Skip to main content

Sveriges Bästa Arbetsgivare 2020

By Anna Sjöberg on 11/11/2020

Medarbetarnas egna röst

För andra året i rad kammar Midroc hem förstapriset som Sveriges Bästa Arbetsgivare. Det visar undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare som genomförs av Universum. På andra plats har vi AstraZeneca, följt av Sigma Technology Group på tredjeplats.

Om undersökningen

Sveriges Bästa Arbetsgivare är en årlig undersökning som mäter arbetsgivares interna Employer Brand. Undersökningen genomförs bland ett företags egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare utifrån tre faktorer:

Intern identitet: hur bra medarbetarna anser att deras arbetsgivare levererar vad gäller arbetsgivarens rykte & image, jobbegenskaper, människor & kultur samt ersättning & möjlighet att avancera.
Nöjdhet/rekommendation: hur nöjda medarbetarna är utifrån ett helhetsperspektiv och hur benägna de är att rekommendera arbetsgivaren till vänner
Lojalitet: hur benägna medarbetarna är att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.

Rankingen över Sveriges bästa arbetsgivare baseras på Universums internal employer brand index som ligger mellan 0 och 100 för varje utvärderad arbetsgivare. Varje faktor har samma möjliga maxvärde (33,33) och de utvärderade arbetsgivarna rankas baserat på summan av de tre delarna.

Rankingen över Sveriges Bästa Arbetsgivare används av många arbetsgivare som en viktig måttstock för hur väl de lyckas tillfredsställa sina medarbetare och därmed i framtiden behålla sin konkurrenskraft.

Årets resultat och trender

2020 års undersökning besvarades av ca 9.572 yrkesverksamma personer och genomfördes mellan oktober 2019 och augusti 2020 av Universum, de olika arbetsgivarna samt diverse partners. Resultatet presenterades den 11 november 2020 med en ranking över de 30 högst placerade arbetsgivarna.

Intressant för i år är att 34% av alla unga yrkesverksamma är intresserade av att byta arbetsgivare inom ett år. Detta är en ökning på 2% från förra året. En av de viktigaste parametrarna för att komma ut på andra sidan av pandemin på ett bra sätt är engagerade medarbetare som inte bara presterar bra och vill stanna kvar – utan som även gärna berättar för andra om hur väl deras arbetsgivare hanterat denna period, och därmed hjälper till att attrahera nya talanger.

“Det blir allt viktigare med en ärlig och transparant bild – och här är nöjda medarbetare (ambassadörer) det bästa verktyget. De som sitter runt middagsbordet och pratar gott om sin arbetsgivare med sina vänner” Hannah Öst, Employer Branding Advisor

Precis som förra året är trygghet medarbetarnas starkaste association till nuvarande arbetsgivare. Men nytt för i år är att om man tittar på topp 10-listan över Sveriges Bästa Arbetsgivare 2020 så kommer nu både involvering och innovation upp som andra och tredje starkaste associationerna både till nuvarande arbetsgivare och till arbetsgivare som medarbetare kan tänka sig att arbeta hos.

Sveriges Mest Rekommenderade Arbetsgivare

I år har vi även en helt ny ranking – Sveriges mest rekommenderade arbetsgivare – som baseras på samma undersökning som SBA. Högst upp på denna ranking ser vi Sigma Technology Group. 2020 har varit ett mycket utmanande år för arbetsgivare, där både ledarskapet och medarbetarskapet satts på stora prov. De arbetsgivare vars medarbetare i stor utsträckning vill rekommendera dem har haft en extra stor fördel i dessa turbulenta och osäkra tider.

“I detta sammanhang var det naturligt för Universum att skapa ett specialpris baserat på just detta, dvs medarbetarnas vilja att rekommendera arbetsgivaren till sina vänner. I och med att fler än tidigare i år är intresserade av att byta jobb, samtidigt som färre är benägna att rekommendera sin arbetsgivare till andra, är detta pris mer relevant än någonsin” – Claes Peyron, MD Universum Norden, UK & Irland.

Att Sigma Technology Group vinner detta och därmed blir Sveriges Mest Rekommenderade Arbetsgivare visar på ett starkt internt arbete och även att de står starkt rustade inför framtiden.

Ladda ner rapporten över Sveriges Bästa Arbetsgivare här >>