Skip to main content

Sveriges Bästa Arbetsgivare

Den årliga undersökningen som mäter arbetsgivares interna Employer Brand - genomförs bland ett företags egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare.


Medarbetarnas egna röst

Rankingen över Sveriges Bästa Arbetsgivare används av många organisationer som en viktig måttstock för hur väl de lyckas leva upp till sina medarbetares förväntningar och därmed behålla sin konkurrenskraft i framtiden.

VÄRDET AV ATT VARA EN AV SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE:

Driv employee advocacy
Maximera arbetsplatsens identitet och dra nytta av att ha de anställda som ambassadörer

Skapa en genomsyrad företagskultur
Visa upp en äkta och sann bild av er kultur genom medarbetarnas röst

Öka intern orientering
Definiera och orientera kandidat- och medarbetarupplevelsen

Påverka hur ni attraherar nya talanger
Skapa en grund som attraherar nya målgrupper

Benchmark
Jämför ert Employer Brand med andra liknande arbetsgivare

Nominera din arbetsgivare!

Nya frågor om COVID-19 och distansarbete:

Frågor som uppstår i en pandemi gör det viktigare än någonsin för arbetsgivare att mäta motivationen och engagemanget hos sina medarbetare. 

Ladda ner rapporten från 2020 här!


Vad är Employer Branding?

Vad är det egentligen? Funkar Employer Branding? Alla arbetsgivare har ett Employer Brand, oavsett om de aktivt arbetar med det eller inte. Det här är varför alla måste inse vikten av att ha ett väletablerat Employer Brand.

Läs mer

Vad är ett EVP?

Ett EVP är kärnan i ert Employer Brand och definierar vilka ni är som arbetsgivare. Men vad innebär egentligen ett Employer Value Proposition?

Läs mer

Är du intresserad av att delta i 2022 års upplaga av Sveriges Bästa Arbetsgivare? Läs mer och anmäl ditt företag här >>