Så här når du rätt målgrupp | Employer Branding | Universum Skip to main content

Hur når man sin målgrupp?

Hur når man rätt målgrupp? Så här använder du data för att stötta din targetingmetod

Hur når man rätt målgrupp — så här targetar man och attraherar talanger

När målet är att nå en viss målgrupp så måste man fokusera. Fokusera på vilken målgrupp du vill nå. Att ha ett datadrivet tillvägagångssätt för era Employer Branding insatser slutar inte vid utvecklandet av ert EVP (Employer Value Proposition) eller att ha ett datadrivet fokus generellt för ert Employer Branding arbete. Man behöver även fokusera på data när det kommer till targeting och att attrahera rätt talanger. Använd den data och information du har tillgänglig och fokusera på att targeta de personer som är mest sannolika att attraheras av er som arbetsgivare. Denna grupp blir er huvudmålgrupp.

Varför behöver man en huvudmålgrupp?

En huvudmålgrupp är en specifik målgrupp som en produkt eller lösning är riktad mot. Det är den gruppen av personer som du vill nå med ditt budskap. För en effektiv och lyckad kommunikation krävs det att ni som arbetsgivare sticker ut från sorlet genom riktade budskap för just er målgrupp. På Universum har vi möjligheten att nå er specifika huvudmålgrupp genom att inkludera mer data i strategin som utgör er targeting. Genom att kombinera unik data och skräddarsy budskapet för att passa er målgrupp kommer ni ta ledningen gentemot konkurrenterna.

I dagens samhälle flödar information fritt och sociala medie-flöden blir allt större och snabbare. konsekvenserna av er kommunikation är till er nackdel. Att stå ut från massan är svårare än någonsin. När kommunikation och olika budskap ökar i snabbhet och massa innebär det att varje person mottar ett konstant och föränderligt flöde av content i deras sociala kanaler. Således utsätts mottagarna konstant för nya budskap, information och marknadsföring via deras sociala närverk.

Hur når man sin huvudmålgrupp?

Människor är uppkopplade mer än någonsin idag, framför allt den yngre generationen (Gen Z). Vikten av individuellt skräddarsydda budskap ökar. Denna grupp är påväg in på talangmarknaden för första gången — en generation av digitala urinvånare som har levt hela deras liv uppkopplade kräver speciell hantering. Man måste genomföra research och förstå sin huvudmålgrupp. Ta reda på var de finns och lär dig prata deras språk. Något som kanske är ännu viktigare är vad de letar efter hos en arbetsgivare — ett område som Universum aktivt arbetar inom och kan hjälpa er med.

Idag sker den största delen av interaktiv kommunikation på sociala medier vilket innebär att kommunikationsstrategier måste följa samma bana. Men hur står man ut från bruset och hur mäter man ROI? Man måste närma sig sin målgrupp med content som sticker ut. De flesta sociala medie plattformarna använder algoritmer för att rätt content ska matcha det som mottagaren är intresserad av, således kommer content som de är sannolika att efterfråga synas oftare. När det kommer till Employer Branding är det av största vikt att följa din målgrupps efterfrågan av content så att det når just dem, även vilken kanal du kommunicerar på och hur din targeting ser ut är fokuspunkter. Det räcker alltså inte med att enbart ha rätt meddelande, sannolikheten att ditt budskap når rätt person minskar om man inte har en targeting metod på plats.

Hur man nyttjar sin targeting-metod inom Employer Branding

När man har specificerat en huvudmålgrupp är det tid att genomföra sin targeting-strategi.

Targeting kräver att din arbetsgivare vet

  • Vad ni vill kommunicera
  • Vilka ni vill kommunicera med
  • När ni ska kommunicera det

Innan man börjar kommunicera sitt budskap är det av största vikt att man har data som stöttar kommunikationsstrategin. Om man vet var sin huvudmålgrupp rent geografiskt befinner sig, exempelvis Stockholm, Skulle det då vara rimligt att försöka leta i hela Sverige? Osannolikt. Varför? Man behöver fokusera sina insatser. Talanger finns överallt, det innebär inte att man bör leta efter dem överallt.

Ta detta exempel som en ritning för er targeting-metod:

Låt oss säga att du är en rekryterare hos ett företag som håller på att träda in på en ny marknad. Ni behöver attrahera lokala talanger där ni rent geografiskt befinner er och ni har data som beskriver vad talanger inom den specifika marknaden attraheras av. Genom att kombinera datadriven research med er kommunikationsstrategi och använda detta för att targeta er rätta målgrupp kommer ni kunna nå flera relevanta kandidater och kunna leverera ett mer sanningsenligt budskap.