Universum är ledande inom arbetsgivares varumärkesutveckling baserat på outtömliga mängder marknadsundersökningar. Med över 25 års erfarenhet och kontor över hela världen har vi möjlighet att hjälpa multinationella bolag med att hitta och attrahera talanger. Vi hjälper er få en bättre arbetsstyrka, helt enkelt.

 

Vår strategiska syn på employer branding:

Att guida och hjälpa dig som kund genom hela processen!


Varje år jobbar vårt konsultteam med hundratals projekt för att hjälpa våra kunder över hela världen att attrahera rätt talanger.
Som kund förses du  med strategisk rådgivning baserad på insikter från kvantitativa och kvalitativa undersökningar inom områden såsom utveckling av Employer Value Propostion (EVP), skräddarsydda internundersökningar, kommunikationsstrategier samt framtagning och utvärdering av KPI:er

Universum – Ledande rådgivare inom employer branding

Genom åren har vi stött och blött mängder med utmaningar inom samtliga delar av employer branding. Därför kan våra erfarna konsulter hjälpa dig oavsett utmaning. Här nedan hittar du några lösningar som våra konsulter kan förse dig med idag:

1. Framtagning och utveckling av Employer Value Proposition
2. Internt employer brand
3. Skräddarsydda fokusgrupper
4. Utvärdering av ert kommunicerade employer brand
5. Skräddarsydda undersökningar

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss med dina utmaningar så återkommer en av våra specialister snarast
Kontakta oss

 


Vanliga utmaningar vi möter:

 • Är ditt employer brand attraktivt nog för att möta behoven vid rekrytering?
 • Är aktiviteterna ni gör tillräckligt för att bygga ett starkt varumärke?
 • Hur kan ni förbättra er karriärportal och era annonser?
 • Lyckas ni kommunicera det avsedda budskapet på ett effektivit sätt?
 • Hur ska ni kommunicera ert erbjudande till er målgrupp?
 • Vilka kanaler är mest effektiva för er?
 • Vad är viktigt och relevant för er målgrupp?
 • Vad gör en arbetsgivare attraktiv?
 • Hur ser era anställda på ert employer brand?
 • Vad uppfattas som styrkor respektive svagheter i ert employer brand?
 • Vad bör du fokusera på för att få ut maximalt av din kommunikation?
 • Hur behöver du positionera dig för att lyckas skapa den önskade bilden av dig som arbetsgivare?

questions


 

Lösning 1: Employer Value Propostion – Ta kontroll över ditt employer brand!

Styr ditt employer brand mot rätt riktning

Alla arbetsgivare har ett employer brand

Även om arbetsgivaren inte aktivt kontrollerar sitt varumärke så existerar och påverkar det hur talangen väljer arbetsgivare.

 

Internt och externt varumärke

Ett starkt employer brand hjälper inte bara att attrahera nya medarbetare. Det skapar också en intern identitet, ökad lojalitet, högre engagemang och ser till att bibehålla talangerna.

En effektiv strategi kräver en stabil grund

För att skapa ett tilltalande, hållbart och effektivt employer brand är det viktigt att ha mycket goda kunskaper kring hur anställda, ledningsgrupp och externa talanger uppfattar företaget innan man utvecklar sitt EVP.

Kärnan i varumärket är ert EVP

För att ditt EVP ska påverka varumärket gäller det att ni har utvecklat ett EVP som är attraktivt, sant, trovärdigt, differentierande och långsiktigt.

 

evp

 

 

Utvecklingsprocessen av ett Employer Value Proposition

 

EVP2

Aktivering av Employer Value Proposition

 

Consulting - Employer Value Proposition Development

Tillbaka

 


 

Lösning 2: Interna insikter i varumärket – Ditt employer brand börjar med de anställda!

Solution-2-Internal-EB

 

Employer branding börjar med er insida

Ditt employer brand startar hos dina anställda. De är organisationens bästa ambassadörer och hjärtat för dig som arbetsgivare. Trots att extern research är viktig vid rekrytering och vid utvecklandet av ert employer brand så ska du inte underskatta vikten av de interna undersökningarna.

Universum, kanske mest kända för våra externa rapporter, jobbar i stor utsträckning med interna rapporter för många av våra kunder. Dessa undersökningar kan t.ex. vara interna undersökningar online, undersökningar med praktikanter, fokusgrupper med anställda och mycket annat.

 

Diskussionsämnen vid undersökningar

Den företagsinterna undersökningen kommer att anpassas för att svara på de frågor som ni söker. Utöver Universums utvecklade undersökning kan vi även lägga till specifika frågor för er.

Solution-2---Topics

Tillbaka

 


Lösning 3: Fokusgrupper för djupare insikt – Skapa bättre förståelse för din specifika målgrupp!

 

Fokusgrupper – Du vet vad men förstår du varför?

