Skip to main content

Employer Branding Awards 2020

Varje år hyllar Universum arbetsgivare och enskilda individer som med hela sitt hjärta lägger extra krut på att bygga ett starkt Employer Brand gentemot talanger runt om i landet. Årets vinnare tänker nytt och vågar visa vägen för ett lyckat Employer Branding-arbete som ska attrahera framtidens medarbetare!

ÅRETS EMPLOYER BRANDING PERSON

Anna Gulliksen,
TietoEVRY​

Vi vill lyfta en person som rivstartat sitt arbete på EB-arenan. En person som på kort tid aktiverat ett EB-tänk, eldat på resultaten och tänt glöden för dessa frågor i ledningsgruppen samt alla andra skikt inom företaget.  ​

Med samma driv har hon även lagt stor vikt vid att lansera en bred bild av arbetsgivaren. Vi tycker därför att denna person gestaltar allt det som kännetecknar en sann förebild och inspiratör.​


ÅRETS HR-DIREKTÖR

Kurt-Ove Åhs,
Boliden

Bakom detta pris står en personaldirektör som ger ordet erfarenhet rätt tyngd inom Employer Branding. Med facit i hand ser vi att han i princip dubblat attraktiviteten hos samtliga arbetsgivare där han har verkat under årens lopp. 

Han bäddar för det genom att involvera ledningen i EB-frågorna och han har också ett sjätte sinne när det kommer till valet av superambassadörer som verkligen kan kommunicera bilden av arbetsplatsen. I det stora HR-kollektivet är han en sann pionjär inom EB och en föregångare som också snitslat banan för frågor kring hållbarhet, jämställdhet och högre syfte
.

Johnny Eriksson,
Ellos

Att ta sikte långt in i framtiden och förstå vad den kräver av en arbetsgivare är denna pristagare mästare på. Han har på ett uthålligt och strukturerat sätt stöttat och utvecklat sin organisation i frågorna kring Employer Branding. 

Han har också genom sitt engagemang satt EB-frågorna högt på agendan i ledningsgruppen.  Under hans ledning har företaget kommunicerat en bild, som av arbetsplatsen och karriärvägarna, engagerat unga akademiker och talanger. Vi tycker därför att han är en sann inspirationskälla för alla som jobbar i samma värld.


ÅRETS VD

Liza Nyberg,
Svensk fastighetsförmedling

Denna VD är en eldsjäl som sätter kraft bakom orden Employer Branding. På kort tid har hon därför åstadkommit tydliga, starka och hållbara resultat. 

Hon tänder glöden för attraktionsfrågorna, inte bara i ledningsgruppen, utan i alla lager av organisationen. Och hon månar om att spegla företaget ur ett brett perspektiv, med de många möjligheter som talangerna får att göra framtid och hitta en högre mening med jobbet. Vi tycker därför att denna VD är en sann inspiratör och vägvisare inom Employer Branding. 

Johan Skoglund,
JM

Insikterna i att bäst relation vinner, att det behövs fler kvinnor i byggbranschen och att engagerade medarbetare gör fantastiska saker, vägleder denne VD. 

Från dag ett har han prioriterat frågorna kring talang och attraktion och varit med och utvecklat Employer Branding som disciplin i sin organisation.  Lika självklart har han bevisat värdet av ett långsiktigt EB-arbete genom KPI:er som visar sambandet mellan människors helhjärtade engagemang och lönsamheten i bolaget. 

Med lika mycket hjärta har han bjudit på uppskattade föreläsningar för studenter och övriga som har direktkontakt med företagets framtida talanger.


ÅRETS EMPLOYER BRANDING MANAGER

Emma Lemón & Johanna Nargell,
Business Sweden

Här är två inspiratörer som fungerar som en frustande motor i verksamhetens EB-arbete. Dessa personer jobbar med att odla och utveckla verksamhetens EVP, att driva och synka EB-frågan internt och ta arbetsgivarkommunikationen till en ny nivå. 

Att det arbetet driver på lönsamheten är med andra ord inga konstigheter. Vi vill ära detta radarpar som också besitter en stor portion charm och energi som gör sitt till för resultatet.

Carolina Emanuelson,
Arbetsförmedlingen

Hon är en ”fire-starter” med stor energi, ambition, kunskap och positiv genomförandekraft. En person som på ett enastående sätt verkat för EB-frågorna och nått mycket starka resultat. 

Hon har hjälpt en stor och samhällsviktig verksamhet att navigera rätt som arbetsgivare och hittat nya sätt och kanaler att få ut deras berättelse på ett sätt som gör intryck – både internt och externt.  Hon är därför en utmärkt förebild för alla som arbetar med Employer Branding.

