Skip to main content

Vinnare Employer Branding Awards 2021

Här hyllar vi arbetsgivare och enskilda individer som med hela sitt hjärta lägger extra krut på att bygga ett starkt Employer Brand gentemot talanger runt om i landet! Vinnarna avgörs av en jury, bestående av noga utvaldla HR-experter och Employer Branding-veteraner.

Employer Branding Awards september 2021
Den 23 september ägde Universums Employer Branding Awards rum. Här riktar vi ljuset mot duktiga personer och arbetsgivare som gjort det där lilla extra, som förtjänar att lyftas fram och få välförtjänt uppmärksamhet. Vi hyllar arbetsgivare och enskilda individer som med hela sitt hjärta lägger extra krut på att bygga ett starkt Employer Brand gentemot talanger runt om i landet. 

Varför delar Universum ut dessa priser?

Universum är ett av de första bolagen i världen att jobba med Employer Branding, att bygga attraktiva arbetsgivarvarumärken. Sedan bolaget grundades, 1988 har vi jobbat med 10 000-tals arbetsgivare över hela världen. Varje år genomför vi världens största karriärundersökning med över 1 miljon svarande talanger. Dessa undersökningar ligger till grund för våra årliga rankingar av de mest attraktiva arbetsgivarna, besvarade av studenter och talanger.

Som pionjär i branschen har vi som bolag velat vara med och driva frågan Employer Branding inom näringslivet i Sverige. Som en del i detta har vi utöver de databaserade rankingarna, valt att dela ut ett antal Employer Branding-priser varje år till arbetsgivare och personer som jobbar aktivt med frågan Employer Branding. Här riktar vi ljuset mot duktiga personer och arbetsgivare som gjort det där lilla extra, som förtjänar att lyftas fram och få välförtjänt uppmärksamhet.

Hur går tävlingen till?
Tävlingen grundar sig på att du som arbetsgivare eller yrkesverksam blir nominerad genom ett forumlär, se här. Vinnarna avgörs av en jury, bestående av HR experter. Baserat på urvalet så väljer juryn ut en grupp finalister som sedan granskas ytterligare. Du kan läsa mer om juryarbetet längre ner. Vinnarna presenteras på Universums årliga Employer Branding Awards.

Missade du sändningen?
Ingen fara. Eventet var live och går att streama och dela här. Vi hade flera spännande talare på plats, bland annat representanter från SEB, Unionen och Boliden.

Number One Employer Branding priserna- Event

Årets vinnare

Årets vinnare tänker nytt och vågar visa vägen för ett lyckat Employer Branding-arbete som ska attrahera framtidens medarbetare!

ÅRETS EMPLOYER BRANDING PERSON

Anders Berge, PEAB

Vi drar en lans för en ledare som skapar framåtrörelse och medarbetarengagemang genom ett initierat Employer Branding-arbete på koncernnivå.

En dynamisk chef som jobbar datadrivet, driver talangprogram och skapar verkliga förutsättningar för intern och extern attraktionskraft.

Josefine Elinder, Svenska Kraftnät

Som man sår får man skörda. Det vet denna pristagare som sett frukterna av ett envetet och långsiktigt Employer Branding-arbete.

Ett strukturerat arbete som handlar mycket om att lyfta fram det högre syftet med verksamheten och att bygga relationen med specifika målgrupper bland civilingenjörer.

Martin Eman, Boliden

Han har varit primus motor i arbetet med att ta fram och paketera företagets arbetsgivarlöfte.

I arbetet med att sälja upplevelsen av arbetsplatsen och hitta rätt position på talangmarknaden, månar han om att lyfta fram alla yrkesroller.

Han klargör verksamhetens hållbarhets- och innovationsperspektiv.   

ÅRETS EMPLOYER BRANDING FÖRETAG

Stockholms Hem

Hur gör man för att bli en arbetsgivare med ett varumärke som engagerar och attraherar rätt människor?

Hur gör man det på en spelplan som kräver helt nya beteenden och kommunikationsstrategier av den som arbetar med Employer Branding?

