Skip to main content

Vanliga misstag när det kommer till Employer Branding

By Anna Sjöberg on 16/12/2020

Framgången hos ett företag bestäms till stor del av deras medarbetares ambition och drivkraft. För många VD:ar är personalrekrytering en återkommande huvudvärk. Enligt PWC är hela 73 % av världens VD:ar oroliga över hur man ska hitta, och behålla, särskild kompetens. LinkedIn visar att fler mer 75 % av de arbetssökande gör research om en potentiell arbetsgivare innan de söker jobbet. Employer Branding är alla strategier som används för att kommunicera ditt Employer Brand till arbetssökande, för att locka dem att söka ett jobb hos dig. I den nya kampen om rätt medarbetare har du inte tid eller råd att begå de vanligaste Employer Branding-misstagen – vi är här för att vägleda dig! 

Att blanda ihop Employer Branding med recruitment marketing 

Det är lätt att blanda ihop dessa begrepp men det finns en viktig skillnad. Employer Branding handlar om ditt rykte som arbetsgivare där målet är att attrahera attraktiva kandidater. Det baseras oftast på företagets mål, visioner och uppdragsbeskrivning. Recruitment marketing handlar om metoderna bakom marknadsföringen av ert varumärke. Det handlar om att välja rätt kanaler, till exempel sociala medier, företagsblogg och platsbanker, för att nå ut med ert budskap. Målet är att nå ut med rätt budskap, inför de rätta kandidaterna och vid rätt tidpunkt. 

Att vara alltför generell i din kandidatbeskrivning 

Våga sticka ut och var ärlig med de egenskaper du söker. Många arbetsgivare är rädda för att missa potentiella medarbetare med en alltför snäv arbetsbeskrivning men det är bättre att både du och kandidaten vet vad som förväntas på en gång. Det är slös med bådas tid om du får okvalificerade ansökningar. I beskrivningen av jobbet så ska du använda ord som reflekterar er arbetsmiljö. Alla vill inte ha öppna ytor och trendig musik, våga vara ärlig med hur ni arbetar.  

Att bara ha kortsiktiga planer för din Employer Branding 

För att lyckas med din Employer Branding bör ditt varumärke vara igenkänningsbart i många år framöver. Om du ska re-branda dig bör du ha en utstuderad plan på vad du vill uppnå och hur du bäst kan fasa in det utan att tappa igenkänningsfaktorn. Ta dig tiden att undersöka din ideala kandidat så att du kan identifiera hur du bäst kommunicerar med dem och gör det på ett meningsfullt sätt. Ditt varumärke ska förknippas med realistiska mål och glada anställda. 

Att inte lyssna på nuvarande anställda 

När företaget har en tjänst som ligger ute är det en bra tid att kartlägga hur många hänvisningar som kommer från dina nuvarande anställda. Om det är få hänvisningar kanske du har ett större problem. Employer Branding börjar inifrån och om de anställda trivs på ditt företag kommer de rekommendera dig som arbetsgivare. 

Tydlighet kommer du långt med. Kom ihåg att svara på frågorna: vilken position behöver ni hjälp med? Vem är en ideal kandidat? Varför är ni en bra arbetsgivare och varför skulle den ideala kandidaten skulle vilja jobba hos er? Vidare kan du vara stolt dela med dig av utmärkelser som företaget har fått, framförallt om de är förknippade med ditt företag som arbetsplats. Ha dessa vanliga misstag i åtanke när du utvecklar ditt Employer Brand så kommer du att locka rätt talang till din organisation.