Skip to main content

Sveriges Bästa Arbetsgivare

Sveriges Bästa Arbetsgivare är en årlig undersökning som mäter arbetsgivares interna Employer Brand. Undersökningen genomförs bland ett företags egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare. Vill du läsa mer om hur undersökningen går till? Ladda ner vår OnePager nedan!