 • Kvantitativ data är enbart så bra som de svar den lyckas förmedla. Fokusgrupper ger oss möjlighet att utforska specifika områden och förstå bakomliggande faktorer. Genom att djupdyka i anledningen bakom får du ökad kunskap och förståelse för vad som behövs för att veta hur du bäst ska positonera ditt employer brand.
 • Fokusgrupper ger dig djupare insikter oavsett ämne, de ger också uppriktiga svar som bara tredje partens undersökare kan förse dig med. På Universum är vi noga med att utforma en diskussionsguide där vi samlar in den information du söker och förser dig med kunskap och förståelse kring de utmaningar du står inför. I guiden finner du dessutom citat från fokusgrupperna.
 • Oavsett om du har en geografiskt utspridd målgrupp eller en grupp inom en högst begränsad yta så utför vi fokusgrupper. Beroende på dina önskemål och behov så håller vi antingen fokusgrupperna online eller via personliga möten. Mötena kommer hållas av erfarna moderatorer. Dessa går även att få på lokala språk om det behövs, helt beroende på vad ni har för behov.
 • Fokusgrupper som görs genom personliga möten har fördelen att de ofta leder till att det blir mer interaktion mellan deltagarna och diskussionerna hamnar ofta kring komplexa frågeställningar. Det negativa är att de är begränsade geografiskt och att de ofta är en eller två i gruppen som tar över diskussionen.
  Exempelvis: Fokusgrupper med studenter från ett universitet eller interna fokusgrupper med anställda från ett kontor.
 • Fördelarna med att hålla fokusgrupperna online är att det tar bort geografiska hinder och gör det enklare att göra tester. Det negativa är att interaktionen mellan deltagarna begränsas.
  Exempel: Fokusgrupper med studenter eller young professional på olika platser, fokusgrupper som analyserar och återkopplar online.

Exempel på ämnen som fokusgrupper kan diskutera

Diskussionsguiden kommer att anpassas för att täcka era behov. Ämnen som karriärmål, syn på karriär, tidigare erfarenhet och mer detaljerade diskussioner kring omvärlden kan inkluderas.

solution-3-topics

Tillbaka


Lösning 4: Utvärdering av kommunicerat employer brand – Optimera dina kanaler/content och maximera insatsen!

Utvärdera ert budskap för att maximera effekten

För att säkerställa att ni är framgångsrika i er kommunikation och att ni får valuta för era investeringar är det viktigt att utvärdera ert budskap, oavsett kanal. Det finns två olika scenario som kräver detta.

 

solution-4-com-evaluation

 

Vad behöver du utvärdera?

Solution-4---Communication-Evaluation

Universum har gedigen erfarenhet av att hjälpa arbetsgivare att utvärdera budskapet i deras employer brand både online och genom personliga möten. Här nedan hittar du fokusområden som vi hjälper er att förstå:

 • Lyckas kommunikation förmedla det avsedda budskapet? Är det i linje med ert EVP?
 • Anses det kommunicerade budskapet vara attraktivt av målgruppen?
 • Är det i linje med de anställdas uppfattning om er som arbetsgivare?
 • Är det trovärdigt och i linje med annan kommunikation från företaget?
 • Urskiljer sig ert budskap från era konkurrenter?
 • Vad kan ni lära er genom att titta på dom?

Tillbaka

 


Lösning 5: Anpassad undersökning av employer brand – Få skräddarsydda insikter i din specifika målgrupp!

solution-5

 

Universum Custom Employer Brand Assessment

I länder där vi ännu inte erbjuder FöretagsBarometern eller KarriärBarometern kan vi genomföra anpassade undersökningar tack vare våra många relationer till universitet, våra stående researchpaneler och lokala partners runt om i världen.

Vi genomför undersökningen under specifika perioder, antingen online eller personliga möten (lokala språk när det behövs) mot den specifika målgruppen som definieras genom skolor, akademisk inriktning etc. Resultaten ger svar inom följande områden:

 • Information om din målgrupps ideella arbetsgivare, karriärmässiga mål, föredragen kommunikationskanal och vilka attribut de anser viktiga hos en attraktiv arbetsgivare
 • Insikt i hur du som arbetsgivare uppfattas, samt hur du står dig mot konkurrenter som du väljer ut

Undersökningen följer samma mall och frågeställning som våra globala undersökningar, vilket gör att du kan jämföra svaren från olika marknader. Antalet svarande varierar bereonde på projektets storlek och hur detaljerad ni vil att undersökningen ska vara.
Tillbaka


state-of-employer-branding1Hur kan vi hjälpa er att bygga ett starkare employer brand?

Vill du veta mer om våra lösningar för hur du bygger ett starkare employer brand. Upptäck mer bland våra research och brand activationlösningar för att ta nästa steg.

Läs mer