Employer Branding | Vad är Employer Branding? | Universum Skip to main content

Vad är Employer Branding?

Varför är Employer Branding viktigt?

Employer Branding är ett sedan länge etablerat koncept som på senare år har funnit momentum allt eftersom talangmarknaden har förändrats. Det är processen att marknadsföra en arbetsgivare som den mest attraktiva inom deras specifika målgrupp – en målgrupp som arbetsgivaren behöver och vill attrahera, rekrytera och behålla.

Universum har över 30 års erfarenhet av att påverka våra kunders förmåga att attrahera, rekrytera och behålla deras ideala medarbetare – refereras som ‘top talent’ inom rekrytering. Som resultat av detta hjälper det även arbetsgivare att säkerställa att de når sina mål i affärsplanen. Om ert företag inte lyckas attrahera rätt talanger så nyttjar ni inte ert Employer Brand korrekt. Detta påverkar företaget i sin helhet. Det är inte heller enbart en sak för HR-avdelningar längre, att lyckas attrahera rätt talanger för att uppfylla era hållbarhetsbehov har nu blivit en faktor som även tas upp av ledningsgruppen. Dock behöver vi fastställa grunderna och segmentera ut skillnaderna i terminologin inom denna värld som är Employer Branding.

Vad är ett Employer Brand?

Med ett Employer Brand signalerar arbetsgivare vad talanger kan förvänta sig av att arbeta där, vad de kan uppnå och lära sig. Om Employer Branding är processen så är ett företags Employer Brand slutprodukten – identiteten som en arbetsgivare. Desto längre in i den digitala eran vi kommer desto svårare blir det att hitta rätt talanger, det blir även viktigare än någonsin att kunna attrahera dem. I en värld av konstant förändring blir det allt mer press på HR-avdelningar att lyckas navigera de nya generationerna och teknologierna som uppstår. Traditionella rekryteringsprocesser fallerar. Om inte det är tillräckligt så innebär dessutom den nya digitala miljön fler distraktioner än tidigare och det blir allt svårare att konkurrera om talangernas uppmärksamhet.

Ni kan enbart attrahera nuvarande och framtida medarbetare om ni har en stadig strategi för det. Man måste ha en Employer Branding strategi på plats som är sann, trovärdig, relevant och distinkt.

Hur skapar man en Employer Branding strategi?

Att skapa ett tilltalande internt och externt Employer Brand kräver en förståelse av både talangers och arbetsgivares behov och vilja.

Fråga dig själv detta:

  • Vad är karriärförväntningarna på talangmarknaden idag?
  • Vad är din arbetsgivares strategi?

Det rekommenderas att arbetsgivare har ett datadrivet tillvägagångssätt för att inte bli subjektiva i skapandet av en arbetsgivares Employer Branding strategi. Efter att ha samlat in denna data kan man sedan börja definiera arbetsgivarens unika identitet. Inom Employer Branding kallas detta Employer Value Proposition (EVP). EVP:t är i grunden vad ni erbjuder som arbetsgivare, något unikt som talanger värderar i deras karriärval.

Hur kan Employer Branding hjälpa er?

Med hjälp av ett starkt Employer Brand kommer ni kunna öka antalet kvalitativa ansökningar, minska kostnaden per rekrytering och differentiera er gentemot era konkurrenter.

Vill du utveckla dina kunskaper i hur man skapar, utvecklar och genomför en Employer Branding strategi? Vi hjälper inte bara arbetsgivare förstå deras Employer Branding, vi vill även göra dessa strategier tillgängliga för alla. Således behöver du förstå grunderna för att kunna nyttja det mesta av ert Employer Brand. Först och främst hur man kombinerar interna och externa perspektiv för att skapa ert Employer Value Proposition (EVP), hur man ska målstyra rätt talanger och sist men inte minst, hur man använder data för att ta dessa beslut.

Employer Branding Academy

Universum erbjuder en Employer Branding utbildning i världsklass via Employer Branding Academy (EBA). Utbildningen är en 8-9 veckor lång kurs som ger dig certifiering inom strategisk Employer Branding. Vår utbildning är en metodiskt testad kurs för HR och Employer Branding talanger. Med hjälp av EBA kommer du förstå grunderna i hur man skapar, utvecklar och genomför en Employer Branding strategi, både internt och externt.

Utöver att lära dig grunderna och hur du ska nyttja ert Employer Brand kommer du även att:

  • Öka ditt värde på talangmarknaden
  • Bygga ett nätverk i världsklass av likasinnade experter
  • Lära dig vilka kunskaper du behöver för att lyckas attrahera och behålla de bästa talangerna för din arbetsgivare
Läs mer om Employer Branding Academy >>

The Employer Branding Academy was a fantastic learning experience. I came out feeling more confident about the path we are taking, as well as empowered with the knowledge and tools you provided and inspired by the amazing things that others are doing. Really excited to start bringing the learnings to life as part of our program and keeping in touch with you and the network to continue progressing and evolving our efforts as time goes by.”

Alina Chernin

Senior Manager, Global Internal Communications, Sciex

Kontakta oss för att lära dig mer.