Denna arbetsgivare vet. Vi lyfter på hatten och gratulerar till ett imponerande arbete med att synliggöra och lyfta alla delar av en spännande verksamhet.

Accountor

Ta intryck av en pristagare som visar vad smarta arbetsgivare gör för att attrahera och tända glöden hos de människor som bygger kundupplevelsen och organisationens framgång.

Det som speciellt imponerar är deras sätt spegla personligheterna bakom yrkesrollerna som kuggar i en kultur där man trivs, utvecklas och känner sig betydelsefull.

SVT

Vi vill prisa ett helhetstänk där vissa delar varit speciellt viktiga för att bygga ett urstarkt Employer Brand. 

Till exempel relationsbyggandet med civilingenjörerna och arbetet med att synliggöra karriärvägarna internt.

De lyfter fram det högre syftet och arbetar med mångfald på alla plan.

EY

Denna arbetsgivare har varit pionjär inom employer branding och var en av de första arbetsgivarna som professionaliserade arbetet kring talangattraktion.

Många år senare är frågan fortfarande fullständigt central hos dem och de förnyar ständigt sitt sätt att arbeta för att säkerställa att de fortsätter vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i sina väl definierade målgrupper.

Detta visar sig inte minst i arbetsgivarens digitala kommunikation som ligger mycket långt fram.

ÅRETS EMPLOYER BRANDING HR-DIREKTÖR

Eva Brike, Resurs Bank

Resurs Bank är pionjärer och innovatörer i en bransch där många uppstickare nischar sig och vill attrahera de bästa talangerna. Här är en långsiktig strategi avgörande för att skapa framgångsrika resultat.

Kvinnan på pallplats förstod tidigt värdet av att använda kulturen som varumärke och vikten av att kommunicera verksamhetens hjärta vilket resulterat i attraktion av de vassaste talangerna.

Ulrika Ek, Securitas

Årets pristagare slår vakt om alla medarbetare som bygger värdet i verksamheten och skyddar betydande värden i samhället.

De tjejer och killar som är långt mer än väktare och har spännande karriärer bortom det förväntade.

Hatten av för denna ”firestarter” som sett till att Employer Branding-frågan sprids som en löpeld i det gigantiska säkerhetsföretaget.

ÅRETS EMPLOYER BRANDING HR-PERSONLIGHET

Maria Lindfelt, WSP

Samhällsbyggarna som vill attrahera människor med rätt kompetens, attityd och personlighet får anstränga sig hårdare för att vinna ”The war for talents”. 

Det vet denna urstarka HR-profil. Hon jobbar så imponerande långsiktigt och strategiskt med people-frågan att vi utnämner henne till en av landets bästa i paradgrenen; Employer Branding.

Joakim Romanus, Aller Media

Det finns ingen universell lösning för att jobba framgångsrikt med dessa frågor. Alla branscher har olika förutsättningar.

Den verkligheten mötte denna relativa nykomling i branschen som på kort tid nått exempellösa framgångar med sin genomtänkta plan för Employer Branding och strategisk kompetensförsörjning.

ÅRETS EMPLOYER BRANDING FÖRÄNDRINGSLEDARE

Emil Adén, Trafikverket

Hans arbetsgivare är en gigant i den offentliga sektorn. Hans utmaning är att stärka verksamhetens attraktionskraft och bygga varumärket – inifrån och ut.

Därför tar han sikte långt in i framtiden, sätter tydliga rekryteringsmål som engagerar människor och är på ständig jakt efter kunskap, verktyg och paketeringar som fungerar i det nya digitala Employer Branding-landskapet.

Hatten av för en man som stärkt Trafikverkets position på talangmarknaden och bidragit till lönsam effekt.

ÅRETS EMPLOYER BRANDING HEDERSPRIS

Martina Smedman

Vi vill hedra en förebild som inspirerar och fortsätter bryta ny mark i branschen.

Vi tänker på hennes förmåga att lyfta PostNord som arbetsgivare under en prövande tid där allt stått på spel.

