Universum är ledande inom arbetsgivares varumärkesutveckling baserat på outtömliga mängder marknadsundersökningar. Med över 25 års erfarenhet och kontor över hela världen har vi möjlighet att hjälpa multinationella bolag med att hitta och attrahera talanger. Vi hjälper er få en bättre arbetsstyrka, helt enkelt.

Stocksy_txp058660bciic000_Small_569991

Generation Z är den första generationen som är födda in i det digitala samhället. De är också den första generationen som är född i en värld överfylld av studielån. I denna artikel kommer jag reda ut hur det påverkar arbetsmarknaden:

 

Gen Zs perspektiv på utbildning

Generation Z är mer försiktiga med att dra på sig stora studieskulder som många Millennials varit. Deras naturliga digitala kunskap öppnar också upp för att utbilda sig på egen hand, vilket i sin tur gör att behovet av akademisk utbildning minskar. Omkring 33 procent av Gen Z använder idag webben för inlärning. Kommer denna typ av inlärning ersätta högskola och snabbare föra generationen raka vägen till arbetsmarknaden? Ja kanske, 41 procent av de svarande från Sverige säger att de är intresserade av att börja jobba direkt, om de fick utbildning i yrket. I Europa var denna siffra 20 procent, i Asien 24 procent och i Nord Amerika 15 procent.

Det visar att Gen Z är vänligt inställda till att titta på alternativ till högre utbildning. För dig som arbetsgivare kan du räkna med att det kommer ställa andra, tuffare krav än du möter idag. Det räcker inte bara vara en attraktiv arbetsgivare, utan du kommer även förväntas förse dina anställda med relevant utbildning. Gen Z större intresse för alternativ bör också ses i ljuset av att de är den digitalt infödda och därmed kan tänka sig att utbilda sig online, i större utsträckning än tidigare generationer. Men också att Generation Z faktiskt är mer intresserade av arbetsgivare som kan utbilda dom ute i arbetslivet snarare än att sitta i ett klassrum.

 

Generation Z på arbetsmarknaden

Om det är någon generation som är intresserad av starta sina egna företag så är det Gen Z. 53 procent av de svarande från Sverige strävar efter att bli egen-företagare, 55 procent globalt, vilket är ungefär samma som för Millennials. Den största anledningen för det här är att man vill ha möjlighet att påverka och att vara sin egen chef. Att jobba för att saker ska bli bättre är en annan anledning, då 60 procent av Gen Z vill att deras affärer ska bidra positivt i samhället.

När det kommer till karriärmässiga mål så är tycker 53 procent av svenskarna att ha en bra balans mellan arbete och fritid, att jämföra med 41 procent globalt samt Millennials globalt där 54 procent svarade att det var det viktigaste. Tvåa på listan för Gen Zs är att ha en säker och stabil anställning, 44 procent i Sverige, 40 procent globalt och 44 procent bland Millennials globalt.

 

Det här borde ni som arbetsgivare tänka på när ni interagerar med Gen Z

Employer Branding team måste möta och kommunicera med Gen Z på till 100 procent digitalt. Den här generationen är i ständigt uppkopplade och använder i snitt 5 olika enheter. Vilket kan jämföras med 3 uppkopplade enheter som Millennials i snitt använder. Gen Z älskar sociala medier, därmed blir sociala medier de perfekta verktygen att använda för att nå ut och kommunicera med Gen Zs. Förutom ”traditionella” kanaler som Facebook och Twitter, så är nya verktyg som poppar, t.ex. Snapchat, viktiga kanaler att ha med. Gen Zs föredrar kanaler med kort, snabb och visuell kommunikation. De förflyttar sig snabbt mellan digitala miljöer och har ett kort uppmärksamhetspan, så kort som 8 sekunder, vilket betyder att om du vill fånga deras uppmärksamhet så måste du vara snabb, smart och hålla det intressant.

Generation Z på arbetsplatsen

Beställ din rapport idag.