Case Mondeléz - Universum Sweden Skip to main content

Mondeléz International

Utformning av ett Employer Brand för världens ledande snack-företag!

Hur Mondeléz lyckades skapa ett EVP med tillräcklig flexibilitet för att anpassa sig till olika marknadssammanhang och målgrupper.

Case Mondeléz EVP

Utmaning

Efter att Mondeléz separerades från Kraft Foods har deras varumärkesnärvaro varit en en riktig uppförsbacke. Inte minst den externa positioneringen gentemot kandidater resulterade i både otydlig och inkonsekvens.

Strategi

Resan började med utveckling av ett globalt EVP, utveckling av en ny visuell identitet samt riktlinjer för Mondeléz EB-kommunikation följt av kreativa kampanjer för att ge liv till det nyanserade och unika EVP:t. I tillägg frontades storytelling från medarbetare och D&I-kommunikation.

Målsättning

Tillsammans med Mondeléz Internationals formade och definierade Universum bolagets internationella DNA. Med andra ord utvecklades ett globalt EVP och en kreativ plattform med tillräcklig flexibilitet för att anpassa sig till olika marknadskontexter och olika målgrupper.

I nära samarbete med vårt talang -och rekryteringsteam har Universum hjälpt till att utveckla ett tydligare ramverk och en mer övertygande strategi för arbetsgivarvarumärket. Detta har gjort det möjligt för oss att kommunicera vårt arbetsgivarvarumärke mer konsekvent och effektivt, både globalt och lokalt.

Ted Meulenkamp

Global Talent Attraction Lead, Mondelez International

Skapandet av ett framgångsrikt Employer Brand

Employer Value Proposition

Grundstenarna för Mondeléz Employer Value Proposition (EVP) utvecklades 2018 utifrån Universums globala talanginsikter, kund-workshops och fokusgrupper bland Mondeléz medarbetare. Företagets EVP uppdaterades därefter 2020 för att säkerställa att det var uppdaterat och anpassat till den nya målsättningen och nya policies som utformades för att hjälpa Mondelez att framgångsrikt anpassa sig till talangmarknaden efter Covid19.

Kreativ Plattform

”Make It” blev ny tagline och det kreativa ramverket designades för att skapa en konsekvent call-to-action-plan med en mängd olika variationer som kunde anpassas till olika målgruppers behov och preferenser.

Vägledning om hur det kreativa ramverket skulle tillämpas utfördes i form av en “Employer Brand Cookbook”, som täckte alla aspekter av den nya kreativa identiteten och kampanjstrategin. Detta översattes sedan till ett verktyg för varumärkeshantering online, genom att skapa en guide för lokala rekryteringsansvariga där man enkelt kan skräddarsy innehåll efter behov, och samtidigt se till att samtliga kampanjer håller en röd linje som genomsyrar varumärket.

Brand Video

En video för att väcka liv i Mondeléz EVP

Universum arbetade med Mondeléz för att skapa ett manus som väckte liv i deras EVP på ett kortfattat och engagerande sätt. Manuset blev sedan “storyboarded” utav vårt kreativa team, och därefter påbörjades filmning och redigering för att skapa en Employer Branding-video i syfte att frambringa Mondeléz nyanserade och unika EVP.

Personas

Parallellt med den kreativa utvecklingen utav varumärket hjälpte det s.k. “personas-projektet” till att identifiera nyckeltalangprofiler för att hjälpa rekryterare att identifiera, attrahera och engagera rätt personer för att bli framtidens medarbetare på Mondeléz.


Mondeléz International

Om företaget

Mondeléz International är ett av de största företagen i världen inom FMCG-industin, med ikoniska globala och lokala varumärken såsom Oreo, belVita and LU biscuits; Cadbury Dairy Milk, Milka and Toblerone chocolate; Sour Patch Kids candy, and Trident gum.

Kontakta Universum för att ta reda på hur du kan ta ert Employer brand till nästa nivå >>

Vision

Vi formar Employer Branding. Som en viktig och betrodd samarbetspartner för arbetsgivare är vi den mest ansedda Employer Branding specialisten inom världens 50 ledande marknader.

Mission

Vi säkerställer att arbetsgivare världen runt når sina mål genom datadriven Employer Branding, vilket gör det möjligt för dem att attrahera rätt talanger.

Vad är Employer Branding?

Vad är det egentligen? Funkar Employer Branding? Alla arbetsgivare har ett Employer Brand, oavsett om de aktivt arbetar med det eller inte. Det här är varför alla måste inse vikten av att ha ett väletablerat Employer Brand.

Läs mer

Vad är ett EVP?

Ett EVP är kärnan i ert Employer Brand och definierar vilka ni är som arbetsgivare. Men vad innebär egentligen ett Employer Value Proposition?

Läs mer