Unga talanger prioriterar trygga anställningar framför tillfälliga jobb - Universum Sweden Skip to main content

Unga talanger prioriterar trygga anställningar framför tillfälliga jobb

By on 09/12/2021

Undersökningen som mäter medarbetarnas egna röst

Studien visar ett minskat intresse bland unga talanger för en internationell karriär, samt en karriär inom startup-branschen.

STOCKHOLM, SVERIGE, 6e oktober – Karriärundersökningen ”World’s Most Attractive Employer 2021” visar att studenter fortfarande listar hög inkomst som högsta prioritet vid val av framtida arbetsgivare. Undersökningen visar även att unga talanger i allt större utsträckning värdesätter en trygg anställning, speciellt bland ingenjörsstudenter som listar detta en utav den viktigaste egenskapen vid val av arbetsgivare.

“Det är naturligt att talanger söker sig till säkrare anställningar än att söka sig till start-ups, under en ekonomisk nedgång, vilka ofta kopplas till högre risk”, förklarar Richard Mosely, chefsstrateg på Universum. “Det här är förmodligen anledningen till att mer etablerade innovatörer med bevisad framgång som Amazon och IBM var de största vinnarna på rankingen.”

Universum, som är världsledande inom Employer Branding, genomför årligen mellan perioden september – maj, undersökningar där över 221 800 studenter inom ekonomi, teknik och IT från världens 10 största ekonomier får göra sin röst hörd. Denna omfattande studie undersöker vilka egenskaper hos studenternas framtida arbetsgivare som påverkar deras karriärbeslut, samt vilka arbetsgivarvarumärken som rankas som mest attraktiva.

Unga talanger skiftar personliga prioriteringar och karriärpreferenser: Pandemin fick studenter att omvärdera vad de förväntar sig utav en arbetsgivare och en karriär; kommer branscher med långa dagar och ansträngande scheman att möta motstånd?

Minskat intresse för en internationell karriär: Med stängda landsgränser, betydligt svårare samt osäkrare internationellt resande, visar studenter ett avtagande intresse för utländska företag och multinationella karriärer.

Virtuella arbetsformat kan missgynna yngre medarbetare: Det virtuella och hybrida arbetsformatet är här för att stanna, men ledare måste vara noga med att inse att en one-size-fits-all strategi inte alltid fungerar på arbetsplatsen — särskilt när det gäller unga talanger, som ser många potentiella nackdelar i en digital arbetsplats.

Mats Röjdmark, VD på Universum, tror att insikterna kan hjälpa ledare som fastnat i ett reaktivt läge. Det finns ett enormt tryck på ledare att kunna balansera kortsiktiga handlingar kopplade till Covid-19, med långsiktiga förändringar kopplade till arbetsplatsens funktion”. Att chefer tillgodoser sig dessa insikter från studenter inom ekonomi, teknik och IT, kommer bli avgörande när de försöker förutspå vägen framåt efter 2022.

För fullständig rapport och ranking: https://bit.ly/3zWPPRJ

Läs mer om hur du kan stärka ert Employer Brand och klättra på rankinglistan med hjälp utav vår data från undersökningen. Klicka här för att komma vidare till data driven Employer Branding.

Ladda ner OnePager: EVP Localization & Target Marketing


// Team Universum