SAS - Universum Sweden Skip to main content

SAS

En uppfräschning av EVP och nya riktlinjer har aldrig kommit lägligare som efter en tuff tid av pandemi. SAS valde att satsa stort istället för att ge upp. Idag har dom ett nytt EVP och är redo att kliva ur krisen med en solklar plan, rejält starka ända in i varumärkets DNA.

SAS genomförde en uppfräschning av sitt EVP. Nya riktlinjer har aldrig kommit lägligare som efter en tuff tid av pandemi. SAS valde att satsa stort istället för att ge upp. Idag har dom ett nytt EVP och är redo att kliva ur krisen med en solklar plan, rejält starka ända in i varumärkets DNA.

Utmaning

Det finns inte en bransch som inte har påverkats av pandemin – men en utav de som påverkats mest är resebranschen. SAS insåg detta tidigt – men de insåg även, som ett resultat av detta, hur upplevelsen av dem som arbetsgivare förändrats. SAS efter pandemin, är en helt annan arbetsgivare än SAS innan pandemin.

Strategi

Som en följd av detta var SAS insiktsfulla nog att se över sitt arbetsgivareerbjudande. Detta för att säkerställa att man reflekterade den medarbetarupplevelse man kan erbjuda, på den utmanade och spännande resa som de befann sig på. Universum fick äran att vara med och tillsammans med sas utveckla detta EVP.

Målsättning

Målet var att fånga upp var SAS befann sig och framförallt vart de var påväg. Genom att fånga den tydliga bilden som SAS hade i konsumenter och medarbetares medvetande, och samtidigt tydligt spegla en vision och framtid. På så sätt kommer medarbetarengagemanget att öka som en följd.

Nytt EVP

Ett nytt EVP gjorde det möjligt för SAS att komma tillbaka upp på fötterna efter pandemin

Insiktsplattformen – vår datadrivna guide till vilka ämnen vårt EVP kan och bör lyfta

Det första projektfasen gick ut på att samla in och sammanställa den data som skulle guida oss rätt i arbetet med EVP-definitionen: interna insikter, strategisk input och extern data.

Interna insikter & strategisk input
– vilka vi är och vilka vi vill vara

Genom fokusgrupper med våra medarbetare fick vi insikt kring vilka egenskaper de upplevde utmärkande hos oss som arbetsgivare – sådant vi i dagsläget på ett autentiskt vis kunde förmedla att vi står för. Samtidigt genomfördes en rad intervjuer med personer ur vår ledningsgrupp. Deras input gav riktningen för vårt framtida EVP – vilka av våra utmärkande egenskaper låg i linje med våra ambitioner som företag och vilka ändringar av vårt arbetsgivarvarumärke behövde vi få till för att kunna nå upp till dessa?

Extern målgruppsdata – vad målgruppen vill ha och hur de uppfattar oss

Ur Universums databas kunde vi hämta data om våra huvudsakliga målgrupper. Genom att titta närmare på vad de efterfrågade kunde vi utvärdera vilka av deras prioriteringar som låg i linje med vårt nuvarande erbjudande eller var del av vår EB strategi framöver. Vi kunde också få information om hur de i dagsläget uppfattade oss som arbetsgivare och därigenom få förståelse för hur vi behövde jobba vidare med vårt arbetsgivarevarumärke för att skapa den bild av oss själva vi ville förmedla.

EVP-workshop – en utvärdering av vilka byggstenar vårt EVP ska bygga på

Tillsammans med ett 15-tal kollegor från HR-, Marknad och kommunikation gick vi igenom insamlat material. Här gav Universums konsult oss bra vägledning i fråga om hur vi skulle tolka underlaget i termer av innebörd för vårt framtida EVP. Hur skulle vi tolka informationen utifrån innebörden för vårt arbetsgivarvarumärke och vårt framtida EVP och hur skulle vi få rätt balans i frågan om att förmedla vilka vi var och vilka vi strävar efter att vara.

Diskussionsforum online – att gå på djupet kring innebörden av valda teman för våra anställda

Från workshopen fick med oss ett första utkast på vårt EVP innehållande de teman och de nyckelidéer som förmedlade det vi i första hand ville förknippas med som arbetsgivare. Dessa teman och idéer förfinades sedan genom att ett 60-tal av våra kollegor från olika delar av organisationen lämnade sin input kring dessa i ett diskussionsforum online. Med hjälp av deras feedback fick vi en djupare förståelse för hur de generella idéer vi formulerat kom till uttryck i deras vardag och vad de betydde för dem i termer av att känna delaktighet i organisationen och motivation inför sitt arbete. Genom att utgå från hur de berättade om dessa idéer kunde vi slutligen formulera våra tre EVP pelare på ett sett som skapade stor igenkänning internt – ett EVP som på djupet förmedlade vilka vi var och vad vi strävar efter.

EVP Utveckling

Varför är ett Employer Value Proposition eller EVP viktigt?

Ett Employer Value Proposition eller EVP definierar hur man som arbetsgivare vill bli sedd och upplevd av anställda och kandidater. Vårt Advisory team har hjälpt många av världens ledande arbetsgivare att definiera sina EVP:er, för att säkerställa att deras talangaktiviteter skapar ett tydligt och konsekvent Employer Brand bland de talanger de behöver attrahera och anställda de vill behålla.

Employer Value Proposition är kärnan i ditt Employer Brand som definierar dess positionering och strategiska inriktning. Ett effektivt EVP bör återspegla externa krav, konkurrenter, den interna verkligheten och det strategiska sammanhanget för hela företaget. Det är även viktigt att inkludera de värderingar och principer som representeras av företaget.

SAS

Om företaget

Flyg är en viktig del av skandinavisk infrastruktur. I augusti 2022 firar SAS 75-årsjubileum som stolt transportören av resenärer till, från och inom Skandinavien. Men mycket har hänt sedan deras första flygning någonsin från Stockholm till New York för 75 år sedan, och SAS upprätthåller idag den högsta frekvensen av avgångar till och från Skandinavien. Som en del av Star Alliance flyger SAS sina kunder till 1300 destinationer över hela världen.

Kontakta oss

Vision

Vi formar Employer Branding. Som en viktig och betrodd samarbetspartner för arbetsgivare är vi den mest ansedda Employer Branding specialisten inom världens 50 ledande marknader.

Mission

Vi säkerställer att arbetsgivare världen runt når sina mål genom datadriven Employer Branding, vilket gör det möjligt för dem att attrahera rätt talanger.

Vad är Employer Branding?

Vad är det egentligen? Funkar Employer Branding? Alla arbetsgivare har ett Employer Brand, oavsett om de aktivt arbetar med det eller inte. Det här är varför alla måste inse vikten av att ha ett väletablerat Employer Brand.

Läs mer

Vad är ett EVP?

Ett EVP är kärnan i ert Employer Brand och definierar vilka ni är som arbetsgivare. Men vad innebär egentligen ett Employer Value Proposition?

Läs mer