Skip to main content

Spotify dominerar på arbetsmarknaden

By Anna Sjöberg on 18/03/2021

Spotify dominerar på arbetsmarknaden 

Efter ett år av pandemi ser vi tydliga kopplingar mellan det och årets ranking och talangernas karriärpreferenser. Studenterna har i år ett ökat antal tänkbara arbetsgivare på sina önskelistor över framtida anställningar – vilket betyder att konkurrensen om talangerna ökar. Det är därför viktigare än någonsin att hålla koll på framtida talangernas karriärbeteenden och preferenser, för att kunna anpassa rätt kommunikationen till sin önskade målgrupp.  

Om undersökningen 

Universums undersökningar besvaras årligen av över 1,3 miljoner unga yrkesverksamma och studenter, i 65 marknader världen över. Detta ger oss en unik kunskapsbas och förståelse för vad talanger söker och förväntar sig. I Sverige genomförs två större undersökningar; med studenter och med yrkesverksamma. Årets studentundersökning besvarades av 21,643 personer, vilket gör den till Sveriges största i antal respondenter – men även mest omfattande karriärundersökning. Årets studentundersökning pågick från 5 oktober 2020 till 25 januari 2021. 

Ranking 

Under de senaste åren har Google dominerat ställningen på marknaden. Men förra året gick Spotify om som den mest attraktiva arbetsgivaren bland ekonomistudenter. Och nu ser vi även Spotify kicka ned Google från sin dryga 10-åriga tron bland IT-studenterna – den mest attraktiva målgruppen där kompetensbrist på arbetsmarknaden florerar. Läkemedelsbranschen stiger i attraktivitet i år och vi ser företag som AstraZeneca klättra med raketfart. Inte minst bland IT-studenter där de är det högst klättrande företaget på listan. FinTech och banker – speciellt de svenska, är också trendande industrier bland ekonomistudenterna och civilingenjörer, där bolag som Avanza, Klarna, Swedbank och SEB tar fart. Vi ser även ett digitaliserande skifte med branscher som E-handel, Datorprogramvara & teknik och Internetinnehåll & information ta plats. Branscher som avtar i attraktivitet är reklam, marknadsföring och underhållning. 

Karriärpreferenser 

Vid val av framtida arbetsgivare prioriterar studenterna allt mer mjuka värden. Såsom respekt för sina medarbetare, en vänlig arbetsmiljö och etisk standard. En annan tydlig trend efter ett år av isolering är teaminriktat arbete som värderas markant högre i år, särskilt bland ingenjörs- och IT-studenterna. En karriärpreferens som prioriteras i samtliga studiegrupper är trygg anställning. Inte helt otippat är analysen här att pandemin satt sina spår; studenterna suktar efter trygghet och gemenskap efter ett år fyllt av osäkerhet och isolering.   

Distansarbete 

I och med pandemin har många tvingats arbeta hemifrån, och vi har därför lagt till en ny sektion vår undersökning gällande distansarbete. Det visar sig att hela 67% är intresserade av att arbeta på distans även efter återgår till det “normala”. Dock finns här en oro. Primärt för att vara isolerad och missa den sociala kontakten med kollegor. Men även viss oro över aspekter såsom on-boarding, potentiellt lägre lön eller upprätthållande av balans mellan arbete och privatliv. 

Gen Z vs Millenials 

Gen Z (1997–2012) vill bli chefer och arbeta inom bank, finansiella tjänster & tech. De är intresserade av att göra karriär internationellt, förväntar sig höga löner och vill att saker ska ske snabbt. Millenials (1981–1996) däremot prioriterar mer mjuka värden som trygga anställningar, respekt för sina medarbetare och vänliga arbetsmiljöer. De vill hellre arbeta i Sverige och är inte beredda att flytta för sin karriär i samma utsträckning som Gen Z.  

Ökad konkurrens om talangerna 

Vad vi ser i år är att studenterna har ett ökat antal ideala arbetsgivare, dvs arbetsgivare de kan tänka sig att arbeta för. Detta innebär dels en ökad konkurrens om talangerna, men även en ökad möjlighet för arbetsgivare att attrahera sin önskade målgrupp – oavsett om man planerar att expandera eller bara behålla sina anställda. Här spelar Employer Branding en viktig roll för att skapa engagemang, entusiasm och lojalitet. Det är då viktigt att differentiera sig och sticka ut med rätt budskap till rätt målgrupp, men först och främst skapa sig en förståelse för sin målgrupps behov och preferenser. 

För mer information: 
Hela rankingen samt utvalda key findings (karriärpreferenser, Gen Z vs Millennials, löneskillnader män vs kvinnor m.m.) finns att ladda ned här >>