Framtidsföretagen - Universum Sweden Skip to main content

Framtidsföretagen

Med Universums Karriärplattformar erbjuds du en arena där studenter och professionals kan lära känna dig som arbetsgivare.

Framtidsföretagen: Där resultat från Sveriges största och mest omfattande talangundersökning presenteras på plattformen för arbetsgivare som vill nå ut till talangmarknaden. Framtidsföretagen.se

Med över 35 års erfarenhet, undersökningar på 60 marknader världen över samt drygt 1 miljon årliga respondenter – utgör Universums undersökningar inte bara Sveriges mest omfattande – utan världens i särklass största talangundersökning.

Läs mer om Framtidsföretagen – Ladda ner OnePager

I år deltog över 25.000 studenter i undersökningen. Studenter från 33 universitet och inom följande studieområden:
Ekonomi (inkl. fastighetsmäklare)
Teknik
Data/IT
Samhälls- och Naturvetenskap (inkl. lärare/förskollärare)
Juridik
Hälsa/Medicin (inkl. läkare, sjuksköterskor och socionomer)

Studentundersökningen genomförs av Universum och bygger på samlad kunskap och erfarenhet vad gäller studenternas attityder till arbetsliv och karriär. Universum arbetar aktivt med att säkerställa att resultaten av undersökningarna är sanningsenliga, att de behåller sin integritet och att det inte är möjligt att på något sätt fuska. Arbetsgivare kan inte köpa sig in på listan eller påverka sina rankingpositioner genom Universum


Vad är Employer Branding?

Vad är det egentligen? Funkar Employer Branding? Alla arbetsgivare har ett Employer Brand, oavsett om de aktivt arbetar med det eller inte. Det här är varför alla måste inse vikten av att ha ett väletablerat Employer Brand.

Läs mer

Vad är ett EVP?

Ett EVP är kärnan i ert Employer Brand och definierar vilka ni är som arbetsgivare. Men vad innebär egentligen ett Employer Value Proposition?

Läs mer