Skip to main content

Podcast från HR-dagarna 2018: affärskritisk Employer Branding

By annasjoberg on 29/10/2018

Universums Norden-VD, Claes Peyron, medverkade i samband med HR-dagarna 2018 i Proleadpodden med Jan Blomström & Richard Mårtensson. I avsnittet diskuteras affärskritisk Employer Branding och hur det fungerar både ur arbetsgivares och medarbetares perspektiv. Peyron lägger även tyngd på  att hitta rätt målgrupp i dagens samhälle.

Det finns oändliga valmöjligheter för medarbetare idag. Därför kan man inte nog understryka vikten av tydlighet i arbetsgivares kommunikation mot talanger; en tydlighet om vilken typ av person de söker för en viss tjänst, men även att det framgår vem de inte söker. Här kommer även vikten av att hitta rätt målgrupp in. Kan man lokalisera rätt målgrupp på arbetsmarknaden, så ökar chansen att identifiera rätt person. Genom att arbetsgivare visar på tydlighet underlättar det även för potentiella medarbetare. Idag kan studenter tänka sig att arbeta för ungefär 23 olika arbetsgivare. För 10 år sedan låg den siffran på hälften. Som student behöver man alltså hjälp med att lokalisera sig på arbetsmarknaden och om alla företag är tydliga med vad de letar efter så underlättar det enormt för potentiella medarbetare.

EVP = Employer Value Proposition

Det finns ingen mirakelkur som gör en arbetsgivare mer attraktiv, men det finns däremot värdeord – EVP – som majoritet av medarbetare värderar hos en arbetsgivare; de vill arbeta med något innovativt, ha en arbetsplats som är dynamisk samt känna att de arbetar för ett högre syfte. Dock skiljer sig detta från vad medarbetare värderar hos en befintlig arbetsgivare, vilket är en känsla av trygghet, både i sitt arbete samt hos arbetsgivaren. Viktigt är att värdeorden blir mer än bara ord. Stor del av detta ligger på HR-avdelningen; att faktiskt implementera detta i företaget och arbeta med att förbättra hela medarbetarresan för sina anställda.

Ett annat ämne som tas upp för diskussion i avsnittet är anställningstid och hur länge en medarbetare väljer att stanna hos en arbetsgivare. Att en medarbetare väljer att byta jobb behöver inte nödvändigtvis innebära något negativt då det finns en stor chans att de under sin karriär kommer tillbaka till företaget – förutsatt att man som arbetsgivare har ett attraktivt EVP som passar medarbetaren – eftersom behoven och förutsättningarna för medarbetare inte är konstanta genom hela karriären. En medarbetare kan stanna kvar som alumni för företaget efter de slutar, för att sedan hitta sin väg tillbaka senare under sin karriär.

Vilka medarbetare vill vi behålla?

Som konstaterat är det viktigt med tydlighet från arbetsgivarens sida. Men vad händer om medarbetare avviker från de riktlinjer som är satta? Risken blir här att medarbetare som går i linje med den satta tydligheten och ifrågasätter varför hen ska fokusera när de andra inte gör det? Det kan då resultera i att hen väljer att sluta medans de som avviker stannar kvar – då de känner att de vill glida med på det avvikande tillvägagångssättet. Här är det viktigt att medarbetarna själva vågar säga till, och att teamet aktivt arbetar med att behålla riktlinjerna. En viktig fråga man som arbetsgivare kan ställa sig är alltså inte enbart “vilka medarbetare vill vi attrahera?” utan även “vilka medarbetare vill vi ska stanna kvar?”.

Dessa är några av ämnena som diskuteras i poddavsnittet. För att lyssna på hela podcasten med Claes Peyron och få ett bredare perspektiv på employer branding kan du klicka här!