Mediastrategi & distibution - Universum Sweden Skip to main content

Mediastrategi & distibution

Genom att använda ett datadrivet tillvägagångssätt i kombination med vår unika talanginriktningsmetod hjälper Universum arbetsgivare att utveckla och kommunicera relevant och engagerande arbetsgivarvarumärkesinnehåll.

Vilka kanaler fungerar just mot din målgrupp och ska vi sätta klick- eller ThruPlay som fokus?

Utifrån 1000-tals Employer Branding-kampanjer för våra kunder, samt svar från drygt 50 000 yrkesverksamma och studenter i Sverige, utvecklar vi lång- och kortsiktiga strategier för kanalval, format och distribution. Vårt team av mediaköpare testar och optimerar för att uppnå den genomslagskraft som från början estimerats.

Genom all kunskap från tidigare kampanjer kan vi förutspå ungefärlig genomslagskraft utifrån en given budget. Vilket effektmått som rekommenderas beror på vilken utmaning du som arbetsgivare har. Behöver ni bygga kännedom och kunskap i en specifik målgrupp där konkurrensen om talangerna är stor? Då bör du sannolikt inte fokusera på klick till din webbplats, utan på att skapa uppmärksamhet och engagemang.

Med ett team som till hälften består av analytiker blir användande av smart egen data från de 1 500 000 talanger som årligen svarar på våra undersökningar en självklarhet. Vår data kombineras med den data som t.ex. LinkedIn och TikTok har för att nå rätt personer. Vår roll i samarbetet med våra kunder är mediabyrå inom Employer Branding och rekryteringsmarknadsföring. Antingen hjälper vår kreativa byrå till att skapa innehåll, eller så har våra kunder redan material som de vill nå ut med. Det vi prisas extra för bland våra kunder är vår kontinuerliga analys av resultaten samt slutsummering och rekommendationer.

Vill du ta reda på vilken effekt du kan nå?

Ladda ned tips & tricks för visualisering och kommunikation av ert Employer Brand

Universums Employer Branding-koncept:

Kontakta oss idag för att lära dig mer.