Skip to main content

Kraftig brist av rätt kompetens på framtidens arbetsmarknad

By annasjoberg on 11/02/2019

Om 5 år kommer 100 000 personer saknas på arbetsmarknaden.

Detta visar den nya rapporten från Arbetsförmedlingen; Var finns jobben 2019? som baseras på bland annat 14 000 arbetsgivare. Rapporten visar i vilka yrkesgrupper det kommer saknas rätt kompetens inom 5 år, högst listat på områden där det kommer saknas kompetens hamnar arbeten inom vården där hela 34 000 personer kommer saknas. I Universums undersökning KarriärBarometern 2018 säger 40% av de yrkesverksamma sjuksköterskorna att de föredrar att jobba för privata aktörer. Endast 13% säger att de vill jobba för landsting/region och 11% på kommun. Dessutom vill 34% byta arbetsgivare inom 1 år. 

Varningsklockorna ringer. Vi kan vänta oss stora pensionsavgångar de kommande åren och för få unga lockas av utbildningen och yrket. Samtidigt vill alltså de redan yrkesverksamma byta arbetsgivare och då är privata aktörer mest intressant. Om det inom 5 år saknas 34 000 personer inom vården har dessa arbetsgivare inte lång tid på sig att sätta sig in i personalens sits och göra sitt yttersta för att förstå vad de vill ha och vad potentiella framtida medarbetare vill ha och utveckla medarbetarerbjudandet utifrån det. Kommunicera rätt saker till rätt personer vid rätt tillfälle och detta gäller naturligtvis såväl nuvarande medarbetare som gymnasieelever, sjuksköterskestudenter och redan yrkesverksamma. 

Alla arbetsgivare har ett Employer Brand oavsett om de aktivt arbetar med det eller inte, men de som inte redan arbetar med det måste inse att det är hög tid att börja om de vill kunna vara med och tävla om framtidens talanger. Innan det är för sent.