Universum är ledande inom arbetsgivares varumärkesutveckling baserat på outtömliga mängder marknadsundersökningar. Med över 25 års erfarenhet och kontor över hela världen har vi möjlighet att hjälpa multinationella bolag med att hitta och attrahera talanger. Vi hjälper er få en bättre arbetsstyrka, helt enkelt.

Data hjälper dig att ta beslut baserade på kunskap och fakta…

vilket ger dig ROI och minskad kostnad – per anställning

 


 

Universum – världsledande inom datadriven employer branding

I över 25 år har vi investerat i den största karriär-datan i världen. Varje år, i över 55 länder, genomför miljontals studenter, nyexade och karriärister våra undersökningar. Genom starkt partnerskap med över 2200 universitet och akademiska institut försäkrar vi att den insamlade datan speglar de akademiska områden som företagen anställer från. Den unika datan, som jämförs över flera år, ger företag möjlighet att titta på trender från tidigare och förutse framtida utmaningar, och på så sätt skapa mer effektiv kommunikation med talangerna. På Universum är vi övertygade att mer, bra data ger våra kunder ett väsentligt försprång när de bygger sina strategier för att behålla och attrahera talanger.

Vilka utmaningar står ni inför? Vi kan hjälpa er på vägen mot ett mer effektivt employer brand

 1. Vanliga utmaningar
 2. Våra lösningar
 3. Det här mäter vi
 4. Varför välja Universum?

Kontakta oss så berättar vi mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss med dina utmaningar så återkommer en av våra specialister snarast

Kontakta oss så berättar vi mer

 


 

Vanliga utmaningar som vi kan hjälpa dig med:

 • Just nu känns det som att min employer branding-strategi behandlar alla sökande på samma sätt.
 • Jag har ingen aning om vår employer brading strategi fungerar i praktiken.
 • Kan jag få bättre ROI på den investering jag gör idag, vad gäller varumärkeskännedom och högre attraktionsvärde?
 • Jag skulle vilja veta hur våra konkurrenter uppfattas bland talangerna, vem jag ska ha ett extra öga på och varför.
 • Det verkar som att alla gillar oss men trots det så lyckas vi inte attrahera tillräckligt många.
 • Vi har inte lyckats definiera eller anpassa vår kommunikation mot vår målgrupp.
 • Vart börjar vi när vi ska bygga vårt employer brand?
 • Jag tycker att det borde finnas mer passande talanger där ute men de söker sig inte till oss.
 • Jag tror inte att vi är tillräckligt tydliga i vårt employer brand… och vi är definitivt inte konsekventa i hur vi kommunicera det.

 

Tillbaka


 

Våra tjänster

Så här jobbar vi med våra undersökningar

SWOT analys

 • Kartlägga styrkor, svagheter, möjligheter och hot i ditt employer brand

Konkurrentanalys

 • Utvärdera dina styrkor och svagheter i förhållande till dina huvudkonkurrenter
 • Rekommendationer kring hur du kan använda dig av olikheter och likheter.

Kommunikationsstrategi

 • Utvärdera din nuvarande strategi
 • Utvärdera din utvalda målgrupps användning av olika medier.

Användning av sociala medier

 • Utvärdera hur ni presterar i de olika kanalerna.
 • Identifiera de mest effektiva kanalerna för er.

Identifiera globala utmaningar och möjligheter

 • Jämför data mellan olika länder och identifiera de mest centrala möjligheterna och utmaningarna på de olika marknaderna.
 • Identifiera de främsta utmaningarna i er rekryteringstunnel.
 • Analysera vart den största utmaningen ligger – Är det kännedomen kring varumärket eller i ansökningsprocessen?
 • Analysera och identifiera problem med att attrahera en diversifierad målgrupp.
 • Ta beslut som baseras på vad din målgrupp söker.

Gapanalys

 • Ta reda på olikheterna mellan olika målgrupper (studenter, nyexade och anställda)

KPI:er och mål

 • Mät era employer branding aktiviteter för att försäkra er om att ni får avkastning på investeringarna ni gör och att ni har allokerat rätt budget för ändamålet.

Tillbaka


 

Mät ert employer brand

Attraherar det?

 • Hur attraktiva behöver ni vara som arbetsgivare för att attrahera rätt talanger
 • Du kommer kunna bedöma risker och möjligheter genom att titta på hur attraktivt ditt varumärke uppfattas samt hur starkt det skiljer sig mot konkurrenterna för de olika målgrupperna. Baserat på detta kommer vi tillsammans ta fram era mål.

Rekryteringstratten

 • Tappar ni intressanta talanger på grund av dålig varumärkesekännedom eller på grund av ansökningsprocessen
 • Du kan analysera de olika stegen i rekryteringstratten och därmed fastslå vilket område du ska fokusera på för att lyckas attrahera rätt talanger.

Uppfattning om varumärket

 • Är ledningsgruppens mål och vision kring era kärnvärden samstämmiga med hur de anställda och utomstående uppfattar företaget?
 • Våra undersökningar hjälper dig förstå den verkliga bilden av hur företaget uppfattas, såväl internt som externt

Identifiera dina konkurrenter?

 • Vilka är dina verkliga konkurrenter för att locka rätt talanger, och varför?
 • Vi tar alltid med era största konkurrenter i analysen för att skapa förståelse för varför ni ska välja det ena eller andra sättet för att differentiera er som arbetsgivare.

 

Tillbaka

 


 

Varför Universum

Under förra året samlade vi närmare 2 miljoner företagsutvärderingar i våra rapporter, för detta året är målet närmare 3 miljoner. Vi är en global thought leader som genom vår insamlade data kan förutse framtiden och skapa nya koncept som tar den ständigt föränderliga världen vi befinner oss i, i beaktning.

Med en närvaro i över 50 länder är vi det största globala företaget som har en lokal närvaro på marknaden. Genom snart 30 års erfarenhet och våra väl utvecklade metoder och modeller, är vi ett kunskapsdrivet bolag som hjälper andra organisationer baserat på djup kunskap.

Tillbaka

Så kan vi hjälpa er att bygga ett bättre och större Employer Brand
Ta en titt på våra advisory och activation-tjänster för mer info om hur vi kan hjälpa dig bli framgångsrik i ditt arbete med att stärka ert arbetsgivarvarumärke.

Om Advisory