Ola Oredsson,
TUI

På en Employer Branding-arena där det är vanligt med flock-beteende och likartade strategier för att attrahera de bästa utmärker sig denna person. Det är hans förmåga att tänka nytt och göra det intressanta som snitslat banan till den absoluta toppen. Han arbetar brett och genom många olika kanaler. Han är också noggrann med att verksamheten ska sälja sin sanna själ och att arbetsgivarvarumärket ska osa äkthet – inifrån och ut. 

Att han dessutom är en engagerad och medryckande person gör inte saker sämre. Vi är därför övertygade om att denne man kan få andra att välja nya vägar inom Employer Branding.

​ÅRETS INNOVATÖR

Moa Wennström,
MIDROC

Hon ser sambandet mellan orsak och verkan inom Employer Branding, och vet vad ett starkt arbetsgivarvarumärke betyder på sista raden.

Hon arbetar målmedvetet med att driva attraktions-, värderings- och kulturfrågorna och är bra på att lyfta de beteenden som kan ta företaget till önskat läge.


Lika självklart inser hon vikten av att företagets interna attraktivitet hänger ihop med den externa bilden. 

Hennes holistiska varumärkestänk är mycket inspirerande och ett synsätt som fler arbetsgivare skulle dra nytta av att tillämpa.

Samsung

Att kulturen är andra sidan av varumärket och summan av allt som medarbetarna gör och säger har denna pristagare förstått.

Denna insikten har även bäddat för starka och hållbara resultat år efter år och en ”body” av många superambassadörer inom företaget.

Det vi också ser är en mycket attraktiv arbetsgivare som vet att syftesdriven kultur och kommunikation tänder människors passion, motivation och energi.


ÅRETS NYKOMLING

Resurs Bank

Denna pristagare har skapat fina förutsättningar för ihållande attraktionskraft som arbetsgivare och har ledningens gillande och stöd i ryggen.

På ett lika vaket och nytänkande sätt har detta företag manifesterat vilken sorts arbetslivskvalitet och vilka framtidsmöjligheter de erbjuder. 

De är också ett föredöme med att arbeta långsiktigt med inkludering, jämställdhet och hållbarhet.

Epiroc

Detta företag har på kort tid rivstartat frågorna kring Employer Branding. De har i detta arbete uppnått tydliga och stabila resultat bland såväl studenter som yrkesverksamma. 

Frågorna är väl förankrade i ledningen för företaget och det är därför med ett tydligt budskap som detta företag möter talangerna.

De visar på ett tydligt sätt de möjligheter som finns för talangerna inom företaget. Vi tycker därför att denna arbetsgivare inspirerar andra i deras arbete med frågorna.


ÅRETS EMPLOYER BRANDING FÖRETAG

SKF

Företaget förstod tidigt poängen med att jobba strukturerat och långsiktigt med EB och att besjäla sin berättelse med äkthet. 

Det är så de bygger starka hållbara relationer med de medarbetare de vill attrahera och behålla. De har också varit mästare på att levandegöra upplevelsen av arbetsplatsen, t ex för unga akademiker som vill vara en del av framtiden på företaget. 

Det som också gör intryck är arbetsgivarens inneboende styrka när det kommer till ledarskap, kultur. Och hur de rivit murarna mellan HR och kommunikation.

Fastighetsbyrån

Vi ser att denna arbetsgivare mycket tidigt förstod att EB var och är en överlevnadsstrategi. Att människorna är företagets viktigaste resurs och motorn i varumärket. 

Det envetna och långsiktiga EB-arbetet har givetvis bäddat för företagets attraktionskraft som arbetsgivare och frågorna är djupt förankrade i företagsledningen. 

Med det sagt vill vi nu ära denna förebild och inspiratör som faktiskt satte scenen för EB i sin bransch.

Sector Alarm

Ledningen i detta innovativa företag ställde sig tidigt frågan, ”Hur ska vi förtjäna de bästa talangerna?” och började staka ut sin EB-plan som arbetsgivare. På den vägen har de lärt sig vad EB skapar för värde och hur dessa frågor påverkar både engagemang och lönsamhet. 

Motiverade medarbetare som blir involverade i företagets stora frågor och förstår varför de går till jobbet levererar mer energi, flera idéer och gör stor skillnad i kundrelationerna. 

Det är dags att lyfta på hatten för dessa nytänkare och innovatörer med fokus på försäljning och marknadsföring.


Möt juryn:

Claes Peyron

Chef för Universum Norden, UK & Irland

Ann Surtell

Koncern HR chef för Team Olivia AB

Torgny Johnsson

Rådgivare och konsult inom HR, tidigare personaldirektör SAS och Infranord


Kontakta oss: