Pressrelease yrkesverksamma 2023 - Universum Sweden Skip to main content

Universums undersökning bland yrkesverksamma 2023

By Lovisa Karsten on 05/10/2023

Svenska arbetstagare är illojala

Sveriges professionals har sagt sitt, 2023 års drömarbetsgivare är organisationer som
kan erbjuda trygghet samtidigt är det många som söker efter ny arbetsgivare.
Framför allt för de inte känner sig sedda av sin nuvarande arbetsgivare . ”Att
yrkesverksamma söker trygghet samtidigt som de ser sig om för att byta jobb skapar
en dynamisk och spännande arbetsmarknad, där du som arbetsgivare måste bevisa
att du bryr dig om dina anställda” Säger Emil Adén, Sverigechef på
Universum.

Om undersökningen

Årets KarriärBarometer genomfördes från september 2022 till juni 2023 och besvarades av
totalt 16 541 yrkesverksamma vilket utgör Sveriges största karriärundersökning. Universums
undersökningar besvaras årligen av över 1 miljon talanger, i 40 marknader världen över,
vilket resulterar i Sveriges mest omfattande – men även världens i särklass största
talangundersökning. Detta ger oss en unik kunskapsbas och förståelse för vad talanger söker
och förväntar sig av arbetsgivare. Datan går vidare att segmentera på kön, ålder,
studiebakgrund m.m. Rätt data ger följaktligen relevanta insikter om vad talanger anser vara
viktigt vid val av arbetsgivare.

Karriärpreferenser

Lön och trygg anställning är de viktigaste prioriteringarna 2023 för svenska yrkesverksamma
vid val av arbetsgivare. Att arbetsgivare uppmuntrar till balans mellan arbetsliv och privatliv
samt flexibla arbetsvillkor fortsätter att bli ännu viktigare och generellt kan man säga att
Respekt och vänlighet i den svenska arbetsmiljön ökar i betydelse. Egenskaper som en
Kreativ och dynamisk arbetsmiljö, Utmanande arbete, Etiska normer och CSR blir mindre
viktigt. Engagemanget för hållbarhet har minskat succesivt sedan 2020, och man tittar då på
tre sammanslagna faktorer; miljömässigt, finansiellt och social

Flexibla kontorstider avgörande för yrkesverksamma

Årets undersökning visar att de som inte erbjuder flexibelt arbete, dvs att du kan jobba
hemifrån flera dagar i veckan, är högst oattraktiva. För många av de svarande så är ett
flexibelt arbete avgörande för om man vill jobba för arbetsgivaren eller inte.

Arbetsgivare som inte erbjuder flexibelt arbete måste visa på tydliga fördelar på annat sätt, alternativt ha ett väldigt giltigt själv till varför man inte kan erbjuda flexibelt arbete. Det räcker inte med att säga att företaget tycker det är viktigt med att människor ses eller att det påverkar produktiviteten, det köper inte talangerna.”

Emil Adén

Sverigechef på Universum

Ansvar ger lojala medarbetare

Årets KarriärBarometer visar att trygghet ökar när osäkerheten i samhället ökar men trots
det ökar antalet som säger att de vill byta jobb inom ett år
. Det tyder på att många
fortfarande aktivt letar nytt jobb men att de arbetsgivare som kan erbjuda trygghet har en
fördel. Samtidigt visar undersökningen att anledningen till att många vill byta jobb är att de
inte anser sig får ta det ansvar som de klarar av.

”Att attrahera och behålla talanger är en balansgång. Uppenbart är att många
arbetsgivare är dåliga på att förstå hur man kan motivera sina medarbetare
och få dem att känna att de bidrar.”

Emil Adén

Ranking

I årets ranking bland unga yrkesverksamma så ser vi att två svenska bolag kniper de ärade
första platserna. För yrkesverksamma inom IT så är Spotify återigen arbetsgivaren flest
människor drömmer att jobba för följt av Google och Microsoft. För civilingenjörer så tar
Polestar för första gången första platsen samtidigt som Spotify klättrar till en andra plats följt
av IKEA. Även bland ekonomer så är svenska bolag i toppen. Spotify, följt av IKEA och
Google. Generellt så ser vi att fordonsindustrin går starkt med ökningar för Volvo Cars, Volvo
Group
och Polestar. Samtidigt ser vi att nya banker som Klarna och Avanza tappar i
attraktion.

Ladda ner den fullständiga rapporten här >>

För mer information

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss kan höra av dig
till jonas.barck@universumglobal.com.