rykte, oavsett hur hög lön som erbjuds. Därför är det alltid viktigt att kontinuerligt arbeta med Employer Branding och både utveckla som upprätthålla ett starkt arbetsgivarvarumärke.