Skip to main content

RANKING 2019 Studenter

Psst, snart släpper vi 2020 års studentranking. Den 20 mars kan du ladda ner den senaste rankingen här!

Med 31 års erfarenhet, undersökningar i 60 marknader världen över samt drygt 1,000,000 årliga respondenter – utgör Universums undersökningar inte bara Sveriges största, och mest omfattande- utan världens i särklass största och mest omfattande talangundersökningar.

Studentundersökningen 2019 har besvarats av hela 25,000 studenter, vilket utgör mer än 5% av landets studentpopulation. Rapporten visar bland annat vilka faktorer studenterna konnoterar arbetsgivarna med (“Trygghet på arbetsplatsen“, “Work life balance“, “Ledare som stöttar min utbildning“, “Hög framtida lön” etc), varför de ej kan tänka sig att arbeta för vissa arbetsgivare, vad som är avgörande vid val av framtida arbetsgivare och en hel del annat.

Datan går att segmentera på kön, ålder, studiebakgrunder etc. Rätt data ger vidare er som arbetsgivare relevant insikt om exakt hur ni behöver gå till väga för att attrahera och behålla er rätta målgrupp.


Topp 3


Studenter 2019

Studenter 2018

Studenter 2017


Vad är Employer Branding?

Vad är det egentligen? Funkar Employer Branding? Alla arbetsgivare har ett Employer Brand, oavsett om de aktivt arbetar med det eller inte. Det här är varför alla måste inse vikten av att ha ett väletablerat Employer Brand.

Read More

Hur man når sin målgrupp

Det viktigaste att tänka på när man arbetar med targeting är att fokusera. Vilken målgrupp är det ni vill nå? Hur fastställer ni vilken er huvudmålgrupp är? Och vilken typ av content är er målgrupp intresserade av?

Read More