Universum logo

Universitetspartners

Hur våra partnerskap fungerar

Arbetslivet är i ständig utveckling. Har dina studenter och alumner den hjälp och de verktyg de behöver för att lyckas i sina karriärer?

För att få fler att bli redo för sin karriär efter utbildningen samarbetar Universum med världsledande partners för att engagera framtida talanger i vår årliga undersökning.

Med våra insikter och tjänster stöttar vi våra partners i: 

  • Att stärka skolans varumärke för att attrahera blivande studenter på bästa sätt

  • Att optimera kommunikationskanalerna med studenter och alumner

  • Att förbättra studievägledningen baserade på en djupare förståelse för studenters och alumners preferenser kring karriär och arbetsgivare

  • Att nätverka med lokala och internationella utbildningsinstitutioner och arbetsgivare

Vad vi erbjuder universitetspartners

Skräddarsydda universitetsrapporter

Universum låter dig som är universitetspartner att dela in rapportens resultat i specifika kategorier (som kön och utbildninsnivå), så att du kan jämföra den valda gruppen med relevanta studenter på nationell nivå. Till exempel om du vill jämföra dina studenter på kandidatnivå med alla kandidatstudenter i ett visst land.

Universum Certificate of Recognition​

Med iniskter från vårt Karriärtest kan vi hitta och uppmärksamma våra utbildninspartners som har extra nöjda studenter och alumner.

Global Partner Network

Det globala partnernätverket är vårt digitala evenemang som vi håller årligen för att öka det internationella samarbetet och insiktsutbytet kring utbildning och karriärförberedelser. Vi är stolta att samla Universums utbildningspartners och namnkunniga arbetsgivare från över 29 länder i hela världen.

Verktyg för anställningsbarhet

Arbetsmarknaden utvecklas ständigt och vi vet hur viktigt det är att ha koll på trender inom anställningsbarhet, talangpreferenser och förändringar på marknaden. För att du ska ligga steget före ger vi dig tillgång till verktyg och resurser som workshops för studenter, globala webinarier, kurser i Employer Branding och mycket mer. Allt material ges exklusivt av Universum.

Hör av dig till vårt Partnerteam

Boka in ett möte för att lära dig mer om Universum, vårt karriärtest och hur vi kan hjälpa dig att skapa en brygga mellan dig, dina studenter och alumner - och deras framtid.

Boka ett möte

Vi på Career Center IMC Krems uppskattar verkligen det långsiktiga samarbetet och framförallt all hjälp kring Universums Karriärtest. De förberedda dokumenten, analyserna och all service runtomkring, inklusive alla presentationer, är ett stort mervärde för oss. Dessutom är resultaten ett bra underlag för vår strategiska planering för våra interna erbjudanden till våra studenter. Stort tack till Universum, och särskilt Maria Klebanova, för detta. Vi ser mycket fram emot det fortsatta samarbetet.
Nicolas Aron
Career Service Staff Member, IMC Krems
Vårt samarbete med Universum är oumbärligt. Datan de ger oss om studenternas tankar och åsikter är inte bara intressanta – de spelar en viktig roll i vår kontinuerliga utveckling av ledande karriärutbildnings- och arbetsgivarrelationsmodeller. Dessutom är de lyhörda och vänliga människor att arbeta med!
L. Michelle Tullier
Executive Director Center for Career Discovery and Development, Georgia Institute of of Technology
Vi är tacksamma för Universum och det värdefulla bidrag de ger oss genom talangforskningen med karriärundersökningen. Utöver stödet, servicen och professionalismen är insikterna om våra studenters uppfattningar väldigt användbara för oss.
Elizabeth González de la Torre
Accreditations and Certifications Manager, Universidad Panamericana, Campus Guadalajara
Vi värdesätter vårt fleråriga partnerskap med Universum. Feedbacken från våra studenter är en jätteviktig komponent för att upprätthålla kvaliteten på vår utbildning. För att dela och diskutera resultaten från undersökningen bjuder vi regelbundet in personal från våra akademiska institutioner. De årliga resultaten från undersökningen kommer också att integreras i vår marknadsföringsstrategi.
Birgit Marktl
Business & Career Service, FH Kärnten
Samarbetet med Universum är en stor tillgång för vårt universitet. Våra studenter får en oberoende bedömning av sin karriärprofil och lönemöjligheter på arbetsmarknaden. Vi som universitet får användbar information om benchmarking mot konkurrerande institutioner och en ofiltrerad sanning om studenternas uppfattningar kring viktiga attribut som universitetskultur, kommunikationskanaler för att nå studentkåren, karriärtjänster och nöjdhet.
Jeanna Nikolov-Ramirez
Project and Process Manager, University of Applied Sciences BFI Vienna
Universum logo
Follow us:

Talent Insights and Employer Branding Expertise
© 2024 Universum Communications Sweden AB, company registration no. 5565875993, 103 86 Stockholm. All Rights Reserved.