Vad är EVP — Employer Value Proposition | Universum Skip to main content

Vad är ett EVP?

EVP står för Employer Value Proposition. Ert EVP är kärnan i ert Employer Brand och definierar er positionering och strategiska riktning.

Om detta är något du funderar på att utveckla, ta reda på hur vi kan hjälpa dig att skapa ett mer övertygande och differentierat EVP.

Varför är ett Employer Value Proposition eller EVP viktigt?

Ett Employer Value Proposition eller EVP definierar hur du vill bli sedd och upplevd av anställda och kandidater. Vårt Advisory team har hjälpt många av världens ledande arbetsgivare att definiera sina EVP:er, för att säkerställa att deras talangaktiviteter skapar ett tydligt och konsekvent Employer Brand bland de talanger de behöver attrahera och anställda de vill behålla.

Employer Value Proposition är kärnan i ditt Employer Brand som definierar dess positionering och strategiska inriktning. Ett effektivt EVP bör återspegla de externa kraven, dina konkurrenter, den interna verkligheten och det strategiska sammanhanget för ditt företag. Dessutom måste du också inkludera de värderingar och principer som representeras av ditt företag.

Employer-value-proposition-EVP

Varför ett starkt Employer Brand behöver ett tydligt EVP

Se ett varumärke du gillar framför dig. Det kan vara vilket varumärke som helst, vad är det som gör att du gillar det? Alla starka varumärken har något gemensamt. De signalerar trovärdighet och positiva associationer. Således är de även byggda genom unik och konsekvent varumärkeskommunikation. Eftersom dagens yngre generation av talanger (Gen Z) fokuserar mycket mer på kontinuerligt lärande och utveckling måste ert budskap vara kristallklart. Ni måste även förmedla rätt budskap som signalerar vad ert varumärke står för och de fördelar ert varumärke lovar.

På Universum vet vi att effektiva kund- och konsumentvarumärken är grundade i ett erbjudande. Detta definierar fördelarna ni kommer dra av ert förhållande med varumärket. Samma sak gäller för Employer Brands. EVP:et hjälper er att skapa en konsekvent referenspunkt för allt ni som arbetsgivare säger och gör. När det kommer till att förmedla ett positivt varumärkesrykte och upplevelse så arbetar ert EVP och Employer Brand tillsammans. De hjälper er attrahera rekrytera och behålla rätt talanger inom ert företag.

EVP, Rådgivning & Strategi

Vi hjälper er utveckla och implementera ett starkt Employer Value Proposition (EVP) som sätter den strategiska grunden för all framtida kommunikation.

Universum erbjuder rådgivning oavsett om ni representerar en av världens största arbetsgivare, eller en mindre lokal arbetsgivare.

Employer Branding och EVP som roller

Om ni redan har en Employer Branding-strategi på plats, varför behöver ni ett EVP? Det är lätt att tro att termen Employer Brand är tillräckligt men om det är ditt arbete att bygga ett starkt Employer Brand behöver du generellt ett par extra tekniska termer i ditt vokabulär för att klara jobbet.

Se det så här:

Man behöver inte vara bekant med terminologin inom ingenjörsskap för att uppskatta att köra en avancerad bil. Dock hjälper det absolut dig om det är ditt jobb att designa motorn som körupplevelsen grundar sig i. Här är vårt perspektiv av termer som en Employer Brand Manager måste förstå:

  • Ett Employer Brand – beskriver omgivningens uppfattning om vilka ni är som en arbetsgivare (bra, dålig eller bryr sig inte exempelvis).
  • Ett EVP – definierar hur ni skulle vilja bli uppfattade som arbetsgivare.
  • Employer Branding – beskriver aktiviteterna som arbetsgivaren genomför för att kommunicera ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.
  • Employer Brand Management – beskriver hela spektrumet av aktiviteter och insatser som arbetsgivare genomför för att leverera både en konsekvent arbetsgivar- image och upplevelse.

Hur skapar man ett EVP?

Så vad gör ni nu? Som marknadsledande inom Employer Branding föreslår vi på Universum att ni undviker att fokusera på alla termerna tillsammans och istället adresserar de var för sig. På detta sätt får ni en bredare förståelse och en genomgående överblick av Employer Branding ämnet. Det hjälper er även att nå bättre resultat.

För att skapa ett EVP krävs en stabil grund. Således är det av största vikt att det går i linje med företagets strategiska bana såväl som att den externa och interna bilden är sammanlänkade med varandra. Se det som en trebent stol; tar man bort ett ben så står den inte längre. Samma sak gäller för ett EVP.

Kärnan i skapandet av ett EVP

På Universum tror vi starkt på att den viktigaste faktorn till framgångsrikt arbete inom attraktion, rekrytering och behållandet av talanger ligger i att ha ett datadrivet tillvägagångssätt till samtliga Employer Branding aktiviteter.

Det är viktigt att ert företag förstår, definierar och skapar ett EVP som är:

  • Sanningsenligt – för vad ert företag står för och erbjuder.
  • Trovärdigt – för att säkerställa att ert varumärke är pålitligt.
  • Relevant – i att det ni erbjuder som arbetsgivare går i linje med vad dagens talanger efterfrågar.
  • Distinkt – så att ni sticker ut gentemot konkurrenterna.
  • Aspirerande – låt talanger se potentiell tillväxt, utvecklande och syfte som resultat av att vara en del av ert företag.

Här är ett tips:

Försök inte vara något ni inte är — det funkar aldrig. Beteendet hos ledningsgruppen, ledare och medarbetare påverkar upplevelsen och formar ert Employer Brand. Medarbetare är era främsta tillgångar när det kommer till att förmedla ert Employer Brand och EVP för att nå och engagera externa parter.

Vill du veta mer? Kontakta oss »

Close