Men också på alla hennes innovativa och kreativa initiativ inom Employer Branding som gör att hon förtjänar titeln, legend.

ÅRETS EMPLOYER BRANDING NYKOMLING

Malin Brant-Lundin, SEB

Ära den som äras bör. Därför vill vi rikta allt ljus mot den kvinna som på rekordtid satt denna arbetsgivare på kartan och tagit attraktionskraften till nästa nivå.

Med starkt fokus på IT och en förmåga att paketera och sälja en autentisk och attraktiv upplevelse av banken som arbetsgivare – har hon inte bara nåt ut, utan också in i talangernas medvetande.

ÅRETS EMPLOYER BRANDING INNOVATÖR

Trafikverket

De är bland de mest attraktiva arbetsgivarna i den offentliga sektor och vet hur man odlar styrkan i varumärket genom ett uthålligt och djupt förankrat Employer Branding-arbete.

De skapar en smart helhet där alla effektiva aktiviteter styr mot långsiktiga rekryteringsmål och har utvecklat ett matrix med tydliga KPI:er som tänder glöden internt.

Trafikverket har vågat ta nya grepp som TRM (Talent Relation Management) och Geo Targeting. Lika självklart paketerar de verksamhetens ”why” i ett kommunikationskoncept som väcker känslor.

Unionen

Du blir extra intressant om du inte bara göra det rätta utan det intressanta inom Employer Branding. Det gör årets pristagare.

De har tagit ett djärvt grepp som känns eget och modigt. Det börjar med hur de manifesterar sitt EVP genom sättet att möblera och fortsätter in i deras intressanta kultur- och varumärkesbyggande som arbetsgivare.

ÅRETS EMPLOYER BRANDING VD

Annemarie Gardshol, PostNord

Den genomsnittlige ledaren lägger mest tid på strukturer, siffror och en bråkdel av tiden på mjuka bitar som kultur och varumärke.

Vi vill prisa en VD som tänker annorlunda. En ledare med ett Talent Mindset som snitslat banan för företagets framgångsrika Employer Branding-arbete och lyft fram företaget som ett modernt IT och logistikföretag.

ÅRETS EMPLOYER BRANDING MANAGER

Maria Plaza Waldén, Essity

Det gäller att färdas med stor framruta och liten backspegel om man vill bli framgångsrik som arbetsgivare 2021. För det som tog oss hit, kanske inte tar oss dit.

Den insikten vägleder denna analytiska och modiga pristagare som visar på framdrift och varit med och lyft sitt företag som arbetsgivare i Sverige.

Emmeli Häggström, ONE Nordic

Styrkan i varumärket byggs av allt medarbetarna säger och gör. Det finns lika många berättelser om arbetsgivaren som det finns medarbetare.

Den utmaningen har denna pristagare tagit sig an med bultande engagemang och stort tålamod.

Resultatet visar sig i stärkt attraktionskraft och ett Employer Branding som ”raketat” sig uppåt för denna arbetsgivare.

ÅRETS EMPLOYER BRANDING GENOMSLAG

Extenda Retail

Utan tvivel, ser årets pristagare Employer Branding som en affärskritisk fråga. Frågan är så högt prioriterad att de jobbar med den på ledningsnivå.

Med ett tydligt och attraktiv erbjudande till talangmarknaden, där ett förtroende för och stärkande av medarbetarna ska leda till kontinuerlig innovation vinner denna arbetsgivare snabbt mark.

Fokuset ligger mot den mycket konkurrensutsatta tech-målgruppen, vilket gör de positiva resultaten extra imponerande.

ÅRETS EMPLOYER BRANDING INSPIRATÖR

Lise-Lotte Oldmark, Academedia

Denna person vet vad som skapar attraktionskraft och tilltalar de bästa talangerna. Det handlar om metodiken i att skapa en stark kultur och en djupt förankrad stolthet hos medarbetarna.

Vi vill med detta pris ära en kvinna som tidigt förstod den framgångsrika Employer branding-formeln och tog företaget till toppen på listan av attraktiva arbetsgivare.

