Pressrelease studentranking 2023 - Universum Sweden Skip to main content

Universums studentundersökning 2023

By Beatrice Odin on 22/03/2023

Storbankerna briljerar medan FinTech fallerar

Sveriges studenter has sagt sitt och vi vet nu vad de tycker om dig som arbetsgivare, vad de prioriterar vid val av framtida arbetsplats, samt inte minst vilka som är de Mest Attraktiva Arbetsgivarna 2023. I år kan vi se hur den osäkra omvärlden påverkar karriärpreferenserna hos våra studenter.Ett större fokus på de primära behoven samt ett mindre fokus på de sekundära behoven speglar inte bara vår vardag under tuffare tider utan även vårt val av arbetsgivare. Svenska studenter prioriterar hög lön allt mer och hållbarhetsfrågor allt mindre.

Om undersökningen

Årets studentundersökning pågick september 2022 till januari 2023 och besvarades av totalt 20 520 studenter vilket utgör Sveriges största karriärundersökning. Universums undersökningar besvaras årligen av över 1,5 miljoner talanger, i 65 marknader världen över, vilket resulterar iSveriges mest omfattande – men även världens i särklass största talangundersökning. Detta ger oss en unik kunskapsbas och förståelse för vad talanger söker och förväntar sig av arbetsgivare.Datan går vidare att segmentera på kön, ålder, studiebakgrund m.m. Rätt data ger följaktligen er som arbetsgivare relevanta insikter om hur ni behöver gå till väga för att attrahera och behålla er rätta målgrupp.

Karriärpreferenser

Kompensation och trygg anställning är de viktigaste prioriteringarna 2023 för svenska studenter vid val av framtida arbetsgivare. Uppmuntrande balans mellan arbetsliv och privatliv samt flexibla arbetsvillkor fortsätter att bli ännu viktigare och generellt kan man säga att Respekt och vänlighet i den svenska arbetsmiljön ökar generellt som karriärpreferens. Egenskaper som en Kreativ och dynamisk arbetsmiljö, Utmanande arbete, Etiska normer och CSR blir mindre viktigt. Kanske har CSR blivit en s.k. hygienfaktor dvs att det idag mer eller mindre förväntas av en arbetsgivare. Engagemanget för hållbarhet har minskat succesivt sedan 2020, och man tittar då på tre sammanslagna faktorer; miljömässigt, financiellt och social

Money Talks

Trots att vikten av hållbarhet har minskat de senaste fyra åren, representerar 2023 det år då vikten av ekonomisk hållbarhet har nått sin högsta pik någonsin bland studenter. Instabila ekonomiska tider sätter fokus på branscher som kan hantera ekonomisk osäkerhet. Företag som har bevisad förmåga att agera med ett ekonomiskt ansvarstänkande är i år mer attraktiva. En bransch som förväntas navigera i en miljö med hög ränta/inflation är bankväsendet. Med rädslan för en hotande lågkonjunktur verkar vikten kring smart penninghantering uppväga anställning hos arbetsgivare med framgångsrik tillväxt. Detta korrelerar tydligt med årets ranking, som påtagligen visar ett ökat intresse bland studenter att arbeta på stora och prestigefyllda banker.

Branschtrender

Banksektorn var en av de stora vinnarna under 2023. Dock är detta första gången sedan åtminstone 2019, där Fintech upplever en kraftig industrinedgång bland ekonomi- och IT-studenter, med många trendiga FinTech-bolag som tappar i rank. Generellt ser vi hela tech-branschen tappa i attraktivitet, som en konsekvens av oroliga tider. Stora aktörer som Spotify, Google och Microsoft förblir mycket attraktiva, men tappar även de procentuellt på årets ranking. Troligtvis på grund av den osäkerhet som drabbar branschen i och med de stora uppsägningarna som råder. Tech industrin skär ned på samtliga kostnader och varslar arbetstagare som underkläder, för att visa på lönsamhet. Det anses idag inte vara en trygg bransch att arbeta inom.

Ranking

Google kniper tillbaka 1:a platsen från Spotify på årets ranking bland tech-studenter. Klarna sjunker 17 rankingpositioner bland både tech-studenter och civilingenjörer, samt droppar från rank 4 till 21 bland ekonomerna. Även Avanza tappar procentuellt inom IT och ekonomi. Bättre går det för de traditionella storbankerna. Bland ekonomer stiger SEB från rank 14 till 5, Swedbank från 7 till 4 och på ekonomirankingen klättrar både Goldman Sachs, J.P. Morgan och Handelsbanken uppåt. Vi ser även en trend bland arbetsgivare kopplade till det nationella försvaret. Både Saab, Försvarsmakten och FOI visade starka rankingprestationer i år. Detta kan givetvis vara direkt relaterat till Ryssland-Ukraina-krisen.

Löner

Kvinnor förväntar sig fortfarande 7% lägre i ingångslön än män. Delar vi upp detta på studiebakgrunder så är 2023 första året någonsin där vi har en grupp där kvinnor förväntar sig högre lön än män; juristerna. Tyvärr ser vi samband mellan studenternas förväntade ingångslöner och de faktiska lönerna senare i yrkeslivet. Så här behöver det ske en förändring på förväntan och begäran.

För mer information

Rankingen över Sveriges Mest Attraktiva Arbetsgivare 2023 samt ett urplock av karriärtrender (karriärpreferenser, löneskillnader, genusperspektiv m.m.) finns att ladda ned här. Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss kan höra av dig till beatrice.odin@universumglobal.com.

Om Universum

Universum är ett undersökningsbolag, specialiserade och världsledande inom Employer Branding. Med 35 års värdefull erfarenhet arbetar vi uteslutande med arbetsgivarimage och är pionjärer inom detta område. Universum finns etablerat i 65 marknader världen över, med fysiska kontor i 20 länder. Vi hjälper årligen 1 700 kunder, däribland majoriteten av Fortune 500-företagen, att attrahera och behålla ideala medarbetare. Vi samarbetar med 1 500 universitet och partners för att kunna sammanställa undersökningar om karriärförväntningar och arbetsgivarpreferenser. För vidare information, se www.universumglobal.com/se


Artiklar om rankingen:

Nyhetssändningar om rankingen: