Case Novo Nordisk - Universum Sweden Skip to main content

Novo Nordisk

Skapandet av en anpassad Employer Branding-kurs för ett globalt hälsovårdsföretag

Employer Branding kurs – Novo Nordisk EVP

Employer Branding kurs – Novo Nordisk EVP

Utmaning

Novo Nordisk hade redan ett starkt EVP. Nästa steg var nu att onboarda och implementera EVP:t i samtliga teams – världen över. Utmaningen var att lyckas med detta på ett konsekvent sätt, med rum för lokala marknader att anpassa och lokalisera sitt EVP efter särskilda behov.

Strategi

Genom att tillhandahålla insikter, tillgångar och vägledning genom en interaktiv onlinekurs för globala HR-, talent acquisition, rekryterings- och kommunikationsteam, kunde man såväl stärka som skapa engagemang kring Novo Nordisks globala EVP och aktivera detta på lokal nivå för att möta respektive marknads behov.

Målsättning

Novo Nordisk hade som målsättning att skapa ett stark EVP som fungerar globalt samt se till att samtliga team globalt implementerade EVP:t på ett konsekvent och lokaliserat sätt. Vidare syftade även implementeringen av EVP:t till ökat engagemang hos medarbetarna samt förståelse för bolagets kultur och vision.

Vår skräddarsydda Novo Nordisk Employer Branding-utbildning var den perfekta blandningen av djupa och världsledande insikter om Employer Branding, samt om kreativiteten och engagemanget hos Novo Nordisks egna Employer Branding-team. Tack vare den framåtsträvande ambitionen att frigöra varumärkesutvecklingen för arbetsgivare, kan nu medarbetare på Novo Nordisk runt om i världen lära sig om, engagera sig i och aktivera vår slogan “Life-Changing Careers” av vårt arbetsgivarvarumärke. Det har varit ett nöje att tillsammans med Universum ta sig an ett uppdrag för att skapa ett Employer Brand med stark påverkan, i en värld som behöver det mer än någonsin.

 

Hans Ubbe Ebbesen

Director of Employer Branding & Onboarding, Novo Nordisk

Klicka på videon för att ta del av mer info om kursen:

Skräddarsydd Employer Branding-utbildning

Baserat på utbildningsmålen skapades en kursplan som skulle ta deltagarna igenom 4 moduler. Varje modul besvarade varsin grundläggande fråga, och var sedan uppdelad i olika huvudämnen som deltagarna kunde utforska vidare. Det fanns också ytterligare en övningsnivå i varje modul specifikt anpassad för Talent Acquisition-teamet, för ytterligare vägledning i sina respektive roller.

Modul 1: Varför behöver företag vara en attraktiva arbetsgivare?

Novo Nordisk-teamet var engagerade och dedikerade till att rikta all uppmärksamhet på värdet och effekten av Employer Branding-arbetet genom en outside-in approach. Modulen introducerade hur miljömässiga faktorer har stor påverkan på talangmarknaden– från tekniska störningar till den växlande arbetsstyrkan. Detta utgjorde grunden för att kunna presentera “hur” och “varför” Employer Branding är en grundläggande byggsten.

Modul 2: Vad är ett EVP och hur gynnar det Novo Nordisk?

Novo Nordisks EVP utgör den holistiska grunden för allt det fantastiska Employer Branding-arbete som deras team var i behov utav för att få hela organisationen ombord och för att implementera deras nya strategin. Det var därför viktigt att först ge en grundlig förståelse utav värdet och strukturen av ett EVP, samt kommande resultatet av ett välutvecklat EVP och hur det kan hjälpa arbetsgivare att sticka ut ur mängden från konkurrenterna som en helt unik arbetsplats.

Modul 3: Hur ser Novo Nordisks EVP ut?

Life-Changing Careers” är en slogan som genomsyrar Novo Nordisks kultur djupt – och har en betydelsefull mening internt på företaget. Det förenar anställda över hela världen när Novo Nordisk positioneras som en bra arbetsplats. Den tredje modulen i kursen utforskar de olika EVP-elementen med hjälp av tre olika berättelser om livet, förändringen och karriären. Det var viktigt att visa hur detta bidrog till att Novo Nordisk lyckas förena sig världen över, samtidigt som de omfamnar mångfald och differentiering i sin organisation. Det visuella uttrycket var också positionerat som ett viktigt ramverk vilket binder samman hur de kommunicerar sitt EVP och storytelling.

Modul 4: Hur använder Novo Nordisk sitt EVP i deras dagliga arbete?

Novo Nordisks uppdrag är att “frigöra Employer Branding” och engagera alla medarbetare till att vara ambassadörer för deras Employer Brand. Det globala Employer Branding-teamet har en tydlig struktur och en materialbank med guider för att supporta sina team över hela världen, Kursen hjälpte dem att paketera hela processen till en tydlig och engagerande inlärningsupplevelse.


Novo Nordisk

Om företaget

Novo Nordisk är ett globalt hälsovårdsföretag med huvudkontor i Danmark. De är ledande inom sitt område, med ett uppdrag att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska sjukdomar. Novo Nordisk har mer än 45 000 anställda på 80 kontor runt om i världen och marknadsför sina produkter i 169 länder.

Kontakta oss

Vision

Vi formar Employer Branding. Som en viktig och betrodd samarbetspartner för arbetsgivare är vi den mest ansedda Employer Branding specialisten inom världens 50 ledande marknader.

Mission

Vi säkerställer att arbetsgivare världen runt når sina mål genom datadriven Employer Branding, vilket gör det möjligt för dem att attrahera rätt talanger.

Kontakta oss för att veta mer >>


Vad är Employer Branding?

Vad är det egentligen? Funkar Employer Branding? Alla arbetsgivare har ett Employer Brand, oavsett om de aktivt arbetar med det eller inte. Det här är varför alla måste inse vikten av att ha ett väletablerat Employer Brand.

Läs mer

Vad är ett EVP?

Ett EVP är kärnan i ert Employer Brand och definierar vilka ni är som arbetsgivare. Men vad innebär egentligen ett Employer Value Proposition?

Läs mer