Datadriven Employer Branding-strategi | Universum Skip to main content

Datadriven Employer Branding

Fördelarna Med Att Använda Data

Varför behöver man arbeta med Datadriven Employer Branding?

Att grunda sitt Employer Branding-arbete och strategier på data är idag mer eller mindre en nödvändighet för att lyckas. Trots det misslyckas flera företag med att skapa och genomföra datadrivna strategier som är relaterade till digital utveckling, marknadsinsatser eller rekrytering.

Att fastställa vad, hur och vart ni ska kommunicera för att attrahera rätt talanger är svårare än någonsin. För att dra nytta av data behöver ni veta hur just ni ska använda den, samt vilken data som faktiskt är relevant för just er. Ni är då på väg att attrahera rätt talanger.

På Universum förstår vi vikten av datadriven analys vid rekryteringsprocessen. Vår data visar att den nya generationen som träder in på talangmarknaden är mer drivna av syfte och är mer aktiva på sociala medier är någonsin. Detta innebär att det finns nya kanaler att attrahera, rekrytera och behålla talanger, anpassade till denna generations beteende. Med hjälp av ett datadrivet tillvägagångssätt till er Employer Branding-strategi kan ni minimera risken att missa talangerna och istället lyckas attrahera topptalangerna.

Vad en datadriven approach innebär för rekrytering

Det är viktigt att förstå den externa bilden av ert Employer Brand. Detta kommer hjälpa er hantera talangernas förväntningar och vad ni måste göra för att möta dessa förväntningar. Universums Analytics är unikt positionerat i den aspekten. Genom vår research ser vi vilka preferenser talangerna har, vilka förhoppningar och förväntningar de har hos sina drömarbetsgivare. Således kan vi skapa djupa insikter om denna nya generation som träder in på marknaden.

Att skapa en stark position på marknaden är den mest effektiva metoden för att attrahera och behålla rätt talanger. Genom att använda data kan ni således göra välinformerade beslut för er kommunikationsstrategi. En strategi som är byggd på ert företags externa bild. Men — erbjud inte falska löften som ni i slutändan inte kommer uppfylla. Det interna perspektivet måste möta det externa för att bygga ett EVP som möter er positionering och strategi. Detta hjälper er möta talangernas förväntningar och eliminera eventuell besvikelse som konsekvens av ej uppfyllda förväntningar, i slutändan kommer det resultera i att ni behåller talanger.

Hur man gör det mesta av en datadriven approach

Konversationsstartare
Genom att använda kvalitativ data från betrodda undersökningar hjälper det er att bryta isen med potentiella framtida medarbetare. Genom att veta vad majoriteten av talanger efterfrågar hos en arbetsgivare har ni möjligheten att djupdyka in i detaljerna och skapa ett personaliserat budskap.

Data stannar aldrig upp
Om det är en sak som är säker så är det att det aldrig kommer finnas brist på data. Det är enbart beroende på kvalitén och relevansen, av den data du efterfrågar, när det kommer till rektyteringsprocessen. Detta innebär att ni som arbetsgivare kan hålla er uppdaterade med de senaste trenderna och anpassa er efter det.

Kom talangerna närmare
Det är av stor vikt att veta var och hur talangerna letar och kommer i kontakt med framtida arbetsgivare. Utöver att förstå vad talangerna söker hos en ideal arbetsgivare kommer detta även påverka hur ni väljer att kommunicera. Att införa data i era budskap är ytterst viktigt för att ligga steget före konkurrenterna. Tänk på att använda konkretare och bredare content som är medarbetar-fokuserat och grundas i storytelling.

Onlinemöjligheter för att utvecklas och växa
Vår research indikerar att den yngre generationen vill fortsätta lära sig och utvecklas. Till skillnad från den klassiska klassrumsmiljön föredrar de att lära sig genom erfarenheter. Således har online utbildning blivit mer tillgängligt och acceptabelt. Något som arbetsgivare bör uppmärksamma, implementera och uppmuntra. Hitta nya vinklar och sätt att utmana kompetenser och nya sätt att expandera tankesätt.