Skip to main content

Sveriges Bästa Arbetsgivare 2022

Sveriges Bästa Arbetsgivare är en årlig undersökning som mäter arbetsgivares interna Employer Brand. Undersökningen genomförs bland ett företags egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare.

Nominera din arbetsgivare!

VÄRDET AV ATT VARA EN AV SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE:

Driv employee advocacy
Maximera arbetsplatsens identitet och dra nytta av att ha de anställda som ambassadörer

Skapa en genomsyrad företagskultur
Visa upp en äkta och sann bild av er kultur genom medarbetarnas röst

Öka intern orientering
Definiera och orientera kandidat- och medarbetarupplevelsen

Påverka hur ni attraherar nya talanger
Skapa en grund som attraherar nya målgrupper

Benchmark
Jämför ert Employer Brand med andra liknande arbetsgivare

Medarbetarnas egna röst

Rankingen över Sveriges Bästa Arbetsgivare används av många organisationer som en viktig måttstock för hur väl de lyckas leva upp till sina medarbetares förväntningar och därmed behålla sin konkurrenskraft i framtiden.

COVID-19 och distansarbete

Nya frågor som uppstår i en pandemi gör det viktigare än någonsin för arbetsgivare att mäta motivationen och engagemanget hos sina medarbetare. 


Sveriges Bästa Arbetsgivare mäter det interna arbetsgivarvarumärket utifrån tre faktorer.


Intern identitet: hur bra medarbetarna anser att deras arbetsgivare levererar vad gäller arbetsgivarens rykte och image, jobbegenskaper, människor och kultur samt ersättning och möjlighet att avancera.

Nöjdhet/rekommendation: Hur nöjda medarbetarna är utifrån ett helhetsperspektiv och hur benägna de är att rekommendera arbetsgivaren till sina sociala nätverk? Detta mäts med hjälp av en skala på 1-10. ​

Lojalitet: hur benägna medarbetarna är att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.

Rankingen över Sveriges bästa arbetsgivare baseras på Universums internal employer brand index som ligger mellan 0 och 100 för varje utvärderad arbetsgivare. Varje faktor har samma möjliga maxvärde (33,33) och de utvärderade arbetsgivarna rankas baserat på summan av de tre delarna.
Vill du veta hur bra dina anställda trivs och jämföra er mot konkurrenterna på er marknad? Fyll i formuläret för att delta i undersökningen!

 

Nominera din arbetsgivare!