Vad är Sveriges Bästa Arbetsgivare 2021 - Universum Sweden Skip to main content

Sveriges Bästa Arbetsgivare

Den årliga undersökningen som mäter arbetsgivares interna Employer Brand - genomförs bland ett företags egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare.


Medarbetarnas egna röst

Rankingen över Sveriges Bästa Arbetsgivare används av många organisationer som en viktig måttstock för hur väl de lyckas leva upp till sina medarbetares förväntningar och därmed behålla sin konkurrenskraft i framtiden.

VÄRDET AV ATT VARA EN AV SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE:

 • “Employee advocacy”
  Dra nytta av medarbetare som ambassadörer och informationsskällor till uppfattningen av ert Employer Brand
 • Genomsyrad företagskultur
  Visa upp en äkta och sann bild av er kultur genom att ta tempen på medarbetarnas egna röst
 • Ökad intern orientering
  Definiera och orientera er kandidat- och medarbetarupplevelse
 • Påverka hur ni attraherar nya talanger
  Skapa en tydlig och genomtänkt grund av ert medarbetarerbjudande som attraherar nya önskade målgrupper
 • Benchmark
  Jämför ert Employer Brand med andra liknande arbetsgivare för att tweaka, optimera och differentiera ert erbjudande

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar vi mer om internundersökningen SBA

Nya frågor om COVID-19 och distansarbete:

Frågor som uppstår i en pandemi gör det viktigare än någonsin för arbetsgivare att mäta motivationen och engagemanget hos sina medarbetare. 

Ladda ner rapporten från 2020 här!


Vad är Employer Branding?

Vad är det egentligen? Funkar Employer Branding? Alla arbetsgivare har ett Employer Brand, oavsett om de aktivt arbetar med det eller inte. Det här är varför alla måste inse vikten av att ha ett väletablerat Employer Brand.

Läs mer

Vad är ett EVP?

Ett EVP är kärnan i ert Employer Brand och definierar vilka ni är som arbetsgivare. Men vad innebär egentligen ett Employer Value Proposition?

Läs mer