Eva Ottne, Almi

Employer Branding är relationsmarknadsföring och arbetsgivare med bäst relationer vinner.

Denna pristagare lyfter detta relationsbyggande till en ny nivå.

I arbetet med att stärka attraktionskraften började hon med att lyfta in Employer Branding-frågan i styrelserummet och resten är en framgångssaga.

Lennart Hedström, TRR

Årets vinnare är del av en verksamhet som utgår från människans behov av trygghet, gemenskap, tillhörighet och högre mening.

Genom att leva som man lär har denna organisation, genom hans unika arbete, fått en mycket speciell plats i hjärtat på de som jobbar där och hos de människor man vill attrahera till denna spännande arbetsplats.

Möt juryn:

Juryn består av tre HR-veteraner med stor passion och erfarenhet inom både HR och Employer branding. Två externa personer, samt en representant från Universum:

Ann Surtell

Koncern HR Chef på Team Olivia AB

Eva Ottne

HR-direktör och styrelseledamot, Almi Företagspartner AB

Claes Peyron

Chef för Universum Norden, UK & Irland

Juryn träffas vid fyra tillfällen/år:

Feb: Beslut om shortlist nominerade EB-priser Student inför nästa år
Feb: Beslut om vinnare EB-priser Student/EB Awards i juni innevarande år
Maj: Beslut om vinnare EB-priser Professionals/EB Awards i sep innevarande år
Juni: Beslut om shortlist nominerade EB-priser Professionals inför nästa år

Så nominerar/nomineras du

Universum får varje år in en mängd nominerade till våra Employer Branding-priser. Dessa kommer främst från följande källor:

>> Nominering från någon i branschen via vårt nomineringsformulär (se nedan)
>> Nominering från Universums medarbetare med nära kontakt med branschen
>> Nominering från juryn (i dessa fall får juryn inte delta i vinnardiskussionen)

Känner du någon person eller arbetsgivare som har gjort det extra bra och som borde nomineras? Nominera här!

Viktiga datum att hålla reda på

  • Nomineringsperiod EB-priser Studenter: Okt-Feb
  • Nomineringsperiod EB-Priser Professionals: Jan-Jun
  • Fastställande av finaliser EB-priser efterföljande år, Studenter: Feb
  • Fastställande av finalister EB-priser efterföljande år, Professionals: Jun
  • Vinnare utses EB-priser för innevarande år Studenter: Feb
  • Vinnare utses EB-priser för innevarande år Professionals: Maj
  • Event EB Awards/Number One Studenter: Juni
  • Event EB Awards/Number One Professionals: September

Employer Branding Awards – våra event

Två gånger per år går Employer Branding Awards av stapeln, antingen som ett digitalt eller fysiskt event – beroende på förutsättningarna.

Här presenteras vinnarna av Universums Employer Branding-priser – samtliga utsedda av juryn som presenteras ovan. OBS! Inte att förväxla med rankingpriserna som presenteras på Universum Awards. Rankingpriserna grundar sig på någon av de två stora talangundersökningarna besvarade av antingen studenter eller young professionals.

Eventen består av två delar; en kunskapsdel där tidigare vinnare delar med sig av sina kunskaper. Samt, en Awards-del där vinnarna tilldelas priser, intervjuas och firas. Allt i ett välproducerat och snyggt format. Eventen är kostnadsfria och öppna för alla som vill ta del av det spännande innehållet.

Publikationen Number One

Publikationen Number One är precis vad det låter som, ett sammanhang där finalister och vinnare presenteras med välproducerade intervjuer. Number One är en möjlighet för både arbetsgivare och personer att synas i ett väldigt positivt sammanhang och exponeras för både sin bransch och de relevanta talangmålgrupperna. Att medverka i Number One är såklart valfritt och de medverkande betalar för sin medverkan.

Number One ges ut både i tryckt och digital form och släpps två gånger/år:

Number One Studenter: Juni
Number One Professionals: December

Redo att tävla?

Fyll i dina uppgifter här, lycka till!