Skip to main content

Nordens Mest Attraktiva Arbetsgivare -2021

By on 23/06/2021

Den 16 juni presenterades Nordens Mest Attraktiva Arbetsgivare bland studenter 2021 där du kan också läsa om vad som är avgörande vid val av framtida arbetsgivare.

Den 16 juni presenterades Nordens Mest Attraktiva Arbetsgivare bland studenter 2021 där du kan också läsa om vad som är avgörande vid val av framtida arbetsgivare.

Student Rankning 2021

Med 31 års erfarenhet och undersökningar i 60 marknader världen över, samt inte minst 1,5 miljoner årliga respondenter, så utgör Universums undersökningar inte bara Nordens mest omfattande – utan världens i särklass största talangundersökning. Den Nordiska Studentundersökningen 2021 har besvarats av över 62,300 studenter. Undersökningen tog plats mellan oktober 2020 – april 2020. Rapporten avslöjar att Microsoft och Google är på topp när de nordiska studenterna uttrycker sina preferenser angående vilka arbetsgivare de tycker är mest attraktiva. Dessutom presenteras studenternas karriärpreferenser, trender och de populäraste branscherna. Utöver detta redogör vi studenters förväntade månadslön tillsammans med en genomgång av deras åsikter kring viktiga arbetsförmåner.

Med hjälp utav Universums data så kan företag säkerställa effektiv kommunikation av sitt arbetsgivarvarumärke till rätt målgrupp, i rätt kanal med rätt budskap. Har du funderat över hur din talangpool ser ut idag? Vet du vad din målgrupp söker i sin drömarbetsgivare? Har du en plan för hur du ska attrahera och rekrytera personer som säkerställer att din verksamhet kan fortsätta vara konkurrenskraftig? Klicka här för att läsa vidare hur du kan ta nästa steg med hjälp utav data från olika vinklar.

Rapporten inkluderar listorna över de mest attraktiva arbetsgivarna just nu– de Topp 30 rankade arbetsgivarna inom Business, Engineering och IT. Här får du en sneak-peak på topp 3, för att få tillgång till hela rankingen- Ladda ner din rapport här.

Business
1. Microsoft
2. EY (Ernst & Young)
3. McKinsey & Company

Engineering
1. Microsoft
2. Sweco
3. Siemens

IT
1. Google
2. Microsoft
3. IBM

Hur har pandemin påverkat studenters syn på arbetsmarknaden?

Coronapandemin har påverkat ungas syn på arbetsmarknad och deras perspektiv på vad som är viktigt att prioritera när valet mellan olika arbetsgivare uppstår. Vi kan se att det är en skillnad mellan de fyra olika Nordiska länderna gällande val utav branscher och vad som är betydelsefulla förmåner och preferenser. Hållbarhet har visat sig vara en viktigt aspekt i valet utav arbetsgivare. I undersökningen tillfrågades respondenterna om dom skulle utesluta en arbetsgivare som inte visade något engagemang i hållbarhetsfrågan. Vi kan se att företags engagemang kring hållbarhet har stor betydelse, upp till en fjärdedel svarade att de skulle utesluta arbetsgivare som inte tar ställning i denna fråga. Undersökningen visar också att ekologisk hållbarhet är högre prioriterat än ekonomisk och social hållbarhet. När det kommer till vilka branscher som är de mest attraktiva kan vi se att de fyra länderna har någorlunda likadana preferenser där bank, finansiella tjänster & teknik, lednings- & strategikonsult, E-handel var högst på listan inom Ekonomi. Studerande civilingenjörer visar tydligt att dator- & nätverkssäkerhet, energi, läkemedels- & bioteknik och maskin- & industriell teknik toppade listan. I IT branschen var datorprogramvara & teknik, IT- och teknikrådgivning tillsammans med dator- & nätverkssäkerhet de populäraste valen.

Gällande distansarbete visade det sig att respondenterna har ett stort intresse utav möjligheten att jobba hemifrån och en mer flexibel lösning. Rapporten visar dock att det finns oroa gällande distansarbete och dess konsekvenser. i Sverige, Finland och Danmark har ca 70% svarat att ett av de största bekymmer som är kopplat till distansarbete är oron att känna sig isolerad och missa en känsla utav tillhörighet och social anknytning till kollegor. Ett annat stort orosmoment bland studenter i Norden har visat sig vara onboarding-processen. Genom att företag skapar rätt förutsättningar kan nyanställda snabbt komma in i arbetet och arbetsgivare kan smidigt få in en nyanställd i arbetet. Studenter har angivit rädsla över att introduktionen på nya jobbet kan ta skada och att processerna inte kommer att vara lika effektiva som innan pandemin.

Vill du läsa mer om hur processen går till för att marknadsföra en arbetsgivare som den mest attraktiva inom deras specifika målgrupp och hur vi jobbar med Employer Branding, Läs mer här. Med rätt strategi kanske det är ditt företag som toppar listan nästa år!

// Universum