Sveriges Bästa Arbetsgivare 2022 - Universum Sweden Skip to main content

Sveriges Bästa Arbetsgivare

Den årliga undersökningen som mäter arbetsgivares interna Employer Brand - genomförs bland ett företags egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare.

Sveriges Bästa Arbetsgivare är en årlig undersökning som mäter arbetsgivares interna Employer Brand. Undersökningen genomförs bland ett företags egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare.

Sveriges Bästa Arbetsgivare mäter det interna arbetsgivarvarumärket utifrån tre faktorer:

Intern identitet: hur bra medarbetarna anser att deras arbetsgivare levererar vad gäller arbetsgivarens rykte och image, jobbegenskaper, människor och kultur samt ersättning och möjlighet att avancera.

Nöjdhet/rekommendation: Hur nöjda medarbetarna är utifrån ett helhetsperspektiv och hur benägna de är att rekommendera arbetsgivaren till sina sociala nätverk? Detta mäts med hjälp av en skala på 1-10. ​

Lojalitet: hur benägna medarbetarna är att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.

Rankingen över Sveriges bästa arbetsgivare baseras på Universums internal employer brand index som ligger mellan 0 och 100 för varje utvärderad arbetsgivare. Varje faktor har samma möjliga maxvärde (33,33) och de utvärderade arbetsgivarna rankas baserat på summan av de tre delarna.

Ladda ned resultaten från årets undersökning!

Värdet av att vara en av Sveriges bästa arbetsgivare:

 • “Employee advocacy”
  Dra nytta av medarbetare som ambassadörer och informationsskällor till uppfattningen av ert Employer Brand
 • Genomsyrad företagskultur
  Visa upp en äkta och sann bild av er kultur genom att ta tempen på medarbetarnas egna röst
 • Ökad intern orientering
  Definiera och orientera er kandidat- och medarbetarupplevelse
 • Påverka hur ni attraherar nya talanger
  Skapa en tydlig och genomtänkt grund av ert medarbetarerbjudande som attraherar nya önskade målgrupper
 • Benchmark
  Jämför ert Employer Brand med andra liknande arbetsgivare för att tweaka, optimera och differentiera ert erbjudande

Vill du veta hur bra dina anställda trivs och jämföra er mot konkurrenterna på er marknad?

(KOSTNADSFRITT)

Fyll i formuläret för att delta i undersökningen!

Medarbetarnas egna röst

Rankingen över Sveriges Bästa Arbetsgivare används av många organisationer som en viktig måttstock för hur väl de lyckas leva upp till sina medarbetares förväntningar och därmed behålla sin konkurrenskraft i framtiden.

Highlights från årets undersökningen:

Arbetsmarknaden har aldrig varit så roterande och ambivalent som nu. Frågor som uppstår i oroliga tider efter pandemi och andra ekonomiska och politiska världsproblem gör det viktigare än någonsin för arbetsgivare att mäta motivationen och engagemanget hos sina medarbetare. 

Ladda ner rapporten från 2021 här!


Vad är Employer Branding?

Vad är det egentligen? Funkar Employer Branding? Alla arbetsgivare har ett Employer Brand, oavsett om de aktivt arbetar med det eller inte. Det här är varför alla måste inse vikten av att ha ett väletablerat Employer Brand.

Läs mer

Vad är ett EVP?

Ett EVP är kärnan i ert Employer Brand och definierar vilka ni är som arbetsgivare. Men vad innebär egentligen ett Employer Value Proposition?

Läs mer