Skip to main content

Vikten av individualisering och flexibilitet i framtiden

By annasjoberg on 27/12/2018

Morgondagens medarbetare är en viktig målgrupp för dagens arbetsgivare, individualisering och flexibilitet är något som kommer påverka den målgruppen kraftigt. Om detta skriver bland annat Universums Hieronymus Rony Lutz om i boken Employer Branding. Man vill som arbetssökande eller medarbetare inte bli behandlad som en del i en grupp utan man ställer själv villkor som passar de egna levnadsvillkoren bättre. Detta ställer högre krav på den som vill bli en bra chef.

Framför allt yngre medarbetare är uppvuxna med intensiv konkurrens och valfrihet inom många områden – se exempelvis produkter, abonnemang och utbildningar. De tar med sig det synsättet till arbetsmarknaden. Flera av Universums undersökningar tyder på att yngre medarbetare värderar ett bra samspel mellan arbete och fritid samt att de prioriterar mjuka värden högre än förr – exempelvis flexibilitet. Många medarbetare har olika förutsättningar och preferenser, både på jobbet samt på fritiden, och vill därför kunna applicera mer flexibilitet i sitt arbete, något som passar utmärkt på många arbetsplatser.

Men jobb som sjuksköterska, polis och busschaufför då? De kan ju inte gärna jobba när det passar dem. Men det finns flera tänkbara lösningar:

  • Gör det möjligt att själv boka in sig på olika pass, detta leder till att medarbetare kan samla på sig övertid för att sedan ta ut det i ledig tid.
  • Se mångfald som en lösning gällande schemaläggningen. Det visar sig att medarbetare med olika bakgrund och från olika kulturer har olika preferenser när det gäller arbetstider. Det märks inte så tydligt om arbetsgivaren lägger schemat utan att uppmärksamma mångfalden. Men arbetsgivare som faktiskt tar reda på när människor med olika bakgrund vill arbeta har lättare att bemanna. Uppmana mångfald på arbetsplatsen!
  • Lyft fram fördelarna med att arbeta “udda tider”. Det visar sig när frågan dyker upp att det finns många som kan tänka sig att arbeta andra tider än åtta till fem.

En arbetsgivare som ser individualiseringen som ett problem har ett problem. Men en arbetsgivare som ser den som en möjlighet har goda möjligheter att vinna en konkurrensfördel!