Vad kostar en felrekrytering? - Universum Sweden Skip to main content

Vad kostar en felrekrytering?

By on 01/02/2022

I dag är kompetens hårdvaluta. Hittar man rätt person till en tjänst kan den talangen lyfta verksamheten till nya framgångar. Råkar man däremot anställa fel person kan det bli en mycket dyr historia. Man uppskattar att var tionde rekrytering i Sverige blir en felrekrytering. Något som kostar de svenska företagen tiotals miljarder kronor årligen.

Så mycket kostar en felrekrytering

Det är klurigt att sätta en exakt siffra på vad en felrekrytering kostar arbetsgivaren, det varierar beroende på vilken typ av tjänst det rör sig om och hur länge det tar att upptäcka och åtgärda problemet, men en beräknad snittsiffra ligger på cirka 700 000 kronor. Rör det sig om en chefsposition eller en specialisttjänst kan det dra iväg till ännu högre summor. Att tillsätta fel person har dessutom en rad andra negativa effekter som är svåra att sätta prislapp på, förutom konstaterandet att det kostar alldeles för mycket.

  • Till att börja med kostar själva rekryteringsprocessen. Man ska avsätta resurser för att formulera en kravprofil, ta fram och gå ut med annonser, sålla urval, genomföra intervjuer, bedöma kandidater etc. Hittar man rätt person är det här en investering som lyfter företaget och ger långsiktig avkastning, men blir det fel måste man göra om hela processen igen.
  • Att introducera en nyanställd tar tid och resurser – framförallt nu när många arbetsgivare tvingas sköta all on-boarding digitalt. Flera i personalstyrkan behöver omprioritera sina egna arbetsuppgifter för hjälpa till att utbilda den nya medarbetaren. Är personen fel för jobbet behöver även den här dryga processen göras om igen.
  • En person som inte gör sitt jobb saboterar inte bara sina egna arbetsuppgifter, det drabbar också effektiviteten och arbetsmoralen i teamet samt att personens chef störs i sitt ordinarie arbete för att gå in och styra upp problemen. Rör det sig om en felrekryterad chef kan det sänka engagemanget och produktiviteten hos ett stort antal medarbetare.
  • Kunder som inte får den service de förväntar sig kan bli besvikna och söka sig till konkurrenterna.
  • Skapar felrekryteringen ett stort missnöje bland personalen kan de börja ifrågasätta ledningens förmåga och kompetens, vilket kan leda till konflikter, överlag sänkt arbetsglädje och motivation, samt att anställda börjar söka sig till andra arbetsgivare.

Därför blir det fel, och så hittar man rätt

Att var tionde rekrytering misslyckas är en onödigt hög siffra. Tittar man närmare på varför det går snett ser man snart att det finns en rad med misstag man kan göra om man inte lägger ner den tid och de resurser som verkligen behövs för att hitta rätt person.

  • Otydlig kravprofil. Man har inte formulerat tillräckligt tydligt, varken för sig själv eller mot de sökande, vem det är som behövs för platsen.
  • Det är tidspress för att tillsätta tjänsten, och i brådskan så anställer man ”good enough” istället för ta sig tiden att hitta helt rätt person.
  • Man tittar för mycket på kompetensen och glömmer att bedöma om personligheten verkligen passar in i organisationen.

Det lönar sig att låta rekryteringsprocessen ta tid. Både vad det gäller att utforma kraven för tjänsten och arbetet att hitta rätt person. Verktyg som arbetsanalyser, kompetens- och personlighetstester, strukturerade intervjuer m.m. gör rekryteringen mer effektiv och mer träffsäker. Men det handlar även om konkurrensen om talangerna. Inte alla arbetsgivare vet hur man ska hitta och attrahera de rätta personerna. Bara hälften av de svenska företagens rekryteringar anses som mycket lyckade. Ska du nå ut till den kompetens du verkligen behöver, och dessutom framstå som den bästa arbetsplatsen för den, behöver du skapa och förmedla en klar och attraktiv bild av vem du är som arbetsgivare. Med ett starkt arbetsgivarvarumärke blir det lättare att anställa helt rätt person, och du slipper dyra felrekryteringar.

Att jobba på en stark företagskultur

Att skapa en stark värdegrund är viktigt så att medarbetarna har en gemensam grund vilket också kommer göra att företaget jobbar tillsammans mot samma mål. Genom en stark företagskultur kan man matcha värderingar och personlighet med företagskulturen. En stark och gemensam värdegrund bidrar också till möjlighet att skapa en diversifiering i organisationen då en stabil värdegrund möjliggör medarbetarna att vara sin egen individ. Det är viktigt att se till att den nya anställda matchar organisationens värdegrund. Engagerade och trogna medarbetare som trivs på jobbet blir ambassadörer för organisationen, se till att fråga dom vad det är som gör att dom trivs hos er vad det är som gör att dom stannar. Behandla dina medarbetare på bästa sätt, det är individen bakom tjänsterna och produkterna som kommer att göra förändring och skillnad över tid. Här kan du läsa mer om våra lösningar >>

Hur mycket kan ditt företag spara?

Att investera i ditt EVP med Universum innebär faktabaserade, data drivna lösningar som leder till mätbar avkastning på investeringen. Gör vårt quiz för att ta reda på hur mycket ditt företag skulle kunna spara i kostnaderna for personalomsättning genom att utveckla ett distinkt EVP.

Kontakta en expert för att ta reda på mer!


// Team Universum